donderdag 25 mei 2017

VHP: Twee jaar regering Bouterse - 'Beleid regering is vernietigend'

'Het volk beseft thans dat zij door de regering is gepakt en nu het gelag betaalt'


De regering lost de ontstane zware sociaal-economische crisis op middels de vele geldleningen in het buitenland zonder toestemming van het parlement. Al het geleende geld wordt gebruikt om de rente, van andere reeds door de regering genomen leningen, weer af te lossen. De berg van schuldleningen wordt alsmaar hoger. De tweede oplossing is om het geld bij het volk af te pakken. Er wordt uit spaargeld, ziektekostenregeling en salaris, geld afgepakt door verhogingen van onder meer brandstof-prijs. Dit leidt tot verarming en verlamming van het volk. 

Zo probeert de regering Bouterse-Adhin de crisis op te lossen, waarbij het geleende geld en het geld van het volk wordt gebruikt om de verschillende schulden af lossen om het land draaiende te houden. Op deze manier bestuur je het land niet.

Twee jaar regering Bouterse is geëvalueerd. Het volk is vlak vóór de verkiezingen van mei 2015 gepakt met valse informatie. De mensen voelen zich daardoor bedrogen. De regering heeft populistische campagne gevoerd waarbij er veel geld is verdeeld, percelen zijn gegeven en mensen zijn in dienst genomen. De informatie over de financiële situatie van het land vóór de verkiezingen van mei 2015 bewust is achtergehouden. Het volk beseft thans dat zij door de regering is gepakt en nu het gelag betaalt.

De vele schulden en leningen van de regering Bouterse-Adhin bedragen bijna 30.000 Srd per inwoner, inclusief pas geboren baby's. Dit houdt in dat een pas geboren baby zijn of haar toekomst begint met een schuld van 30.000 Srd. We zitten in een diepe sociaal-economische crisis

De verschillende organisaties en politieke partijen hadden de regering aanbevolen op welke wijze de crisis aan te pakken, helaas zijn de goede adviezen niet opgevolgd. De regering is niet serieus en werkt niet mee aan goed bestuur en hervormingen, maar gaat op de oude voet door met een beleid dat gekenmerkt wordt door slecht bestuur.

De crisis heeft inmiddels zeer ernstige vormen aangenomen. Nog steeds ontbreekt er een goed crisisbeheersingsplan. In een crisisbeheersingsplan geeft aan hoe de economie te stabiliseren. Daarbij is een vertrouwenwekkend beleid van eminent belang. Er moeten prioriteiten worden gesteld. Er zal geïnvesteerd moeten worden in kleine en middelgrote productiebedrijven die deviezen kunnen genereren en werkgelegenheid scheppen.

De corruptie wordt nog steeds niet aangepakt. Met de aanpak van de corruptie kan het gestolen geld teruggehaald worden bij de corruptelingen. De crisis grijpt steeds verder om zich heen en heeft inmiddels heel wat sectoren al vernietigd.

Het beleid van de regering is vernietigend. Zij haalt dromen van heel wat mensen weg. De toekomst van de jongeren is afgepakt en de samenleving is opgescheept met een hypotheek.

VHP

0 comments:

Een reactie plaatsen