woensdag 10 mei 2017

'Volksprotest hoort op het Onafhankelijkheidsplein, niet in een voetbalstadion'

Massaal volksprotest 20 mei eist: 'Alle macht aan het volk' 

'NDP-partijpropaganda via de staatsmedia roept op tot gewelddadige acties door de president tegen zijn opponenten' 


De president van Suriname heeft de vrijheid van vereniging en vergadering afgeschaft in de maand mei 2017 door vergunning voor een aangekondigde nationale protestdemonstratie te weigeren. De burgerlijke vrijheden zijn aan banden gelegd in Suriname, de ex-kolonie van Nederland. Sinds april 2017 geldt een vergunningbeleid voor bijeenkomsten, verenigen en vergaderen in de openbare ruimte. Bovendien is er ook een censuur ingesteld op het taalgebruik en is de vrijheid van meningsuiting aan banden gelegd. De bevolking zal nu gedwongen massaal de straat opkomen om het aftreden van president Desi Delano Bouterse af te dwingen.

Reeds in 1987 heeft de bevolking via verkiezingen ( die glansrijk gewonnen zijn) resoluut de DICTATUUR afgewezen en gekozen voor de democratische rechtstaat.

De president heeft de vrijheid van meningsuiting in april hardhandig aangepakt, door burgers in vergadering ruw te laten arresteren door een gemaskerde speciale anti -terreur eenheid en stuurt sindsdien openlijk aan op een gewelddadige confrontatie met het ongewapende volk.

NDP-partijpropaganda via de staatsmedia roept op tot gewelddadige acties door de president tegen zijn opponenten, onder het mom handhaving van de orde. Prominenten in het land zien overeenkomsten met de actie van Desi Bouterse op 8 december 1982 waarbij 15 tegenstanders vermoord werden. Zal de geschiedenis zich herhalen?

De gezamenlijke buitenparlementaire en parlementaire oppositie, waarschuwt de president niet in herhaling te vervallen, omdat de kaarten heden geheel anders liggen. De president heeft niet de volledige ondersteuning van het leger en politie. Manschappen van het Nationaal leger hebben herhaaldelijk geprotesteerd tegen wantoestanden in het leger en het oneigenlijk particulier gebruiken van het leger voor privéwerkzaamheden van de legerleiding en de minister van defensie. Recentelijk heeft de politiebond haar vertrouwen opgezegd in de korpsleiding. De jonge generaties in de gewapende machten ondersteunen het boze protesterende volk en zijn niet bereid op te treden tegen de aangekondigde massademonstraties die het land teisteren.


Een Zuid-Amerikaanse lente, bundeling van volk en gewapende machten tegen de dictatuur, dreigt nu ook in Suriname plaats te zullen vinden. In Noord Afrika , het Midden Oosten en elders zijn jaren geleden dictators succesvol verdreven door het volk dat altijd voor zijn vrijheid vecht.

Er is een belangrijke eenheid bereikt aan de vooravond van het aangekondigde massaprotest op 20 mei, die paniek heeft veroorzaakt in regeringskringen. De politieke partijen van de traditionele oppositie zijn er namelijk in geslaagd om de grote buitenparlementaire oppositie te betrekken bij de geplande massameeting; vice versa. Er heeft zich een nationaal front gevormd dat vastberaden vervroegde verkiezingen eist en het onmiddellijke aftreden van de regering Bouterse. Het volk wil geen dictatuur en de protesterenden willen weer alle politieke macht aan het volk teruggeven omdat het parlement niet functioneert.

De in het nauw gedreven president doet er alles aan om de geplande massademonstratie van 20 mei te boycotten en te frustreren, om gewapende interventie (zijn enige optie) te legitimeren. De president is de hoofdverantwoordelijke voor de dreigende confrontatie tussen gewapende regeringsgezinde en de ongewapende vreedzame nationale oppositie.

Terecht hebben de buitenparlementaire groepen de weigering van de president om te demonstreren op het Onafhankelijkheidsplein verworpen. Actieleiders roepen op om op het Onafhankelijkheidsplein te verschijnen op 20 mei om te vechten voor democratische vrijheden in Suriname zoals in ons volkslied verankerd is.

Maisha Neus schreef een openbare brief met haar standpunt en Curtis Hofwijks, Boerleider, vakbondsleiders, leiders van functionele groepen, het burgercollectief, kerkelijke voorgangers, DA-91, SPA, en opinieleiders hebben allen via particuliere communicatiekanalen signalen afgegeven dat het land niet verder afglijden mag.

De traditionele parlementaire oppositie, NPS, VHP, PL, ABOP, heeft nu de regie van het nationale volksprotest op zich genomen. De buitenparlementaire oppositie weigert als alternatief in een voetbalstadion (als optie vanwege de vergunningweigering ) te vergaderen. Het volk wil de regie van haar eigen volksprotest zelf bepalen, gebruik makende van de burgerlijke grondrechten. Voetbalstadions hebben een roemruchte geschiedenis en zijn op zich onveilig gebleken voor mensenmassa’s. De toelating van meer mensen dan dat er plaatsen zijn binnen het stadion is gebleken een onderschat veiligheidsrisico en oorzaak te zijn van vele rampen in voetbalstadions.

Het voetbalstadion van Santiago de Chile, in begin jaren zeventig en daarna, gebruikt voor marteling, moord en verdwijningen van burgers op last van president - dictator Pinochet (zie foto - Bron).

Ook in een vergelijkbaar land Equatoriaal-Guinea zijn 150 burgers in 1975 geëxecuteerd in het voetbalstadion van Malabo. Voorts zijn er in dat land 70.000 personen vermoord door de dictator, neef van de huidige president/dictator Teodor Obiang Nguema, die als bekroond ereburger van Suriname de sleutel van Paramaribo kreeg van Desi Delano Bouterse op voorstel van (door de VS gevangen gezette) Dino Bouterse.

In vele landen hebben dictators voetbalstadions getransformeerd en gebruikt als evacuatieplaatsen voor de politieke oppositie. In Afrika hebben voetbalstadions de bijnaam gekregen van; 'Arena van haat en onvrede'.

De president heeft het land in zijn tweede vijfjarige ambtstermijn, reeds 1,5 jaar in een crisis gedompeld en heeft geen enkel resultaat geboekt. De schuldenlast van Suriname is abominabel groot en heeft nu reeds de soevereiniteit en eigen waarde van het volk aangetast. Daarom eist het volk onmiddellijk vertrek van de president en zijn corrupte kliek en berechting van de veroorzakers van alle ellende in Suriname ten gevolge van de politiek /economische crisis.

Ons geduld is op. Het volk heeft gezegd BASTA.
Doel demonstratie van 20 mei op het Onafhankelijkheidsplein is: 'Alle macht aan het volk'. Suriname is niet van Bouterse en kliek.

ANS Persbureau, 
8 mei 2017

0 comments:

Een reactie plaatsen