dinsdag 23 mei 2017

VHP: Liefde, saamhorigheid en eenheid voor beter Suriname

'Een land dat zijn kracht haalt uit de religie, is een land waar de toekomst kan wortelen'


Bijna alle religiën kennen perioden of dagen van vasten als onderdeel van een religieuze plicht, een vorm van zelfcontrole om de geest te concentreren op het goddelijke. Zo is dat ook in de heilige vastenmaand Ramadan die op 27 mei aanstaande begint. Moslims over de hele wereld, mannen en vrouwen, maken zich klaar voor het vasten tussen zonsopgang en zonsondergang, een vasten dat 30 dagen zal duren. Op basis van één van de vijf zuilen van de islam is het vasten in Ramadan voor diegenen die het fysiek aankunnen. 

Volgens de islam is het vasten, het aanleren van de mens om zichzelf te bedwingen maar ook het aanleren van eigenschappen als discipline, uithoudingsvermogen en vooral zelfbeheersing. Het leert de mens om de baas te zijn over begeerten en lusten.

Het vasten versterkt ook het inlevingsvermogen voor de situatie van minderbedeelden en vergroot het respect in de medemens en Allah. Elke dag dat men vast, wordt als een overwinning gezien. Het vasten is niet alleen bedoeld zich te onthouden van voedsel, drinken en geslachtsgemeenschap, maar meer nog wordt men geacht zich te onthouden van zondige handelingen zoals onder meer liegen, bedriegen, steekpenningen aannemen, vloeken of kwaadspreken.

Spiritueel gezien is Ramadan dus een maand voor persoonlijke zelfreflectie en een moment om dichter bij Allah te komen. Ramadan is ook een maand van tolerantie, liefdadigheid, verbroedering en bezinning met bijzondere momenten voor familie, gemeenschap en liefdadigheidswerk. Het is gebruikelijk om in deze periode de familie- en vriendschapsbanden extra te versterken. Elkaar uitnodigen, moskeeën bezoeken en samen het vasten verbreken, hoort hierbij. Behoeftigen voeden en kleden gebeurt vaker in deze maand.

Veel moslims begroeten elkaar voor en tijdens de ramadan met Ramadan Mubarak of Ramadan Karim wat gezegende ramadan betekent. De ware betekenis van het vasten is ook om honger te ervaren waardoor nederigheid en mededogen ontwikkeld worden voor minderbedeelden.

In ons land en in de wereld zijn er burgers, zowel moslims als niet-moslims, die in principe elke dag noodgedwongen vasten, die dit niet doen als een verplichting aan het geloof, maar gewoon doordat ze in honger en armoede of oorlog leven. Door het vasten wordt ook het inlevingsvermogen versterkt voor de situatie van minderbedeelden waardoor het respect toeneemt in de medemens en God. Het vasten op zich is al vrij ingrijpend voor het leven van alledag, meer nog voor hen die langere werkuren maken met drie tot vier hosselbanen om het hoofd boven water te kunnen houden, en die zonder eten en drinken hun werk moeten uitvoeren.

Het is daarom belangrijk dat wij mensen aan elkaar denken en rekening houden met elkaar, door meer liefde en barmhartigheid voor elkaar te hebben en elkaar als gelijke zien. Dit is een voorwaarde voor een beter Suriname en een betere wereld.

De VHP roept op om deze vastenmaand te beschouwen als een gelegenheid om de saamhorigheid en eenheid in de samenleving te bevorderen en natievorming te stimuleren door het tonen van wederzijds respect en tolerantie voor alle religiën.

Een land dat zijn kracht haalt uit de religie en die zijn religieuze diversiteit als bron van rijkdom ziet, is een land waar de toekomst kan wortelen.

De Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) wenst alle moslimbroeders en zusters een inspirerende en gezegende vastenmaand toe.

VHP

0 comments:

Een reactie plaatsen