zaterdag 13 mei 2017

Suriwood betwist wederuitgifte ingetrokken houtconcessie

Vraagtekens bij handelwijze RGB-minister Roline Samsoedien


Houtkapbedrijf Suriwood Lumber Company plaatst grote vraagtekens bij het beleid van minister Roline Samsoedien van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) wat betreft het uitgeven van houtkapvergunningen. Kort na haar aantreden als minister heeft ze volgens de Suriwood-directie een concessie, die door haar voorganger Steven Relyveld aan het bedrijf was, verstrekt ingetrokken. Dit ondanks alle betreffende instanties de bewindsvrouw hadden aangegeven dat de concessieverlening correct heeft plaatsgevonden, zo bericht de Ware Tijd vrijdag 12 mei 2017.

'Vreemd genoeg gaf zij binnen een maand na haar aantreden aan dat er dubieuze uitgiftes van gronden en concessies waren gedaan en dat zij dat tot de bodem zou onderzoeken. Naderhand is gebleken uit documentatie van SBB, dat er niets verkeerd is gegaan, of is gedaan door de aanvrager Suriwood, noch de ex-minister van RGB', stelt Suriwood in een communiqué.

Ondanks dat Samsoedien door de bevoegde instanties erop is gewezen, dat de uitgifte aan Suriwood 'correct en legaal was, is zij er toch toe overgegaan de concessie in te trekken'. 'Tot de dag van vandaag heeft de directie van Suriwood de intrekkingsbeschikking niet in handen gehad, maar wel via de pers vernomen dat de concessie is ingetrokken.'

Nadat het bedrijf een kopie van de intrekkingsbeschikking in handen kreeg is ze een Kort Geding begonnen tegen de staat, 'omdat volgens de Boswet er geen gronden zijn of waren, die de Staat rede geven om de concessie van Suriwood in te trekken'.

Uit correspondentie tussen Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) blijkt, dat SBB de bewindsvrouw heeft geadviseerd om bij een eventuele heruitgifte van de ingetrokken concessie rekening te houden dat daarover een Kort Geding tegen de Staat is aangespannen. Deze zaak is al vier keren door de rechter behandeld. Op 18 mei moet de Staat weer antwoorden op de vordering die het bedrijf heeft ingesteld.

Suriwood beklaagt zich erover, dat terwijl het Kort Geding gaande is over de ingetrokken concessie Samsoedien deze toch heeft uitgegeven aan een andere onderneming (zie onderstaande documenten - Red. De Surinaamse Krant).

Suriwood: 'Met deze handeling van de Staat is de directie van Suriwood aan het twijfelen of er nog wet en recht geldt in Suriname. Er wordt gepraat over nieuwe kansen en nieuw ondernemerschap dat zich moet aandienen. Deze concessie is de eerste die het bedrijf had aangevraagd, maar toch is de Staat overgegaan tot uitgifte aan een ondernemer die al bijkans 112.000 hectare op zijn naam heeft staan.'
0 comments:

Een reactie plaatsen