maandag 15 mei 2017

Suriname en Guyana overleggen over immigratie en douanediensten

Tijdens overleg is ook gesproken over veerverbinding te Southdrain


Tussen Suriname en Guyana zijn afgelopen week gesprekken gevoerd omtrent samenwerking op onder andere het terrein van immigratie en douanediensten. Het overleg is gevoerd in het kader van de Suriname-Guyana Samenwerkingsraad (Cooperation Council), meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) vandaag, maandag 15 mei 2017.

De werkbespreking werd gehouden door de werkgroep 'Immigratie en Douane diensten', onder leiding van het onderdirectoraat Consulaire Zaken van BuZa, ondersteund door leden van de Samenwerkingsraad. Vertegenwoordigers van alle relevante diensten van beide landen alsmede een vertegenwoordiger uit de private sector uit Suriname waren ook aanwezig.

Naast zaken als, immigratie en douanediensten en de uitdagingen die beide landen daarbij ondervinden, werden ook de verkeersparagraaf van het Cross Border Protocol besproken evenals enkele uitdagingen die door beide landen worden geconstateerd bij de veerverbinding te Southdrain.

Hoewel niet op de agenda, kwam ook de gele koortsproblematiek bij het reizen aan de orde en stagnaties die worden ondervonden aan de grens bij de import van vlees en vleesproducten uit Suriname.

Aan het slot van de bespreking werden concrete afspraken gemaakt voor het opheffen en voorkomen van stagnaties bij het personenverkeer en voor verdere continuering en uitdieping van de bestaande en goede samenwerking die er bestaat tussen de betrokken diensten van beide landen. Het is de bedoeling dat in het kader van de Suriname-Guyana Cooperation Council, later deze maand, ook vergaderingen van de werkgroepen betreffende de beloodsing op de Corantijnrivier, handel en milieu plaats zullen vinden.

0 comments:

Een reactie plaatsen