donderdag 25 mei 2017

VHP'er Jogi pleit voor herinvoering on- en minvermogendkaart

'Nu zijn zoveel mensen in rep en roer en zij zijn zeer onzeker'

'Het was een domme stap van regering om alle Bazo-verzekerden onder het SZF te brengen'


Het Assembleelid Mahinder Jogi (VHP) ziet graag, dat de overheid stopt met het verstrekken van Basiszorgverzekeringskaarten (Bazo-kaarten) en weer overstapt op het verstrekken van de geneeskundige hulpkaart, meer bekend als de on- en minvermogendkaart van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo). De Zorgraad heeft in een verklaring de noodklok geluid en stelt dat per 1 juni 2017 grote groepen kinderen en 60-plussers onverzekerd zijn. 

'Nu zijn zoveel mensen in rep en roer en zij zijn zeer onzeker. Ondanks de aanname van de Wet op de Basiszorgverzekering moeten wij nu eindelijk toegeven, dat de revisie van deze wet niet zal komen en het noodzakelijk is dat de overheid zich niet verder bezondigt door grote delen van de samenleving onverzekerd te laten. Daarom pleit ik ervoor dat de on- en minvermogendkaarten worden heringevoerd. Met een Srd of twee kon je gewoon een kaartje vroeger krijgen. Dan a heri nonsens fu Bazo k’ba', zegt Jogi woensdag 24 mei 2017 in het Dagblad Suriname.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Staatsziekenfonds (SZF) hebben in de maand mei 2016 een overeenkomst gesloten over de ziektekostenregeling voor de groepen 0-16 jaar en 60+ burgers (Bazo-verzekerden). Benadrukt werd, dat de Staat alleen voor degenen die de premie niet kunnen betalen, deze voor haar rekening zal nemen. Jogi benadrukt dat het ‘een domme stap’ van de regering was om alle Bazo-verzekerden onder het SZF te brengen, waardoor een explosieve situatie bij de verzekeraar is ontstaan.

'Alles draait rondom het financieel plaatje en het feit dat de regering het SZF niet meer kan subsidiëren. Dat was ook de reden waarom alles naar SZF is overgeheveld. Als er nu iets verkeerds bij SZF gebeurt, zal dat betekenen dat alle landsdienaren en particulier verzekerden hun ziektekostenverzekering kwijt zullen raken. Dan zal de ramp veel groter zijn', aldus Jogi.

Jogi voert aan, dat reeds bij de behandeling van de Wet op de Basiszorgverzekering enorme kanttekeningen waren geplaatst over de vermeende vrijstelling van deze groep, aangezien een deel van de jongeren vanuit hun ouders al aanspraak maakte op een ziektekostenverzekering, terwijl een deel van de oudjes vanwege hun gepensioneerde dienstbetrekking nog van een verzekering kon genieten.

'De overheid bezondigt zich, omdat er ook 60-plussers zijn die niet vanwege een eerdere dienstbetrekking aanspraak maakten op een Bazo-kaart. De overheid had beloofd om deze mensen een kaart te geven. Nu is een situatie gecreëerd dat oudjes op hoge leeftijden de dood worden ingestuurd. Men heeft toen populistisch gehandeld door al deze groepen verplicht zogenaamd kosteloos onder de overheidsbegroting te brengen. Nu is de hele zaak in de war gegooid. Men heeft overduidelijk alles eraan gedaan om de stemmen in 2015 te winnen. Feit is dat er een wet is en de overheid moet dat ook naleven.'

0 comments:

Een reactie plaatsen