zaterdag 6 mei 2017

Vergunning vereist bij bouw brug over trens of kreek en bij plaatsen van duikers

OWC-minister Miranda: 'Burgers weten niet alles wat in de wet staat'


Voor de bouw van bruggen over onder meer een trens of een kreek en het plaatsen van duikers om bijvoorbeeld een deel van de berm dicht te gooien, hebben burgers toestemming nodig. Die moet worden aangevraagd bij het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWC). De overheid zal erop toezien dat voorwaarden voor het bouwen van een brug of dichtgooien van bermen worden nageleefd. 

'Als een brug wordt gebouwd waarbij kokers worden gebruikt, moet de juiste hoogte in acht genomen worden. Als die te laag is, dan kan de omgeving bij regen onder water lopen', zegt minister Jerry Miranda vandaag, zaterdag 6 mei 2017, in de Ware Tijd.

Door het verlenen van vergunning zal het ministerie rekening kunnen houden met deze objecten bij het voorbereiden van werkzaamheden, zoals het opschonen van trenzen of kreekjes. Hierdoor kan beschadiging voorkomen worden.

'Niet dat de bouw van deze bruggen explosief is toegenomen, maar burgers weten niet alles wat in de wet staat. Wij hebben de taak om hen te scholen zodat ze er rekening mee kunnen houden', zegt de bewindsman. Hij zegt het jammer te vinden, dat mensen hun geld besteden om een brug te bouwen om die achteraf te moeten verwijderen wanneer blijkt, dat niet aan de voorwaarden is voldaan.

0 comments:

Een reactie plaatsen