woensdag 10 mei 2017

Vicepresident Adhin informeert BvL over besluiten regering

'BvL wordt opgeroepen het schoolproces te hervatten'


Vicepresident Ashwin Adhin heeft vandaag, woensdag 10 mei 2017, de Bond van Leraren (BvL) schriftelijk op de hoogte gesteld van besluiten die de regering heeft genomen (zie hieronder). De besluiten zijn genomen na afzonderlijke besprekingen met de BvL en de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS), zo bericht Starnieuws. 

De BvL wordt opgeroepen het schoolproces te hervatten opdat alle scholen weer normaal kunnen draaien.

De regering heeft besloten:
1. Uitbetaling per eind mei 2017 van het volledige herwaarderingsloon aan alle onderwijsgevenden. 2. Het gaat in deze thans nog om de bevoegdheden 1, 2a en 2b, alsmede de schoolleiders van GLO-scholen en directeuren van VOJ- en VOS-scholen.
3. Het uitbetalen van het volledige herwaarderingsloon van uitleenkrachten zijn ook meegenomen.
4. Gemaakte fouten door de overheid in dit administratief proces zullen onherroepelijk gecorrigeerd worden, uiterlijk eind juni 2017, na doorgeven van betrokkenen aan het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

De regering wenst samen met partijen voort te gaan met de bespreking van de vele overige punten van het herwaarderingsprogramma, deelt de vicepresident mee. Met deze brief is ook gereageerd op het schrijven van BvL van 8 mei.


0 comments:

Een reactie plaatsen