vrijdag 30 juni 2017

Dagblad Suriname per 3 juli nieuw uiterlijk en hogere prijs, Srd 1,75

'Ook Dagblad Suriname heeft al een hele tijd te lijden van de malaise'


Het is zo langzamerhand al bij iedereen bekend dat ons land momenteel moeilijke tijden doormaakt. Je hoeft echt geen econoom of deskundige te zijn om dit te beamen. Voor wat dit deel betreft, is het bedrijfsleven zeker niet gespaard gebleven. Vergeleken met ruim een jaar geleden zijn de valutakoersen immers met ruim 100 % gestegen. 

'Ook Dagblad Suriname, de stem van het volk, heeft al een hele tijd te lijden van deze malaise. Alle importcomponenten en overige hulpmaterialen, voornamelijk papier en chemicaliën, zijn in prijs verdubbeld. Het kostenplaatje neemt, vanwege de prijsverhoging van alle overige componenten, met de dag toe', zo schrijft het dagblad vrijdag 30 juni 2017.

De directie heeft tot de dag van vandaag getracht de prijs van een exemplaar van Dagblad Suriname zoveel als mogelijk op het oude niveau te houden. Maar, de rek zit er niet meer in. Vandaar dat de directie van FaFam Publishing NV na rijp beraad besloten heeft om ingaande maandag 3 juli 2017 de prijs van Dagblad Suriname aan te passen en te brengen naar Srd 1,75 per krant.

'Bovendien zullen de lezers vanaf maandag 3 juli merken dat onze krant een nieuwe look krijgt. Wij willen de lezers hiermee veel meer leesplezier bezorgen en hopen dat Dagblad Suriname dagelijks tot uw eerste keus behoort. De directie van FaFam Publishing rekent op uw begrip en uw ondersteuning.'

VN uit flinke kritiek regering Venezolaanse president Nicolás Maduro

Regering Maduro moet rechtsstaat en vrijheid van vergadering in het land respecteren 


De Verenigde Naties (VN) heeft vandaag, vrijdag 30 juni 2017, flinke kritiek geuit op de regering van de Venezolaanse president Nicolás Maduro. De VN dringt er bij Venezuela op aan de rechtsstaat en de vrijheid van vergadering in het land te respecteren. 

Een belangrijk onderdeel van de kritiek van het VN-mensenrechtenkantoor was de recente beperking van de bevoegdheden van de staatsaanklager. 'De beslissing van het Venezolaanse Hooggerechtshof op 28 juni om een procedure tot afzetting tegen de procureur-generaal te beginnen, haar activa te bevriezen en haar te verbieden het land te verlaten, is zeer zorgwekkend', zei VN-mensenrechtenwoordvoerder Rupert Colville in Genève.


Volgens de VN komen er steeds meer meldingen dat veiligheidsfunctionarissen woningen zijn binnengevallen en huiszoekingen hebben gedaan zonder gerechtelijk bevel.

'Er zijn mensen vastgezet naar verluidt met het doel mensen te ontmoedigen om deel te nemen aan demonstraties en er is gezocht naar aanhangers van de oppositie', aldus Colville.

Demonstranten in Venezuela gaan nu al drie maanden de straat op om te protesteren tegen de regering die de meerderheid in het parlement in 2015 verloor. Dankzij het Hooggerechtshof en het leger blijft Maduro aan de macht, ondanks de massale betogingen.

Ondertussen gaat Venezuela gebukt onder grote economische problemen en de daaruit voortvloeiende schaarste van goederen. Maduro zelf noemt de demonstraties een poging om hem af te zetten met hulp van de Verenigde Staten.

(Red. De Surinaamse Krant/ANP/Nu.nl)

Assembleeleden bezorgd over toename bezoek jongeren aan loterijverkooppunten

Jongeren kunnen tegenwoordig via mobiele applicaties rechtstreeks gokken

'We hebben kleine meisjes loten zien kopen en in welk gevaar zij verkeren, ze zitten constant te gokken'


Het fenomeen van digitaal gokken en loten op elke hoek van de straat kunnen kopen is iets dat verschillende leden in De Nationale Assemblee (DNA) zorgen baart. Tijdens de voortzetting van de begrotingsbehandeling donderdag vroeg Assembleelid William Waidoe (Pertjajah Luhur) aandacht voor de kwestie waar jongeren tegenwoordig via mobiele applicaties rechtstreeks kunnen gokken, zo meldt het Dagblad Suriname vrijdag 30 juni 2017. 

Volgens de parlementariër zijn er verschillende soorten gokspelen waar miljoenen worden gemaakt, terwijl de regering hierop geen adequate controle kan uitvoeren. 'Wat en hoe denkt de regering dat te zullen aanpakken?', stelde Waidoe.

