maandag 1 mei 2017

VHP: 'Door slecht bestuur en corruptie worden gevolgen wanbeleid meedogenloos afgewenteld op Surinaamse arbeider'

'VHP blijft rechtvaardige strijd voeren tegen desastreuze beleid regering Bouterse-Adhin'


De internationale Dag van de Arbeid wordt wereldwijd herdacht vanwege een verdrag getekend in 1889 voor betere werkomstandigheden en de 8-urige werkdag. Fatsoenlijk loon, fatsoenlijke arbeidsomstandigheden, fatsoenlijke werktijden en zekerheid van werk zijn de kernwaarden waar elke werknemer recht op heeft. Deze zaken zijn verwerkt in de nieuwe wereldagenda voor duurzame ontwikkelingsdoelen om levens van mensen te verbeteren. Ook Suriname heeft zich hieraan gecommitteerd. 

Belangrijk zijn in dit geval:
Duurzame ontwikkelingsdoel 1: Beëindig armoede overal en in al haar vormen.
Duurzame ontwikkelingsdoel 8: Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.

Door slecht bestuur en corruptie worden de gevolgen van het wanbeleid van de regering Bouterse-Adhin meedogenloos afgewenteld op de Surinaamse arbeider. Demonstratief illustreert de regering haar onverschilligheid voor de nood-oproep van grote delen van de samenleving voor terugdraaiing van prijzen van basisgoederen.

We constateren ook, dat in plaats van een 8-urige werkdag, vele mensen langere werkuren maken met drie tot vier hosselbanen om het hoofd boven water te kunnen houden en om hun gezinnen met het minimale te kunnen onderhouden. De VHP feliciteert deze werknemers, die ondanks de diepe crisis waarin Suriname verkeert, zich blijven inspannen en doorzetten voor een toekomst van hun kinderen. Deze werkende klasse is de motor van de samenleving.

De VHP blijft een rechtvaardige strijd voeren tegen het desastreuze beleid van de regering Bouterse-Adhin waarbij arbeid wordt vernietigd, met alle negatieve maatschappelijke consequenties die dit veroorzaakt. Gezinnen van de werkende klasse krijgen het moeilijker om hun vele verantwoordelijkheden na te komen.

Het wordt ook steeds moeilijker om werk en zorgtaken van het gezin te combineren waardoor families uiteen vallen. De belangrijke rol van gezinnen en hun bijdrage aan het bereiken van ontwikkelingsdoelen is internationaal erkend. Het zijn gezinnen die de fundamentele kern zijn van de maatschappij, en een onmisbaar instituut voor een duurzame, sociale, economische en culturele ontwikkeling.

De slogan van de VHP voor 2017 is: Eenheid en Partnerschap. Deze slogan verwoordt de strijd tegen het stopzetten van de sociaal - economische en politieke crisis waarin ons land zich nu bevindt. In deze roerige economische tijd is eensgezindheid en samenwerking essentieel.

Niemand zal deze crisis in z’n eentje kunnen oplossen. Naast de economische crises heeft de werknemer in deze wereld –die niet stil staat - ook te maken met een snel oprukkende flexibilisering van de arbeidsmarkt. Dit stelt ook andere eisen aan de strijd voor betere arbeidsvoorwaarden. Iedereen heeft recht op een baan met zekerheid, kwaliteit en koopkracht, dat is het streven van de VHP. Van een land van groeiende onzekerheden en onbehagen, naar een land van welvaart, optimisme en vertrouwen. Dat is Suriname waarvoor de VHP strijd levert.

De VHP roept het volk op in deze moeilijke tijd niet de hoop te verliezen en actief te laten zien dat het nieuw beleid wil waar wél rekening wordt gehouden met het belang en de toekomst van zijn kinderen.

Voor de VHP geldt dat menselijke arbeid nog altijd de bron is van de creatie van groei en welzijn in de samenleving. De partij wenst het Surinaamse volk een bezinnings- en hoopvolle Arbeidersdag toe.

0 comments:

Een reactie plaatsen