donderdag 25 mei 2017

'Wanneer de rioleringen vollopen, rennen de ratten eruit, net zo werken autoriteiten'

'Watermanagement een bewust onbekend begrip bij de autoriteiten'


Jason Bakker, ressortraadslid in het district Saramacca, hekelt het feit dat de autoriteiten een nalatige houding aannemen inzake waterbeheersing in Suriname. 'Wanneer de rioleringen vollopen, rennen de ratten eruit. Net zo werken de autoriteiten. Zij wachten tot het laatste moment. Pas in de regentijd wordt er gewerkt', stelt hij woensdag 24 mei 2017 in het Dagblad Suriname.

Als ressortraad werd volgens Bakker al geruime tijd voor de regentijd aanving bij de autoriteiten aangeklopt om de lozingen in het district op te halen. 'Tot de regen nadert, zien wij graafmachines die overal worden ingezet. Zoals bij het krabbenseizoen alle vissers en hobbyisten krabben gaan vangen, gaan mensen met het leed van anderen geld verdienen. Mensen hebben hun huis of inboedel verloren, of hun arealen met groenten kwijtgeraakt. Ministers en districtscommissarissen komen nu mooi uit hun hol kruipen om foto’s te maken', stelt Bakker.

Dit is volgens hem zeker niet de werkwijze. In noodsituaties is het naar zijn oordeel gemakkelijker naar eigen inzichten geld uitgeven, dan in normale situaties met de comptabele regels te moeten werken. Vooral bij spoedgevallen wordt controle op zulke zaken iets minder van belang. Bevriende bedrijven kunnen zoals Bakker dat stelt nu worden voorgetrokken om werkzaamheden uit te voeren.

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is momenteel ook bezig kanalen uit te diepen en te verbreden (zie foto - Bron: LVV). Bakker stelt dat dit geen werk is dat in de regentijd moet worden uitgevoerd. Dat de kanalen dichtbegroeid zijn, is al in de droge tijd te zien.

'Watermanagement zie ik daarom als een bewust onbekend begrip bij de autoriteiten. Je hoeft niet pas minister te zijn om te weten dat je voorbereid moet zijn op de regentijd', meent Bakker.

De president had sinds de overstromingen in het binnenland aangegeven dat Surinamers hun borst zouden moeten natmaken. Bakker trekt hierbij direct de conclusie dat gezien de haast, die wordt gezet achter ontwateringwerkzaamheden in de stad, maatregelen toch weggebleven zijn. 'In de tour van het binnenland zagen wij ook het ministerie van Volksgezondheid en de Pan American Health Organization, PAHO, in actie. In de kustvlakte zien wij lozingen en rioleringen gelijk staan met de erven. Ik zie echter geen stappen ondernomen door Volksgezondheid om bijvoorbeeld onze gezondheid in de gaten te houden', aldus Bakker.

0 comments:

Een reactie plaatsen