Naomi Samidin (NDP) sloot zich aan bij de oproep van Waidoe. De politica bracht in herinnering dat het parlement nog een jaar geleden de Wet op Hazardspelen heeft aangenomen. Echter is volgens haar nog steeds niet bekend of deze wet ondertussen al is afgekondigd en of de Gaming Board al geactiveerd is.

'Het is zorgwekkend. Laten wij ook kijken naar die jonge mensen die later waardige burgers moeten worden in onze maatschappij. Naast de verantwoordelijkheid van de overheid, wil ik hier ook de ouders oproepen om op hun zaak te letten. Laten wij onze verantwoordelijkheid nemen en laten wij letten op onze kinderen', stelde de NDP’ster.

Volgens de parlementariër, die ook leerkracht is, is het gemakkelijk om snel de loten te cashen bij de winkelier. Echter is het ook de plicht van een ieder om te kijken wie precies naar deze plaatsen gaan. We hebben kleine meisjes loten zien kopen

Ook Amzad Abdoel (NDP) wilde weten wat de status is van de Gaming Board. Dat is het controlerende instituut op kansspelen. 'Het gevaar ligt daar. We hebben kleine meisjes loten zien kopen en we hebben ook gezien en welk gevaar zij verkeren. Ze zitten constant te gokken. Er is geen controle', stelde Abdoel.

Volgens de politicus is het een zorgwekkende kwestie, omdat tegenwoordig overal elektronische loten middels outlets worden verkocht, waardoor om de vijf of tien minuten trekkingen worden gehouden. 'Als er zoveel trekkingen worden gehouden, vraag ik mij af welke mate van belastingen worden betaald aan het ministerie van Financiën', aldus de NDP’er.

Bouva reageert op berichtgeving Dagblad Suriname inzake incident Afobakaweg

'Ik ben geconfronteerd met onbehoorlijk politieoptreden'


Met betrekking tot de naar mijn mening, eenzijdige en onjuiste berichtgeving uit Dagblad Suriname van 28 juni jl. welke waarschijnlijk is gebaseerd op selectieve informatie van een kwaadwillige informant uit het korps, wens ik voor de duidelijkheid aan te geven dat deze zaak op deze manier onnodig is opgeblazen, ook aangezien de onbetwistbare feiten anders liggen. 

Hoewel ik in privé op pad was en ook als zodanig ben aangesproken, ben ik gezien mijn functie, maar vooral de wending die deze berichtgeving heeft aangenomen verplicht aan belanghebbenden een verklaring hierover af te leggen.

Onbehoorlijk politieoptreden
Anders dan in het artikel is beweerd ben ik in navolging van vele burgers in dit geval ook geconfronteerd met onbehoorlijk politie optreden.


Op vrij ongebruikelijke wijze ben ik, komende van een familie trip, vanuit de rechterhelft van de Afobakaweg door een politieambtenaar, die ik bijkans voorbij was gereden, gesommeerd om te stoppen. Dit terwijl wij zoals bekend linksverkeer hebben en dat een dergelijke actie gebruikelijk om praktische en veiligheidsreden vnl. vanuit die zijde wordt gedaan. Aangezien ik niet in een te hoge snelheid was en dit tijdig merkte maakte ik een rechtsomkeer over de Afobakaweg een aantal meters terug naar de dienstdoende ambtenaar. De betreffende agent, overigens moederziel alleen op de post, was intussen, kennelijk voor bescherming tegen de zon, onder een ‘Uniqa’ hutje gaan staan, leunend tegen de balie. Vanuit die positie, ongeveer 4-5 meter afstand van mijn voertuig, wenkt hij mij op vrij provocerende wijze om mijn bescheiden uit de auto voor hem te brengen.

Aangezien ik als burger en meer nog als gezagsdrager mede verantwoordelijk ben voor het kordaat optreden van onze politiefunctionarissen, heb ik betrokken agent aangesproken over deze werkwijze en aangegeven, dat ik met een dergelijke houding niet zal meewerken namelijk, om met mijn bescheiden naar hem toe te lopen in een wildvreemde hut. Dit ook in het belang van mijn veiligheid en dat van mijn gezin. Zoals ik aangaf, de betrokken agent stond alleen en had zich vooralsnog niet gelegitimeerd. Na deze opmerking is hij terecht naar de auto gekomen en heb ik hem desgevraagd op behoorlijke wijze zonder enige vorm van protest alle bescheiden afgestaan.

Vergelding en machtsmisbruik
Op gegeven moment bevestigde de ambtenaar dat al mijn zaken in orde zijn, maar dat hij mijn rijbewijs gaat invorderen, omdat ik boven de toegestane maximumsnelheid reed. Ik was mij tot dan niet bewust van een ernstige overtreding en verwachtte overigens voor een eventuele lichte overtreding een redelijke benadering en minnelijke oplossing in de vorm van een waarschuwing of boete welke in dergelijke situaties gangbaar zijn. Als ik later in het gesprek opkom tegen de – voor mij onterechte en onrechtvaardige wijze van – invordering, geeft de politieman aan, dat als ik eerder had meegewerkt (door naar de hut te lopen) het dan anders zou kunnen zijn afgelopen.

