woensdag 31 mei 2017

VHP-politicus Jogi: 'Ik wens Adhin succes met zijn dromen'

'De huidige regering heeft nog steeds het pad van beloftes niet verlaten'


Onlangs heeft vicepresident Ashwin Adhin een bezoek gebracht aan het rijstdistrict Nickerie om met diverse actoren van gedachten te wisselen over een vernieuwing binnen het overheidsapparaat. De regering wenst namelijk een zogenoemde roadmap samen te stellen voor het bewerkstelligen van een ‘excellente overheid’, waarbij de private sector ook een centrale rol zal innemen.

'Het is goed om dit streven te hebben. Mensen mogen dromen, maar hoe realistisch is dit? Welke mogelijkheden en middelen zijn er om deze droom tot werkelijkheid te maken? Ik wens de vicepresident in ieder geval succes met zijn dromen', zegt het parlementslid Mahinderkoemar Jogi (VHP) woensdag 31 mei 2017 in het Dagblad Suriname.

Jogi merkt op, dat de huidige regering nog steeds het pad van beloftes niet heeft verlaten. 'De huidige en de vorige regering, waarin Adhin indertijd de Onderwijsminister is geweest, hebben dit land en het volk honderden zaken beloofd die heel mooi klonken in de oren en waarvan er zelfs beelden zijn getoond.'

De parlementariër illustreerde dit middels het treinproject (Paramaribo-Onverwacht) en het project voor het opzetten van een ziekenhuis in het district Wanica. 'Dit zijn toch ook wenselijkheden geweest? En tot op de dag van vandaag zijn dit wenselijkheden gebleven.'

Hij vindt, dat de omstandigheden waarin een ieder momenteel verkeert, nimmer zo precair zijn geweest in het verleden. 'Onder geen enkele regering was het zo erg! Wil men daadwerkelijk overgaan tot een ‘excellente overheid’, dan dient er eerst geïnvesteerd te worden en niet met woorden maar met daden. Er moeten plannen uitgevoerd worden en hiervoor heb je geld en manschappen nodig! De regering heeft in 2016 aangegeven tijdens de aanbieding van het Stabilisatie- en Herstelprogramma (SHP) dat de uitvoering hiervan mede afhankelijk is van het overheidsapparaat, dat niet zo zeer uit voldoende deskundigen en manschappen bestaat.'

Kortom, ‘de intentie van Adhin is prachtig’, maar Jogi vreest dat dit net als bij de overige projecten een droom zal blijven. 'Het enige wat namelijk tot nog toe duidelijk waarneembaar is, is het vergroten en het in stand houden van de armoede in het land, alsook het uitzichtloos maken van de toekomst.' 

0 comments:

Een reactie plaatsen