dinsdag 9 mei 2017

Voorzitter VSW: 'Koers is niet afgestemd op maandelijks inkomen van consument'

Vrees door ontbreken beleid voor onnodige import zodra economische situatie is genormaliseerd


Hoewel de huidige wisselkoers al enkele maanden vrijwel stabiel is gebleven, is dit niet de ideale situatie voor ondernemers. Raymond Hasnoe, voorzitter van de Vereniging van Surinaamse Winkeliers (VSW), zegt vandaag, dinsdag 9 mei 2017, in de Ware Tijd, dat er pas sprake zal zijn van een gunstige situatie, wanneer de koers weer is op het peil zoals die was vóór de devaluatie van de Surinaamse dollar. 

Hasnoe noemt een sterk gedaalde koopkracht als een van de factoren die invloed hebben op het stabiele niveau van de huidige wisselkoers, ook als het gaat om de vraag naar vreemde valuta.

'De koers is niet afgestemd op het maandelijkse inkomen van de consument. Dat zou wel moeten gebeuren om de koopkracht terug te krijgen.' Hij is hier positief over gestemd, maar pleit wel voor regulering. Er moet eenduidig beleid komen wat noodzakelijkerwijs moet worden ingevoerd, om te voorkomen dat er onnodig valuta wordt uitgegeven.

Hasnoe vreest dat door het ontbreken van beleid, er weer sprake zal zijn van onnodige import zodra de economische situatie is genormaliseerd.

De VSW is vorige week op uitnodiging van de minister van Handel, Industrie en Toerisme ontvangen voor een presentatie over het beleidsplan van het ministerie. Hasnoe heeft toen knelpunten van de winkeliers naar voren gebracht en heeft voorgesteld om bijvoorbeeld de lokale kipsector te stimuleren en de opkomst van ondernemingen in de detailhandel te reguleren. De ondernemer zegt, dat bij de presentatie duidelijk is geworden dat het beleid van het ministerie gericht is op het stimuleren van de export en ondersteuning van lokale ondernemers.

0 comments:

Een reactie plaatsen