maandag 22 mei 2017

Suriname neemt deel aan Seventieth World Health Assembly in Genève

Minister Pengel leidt als vicepresident de vergadering bij afwezigheid van de president De Wereldgezondheidsvergadering is het besluitvormende orgaan van de WHO (World Health Organization) en richt zich op een specifieke gezondheidsagenda die door de Raad van Bestuur wordt opgesteld. De Gezondheidsvergadering, toegankelijk voor alle WHO-lidstaten, wordt jaarlijks gehouden in Genève, Zwitserland. Ook Suriname neemt als WHO-lidstaat deel aan deze vergadering, zo bericht het ministerie van Volksgezondheid vandaag, maandag 22 mei 2017.

Dit jaar wordt de vergadering - WHA70 - bijgewoond door een record aantal delegaties.

Minister van Volksgezondheid Patrick Pengel is door de PAHO (Pan American Health Organization) na overleg met alle landen in de Amerika's, voorgedragen om als vicepresident de vergadering te leiden bij afwezigheid van de President van deze vergadering. De voordracht is unaniem goedgekeurd door de 187 landen die aanwezig zijn op de World Health Assemblee.

Vermeldenswaard is ook de voordracht van een viertal landen om Taiwan, die tot nu toe als waarnemer heeft deelgenomen, toe te laten als volwaardig lid. Deze voordracht heeft geen ondersteuning gevonden waardoor de waarnemer status van Taiwan gehandhaaft blijft.

De deelname van Suriname dit jaar kan bijzonder genoemd worden. Naast het vicpresidentschap zal Suriname morgen namens de ongeveer 4.000 participanten de aftredende directeur-generaal van de WHO dr. Margaret Chan, toespreken om haar te bedanken voor haar inspirerend leiderschap de afgelopen 10 jaar.

Op donderdag 24 mei zal Suriname een presentatie houden binnen het thema van Accelareted Action for the Health of Adolescents Health. Tijdens deze 70ste WHA zullen oplossingen aangedragen moeten worden voor een aantal brandende kwesties zoals het wereldwijd tekort aan gele koorts vaccin, de schrikbarende toename van niet-overdraagbare ziekten (NCD’s), anti-microbiële (geneesmiddelen die worden gebruikt in de behandeling van infecties veroorzaakt door micro-organismen als bacteriën, virussen en schimmels) resistentie en de beschikbaarheid van medicijnen en de hoge kosten daarvan.

Voorts staat ook hoog op de agenda de veiligheid van de openbare gezondheidszorg wanneer er sprake is van een hoge migranten of vluchtelingenstroom.

0 comments:

Een reactie plaatsen