‘Als u zich niet zo formeel had opgesteld hoefde ik ‘t ook niet zo formeel af te handelen’ waren min of meer zijn exacte woorden. Met andere woorden; ik had de meneer niet terecht mogen wijzen op zijn onbehoorlijk handelen. De zaak kon in principe dus terecht anders worden afgehandeld, maar er moest bewust worden afgerekend. Een zekere vorm van machtsmisbruik is dus niet uitgesloten.

Verder valt op te merken dat het heel proces jammer genoeg doorspekt was door een onvriendelijke, verbitterde en zelfs respectloze houding naar mij als persoon en zelfs als gezagdrager toe. Ondanks sterke indicaties van andere persoonlijke en misschien zelfs politieke motieven wens ik in dit stadium van de zaak gezien het groter belang dit achterwege te laten.

Ik benadruk; bovenstaande feiten zijn in de kern onbetwistbaar en kunnen in goed fatsoen en met respect voor de waarheid niet worden weerlegd. Hoewel ik over het algemeen een hele goede ervaring en verstandhouding met de politie heb, was dit voor mij meteen een schoolvoorbeeld van onvriendelijke en onbehoorlijke politieoptreden waarover vele delen van samenleving steeds in verweer komen. Hiertegen heb ik me ook in niet mis te verstane woorden uitgesproken. De gevolgen voor verbetering zullen daarom ook niet uitblijven.

Rijden in onbebouwde kom
Ten aanzien van het inhoudelijke is veel ook onduidelijk. Volgens de Rijwet is het rijden in een bebouwde kom vastgesteld op 40 km p/u. In de onbebouwde kom, waartoe de Afobakaweg ongetwijfeld kan worden gerekend, is dat 80 km p/u. Indien voor een bepaalde wegstrekking een uitzondering is geweest dan is daar in volstrekt onvoldoende mate kennis van gegeven. Het is dus onduidelijk gebleken wat de overtreding precies is. Nogmaals: De maximum snelheid over de Afobakaweg is over het algemeen 80 km/ uur.

Noot: alle verkeersborden die vanaf dat punt zijn waargenomen noteerden 80km p/u (hiervan heb ik er minstens 1 vastgelegd/zie foto).

Ik reed mede op basis van deze regel maar meer nog uit voorzorg van onze veiligheid steeds rond de 80 tot 90 km p/u. Voorts dient te worden aangemerkt dat verder alle bescheiden (w.o. rijbewijs, keuring, verzekering) in orde waren en dat betrokkene niet onder invloed was. In deze was er dus geenszins sprake van kwade opzet en kon de zaak naar redelijkheid en billijkheid worden afgewikkeld.

Intussen heeft mijn advocaat hierover reeds overlegd met de PG cq. het parket en is voornoemd geval door tussenkomst van het ministerie van politie aan de korpsleiding gerapporteerd. Intussen is betreffende ambtenaar door de korpsleiding opgeroepen en aangesproken en is de zaak verder in onderzoek voor een redelijke en billijke oplossing in deze.

Ik betreur daarom dat terwijl het onderzoek nog gaande is en een oplossing wordt bereikt, eenzijdige onjuiste informatie bewust vanuit het Korps, mogelijk vanwege stemmingmakerij wordt gelekt naar de media t.w. Dagblad Suriname, die zoals gebruikelijk, naar mijn mening, deze informatie geverifieerd en groot opgeblazen heeft gepubliceerd.

Hoewel ik zoals eerder aangegeven in persoon betrokken ben in deze zaak wil ik ten overvloede aangeven dat ik zowel in persoon en ook als functionaris respect heb voor de wet en onze instituten, maar ik heb ook zelfrespect en waardigheid.

Als elke burger verdien ik dus ook met alle respect te worden behandeld. Hoewel de politie zich over het algemeen wel aan de nodige principes houdt is er in vele opzichten nog veel werk aan de winkel. Ik heb desondanks vertrouwen dat deze case op een rechtvaardige wijze zal worden afgewikkeld en dat wij verder zullen werken aan de verdere versterking van onze instituten.

Melvin Bouva, 
Burger en volksvertegenwoordiger

Edgar Ritfeld overtuigt van vrijspraak bij Krijgsraad

'De materiële en immateriële schade die ik heb geleden, is met geen pen te beschrijven'


Edgar Ritfeld weet zeker dat hij vrijspraak zal krijgen van de Krijgsraad. Hij had gewild dat vandaag, vrijdag 30 juni 2017, nog de Krijgsraad de eis tot vrijspraak van auditeur-militair Roy Elgin zou formaliseren. Zijn raadsman, Gerold Sewcharan, wilde gelijk zijn pleidooi houden. De Krijgsraad besliste echter, aldus Starnieuws, dat eerst het requisitoir in alle zaken wordt afgehandeld, voordat de advocaten kunnen pleiten. Ritfeld wil zijn naam gezuiverd hebben. Ritfeld zei vandaag, dat hij vijftien jaar gebukt gaat onder de beschuldiging van moord. Hij is opgelucht, maar nog niet blij, want de Krijgsraad moet nog een uitspraak doen. Hij wacht op legalisatie van de vrijspraak die is geëist.

'De materiële en immateriële schade die ik heb geleden, is met geen pen te beschrijven.' Sinds 2000 is hij onder behandeling van een arts. Elke maand moet hij zich weer melden en slikt dagelijks pillen tegen hoge bloeddruk.

Hij vindt het erg, dat hij op de verdachtenlijst is geplaatst. Bij het gerechtelijk vooronderzoek was dat al duidelijk. Nu heeft de auditeur-militair ook aangegeven, dat Ritfeld niet in Fort Zeelandia is geweest en ook niet betrokken is bij de moordplannen en uitvoering.

Ritfeld heeft er alles aan gedaan om zijn naam te zuiveren. Hij was de enige die beroep heeft aangetekend toen de Krijgsraad in een tussenvonnis de behandeling van het 8 decemberstrafproces had geschorst. Hij is zelfs naar de Amerikaanse commissie van het Hof van de Mensenrechten geweest, omdat de zaak hier te lang duurde.

IDB leent Suriname 40 miljoen Amerikaanse dollar voor fiscale hervormingen

Hervormingen richten zich op vier gebieden


De Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) heeft donderdag 29 juni 2017goedkeuring gegeven voor de lening van 40 miljoen Amerikaanse dollar ten behoeve van de fiscale hervormingen. Dat meldt de IDB op haar website (zie onderaan).

Het leningprogramma 'Fiscal strengthening to support economic growth' heeft als doel het beheer van de inkomsten en uitgaven van de overheid te versterken en transparant te maken. De hervormingen hebben betrekking op vier gebieden: de belastingdienst evenals de douane, het financieel beheer op het directoraat Financiën, de overheidsinvesteringen en de voorlichtingsdienst.

De focus ligt op vernieuwing conform internationale standaarden van de financieel-administratieve beheersprocessen. Dat heeft ook betrekking op de logistiek en infrastructuur. Het programma heeft een totale looptijd van 3 jaar.  


News Releases

Jun 30, 2017  http://www.iadb.org/en/news/news-releases/2017-06-30/suriname-to-improve-fiscal-sustainability,11832.html

Suriname to improve fiscal sustainability with IDB support

Suriname will receive a US$40 million investment loan from the Inter-American Development Bank (IDB) to increase tax revenue and improve public spending and investment in order to reduce its budget deficit and improve its fiscal sustainability in the medium-term. 
The loan aims to support the country’s effort to balance its budget due to growing spending and decreased tax revenue stemming from a drop in commodity prices and a halt in alumina production. Suriname is currently implementing a fiscal adjustment program which seeks to reduce the country’s budget deficit to 2.5 percent of the gross domestic product in 2018 from 5.7 percent in 2016. 
“Since 2011, the IDB has been working very closely with Suriname to implement reforms to develop the tools and framework critical to updating the public expenditure and revenue systems, which provide the basis for this new investment operation,’’ said Gerardo Reyes-Tagle, the IDB project team leader. 
“This investment loan will provide a critical institutional capacity platform to improve the effectiveness of the Ministry of Finance on its main activities and contribute the economic growth of Suriname,” said Cesar Falconi, the IDB representative in the country. 
The IDB’s new operation will strengthen the institutional capacity of the Ministry of Finance to collect tax revenue in an efficient manner and strengthen the planning, prioritization, preparation, execution and monitoring of the annual budget, including the implementation of public investment projects. 
The loan will finance activities to: (i) revamp the Department of Taxes and Customs organizational structure in order to implement the value-added tax, (ii) improve the budget decision-making process regarding planning, execution and monitoring, and (iii) strengthen the public investment strategy in order to prioritize and rationalize investment projects based on the “Value for Money” methodology. 
The project is expected to benefit the country by allowing the government to have resources to carry out priority public investments to improve the economic and social situation of the population as well as general taxpayers, which will receive better support to fulfill their tax obligations. 
Since 2011, the IDB has been supporting Suriname in implementing important reforms to strengthen its fiscal position. IDB loans have supported the introduction of a value-added tax in the country as well as the restructuring of the Department of Taxes and Customs. Moreover, IDB loans have also supported key reforms in the country public financial management and procurement laws to improve expenditure management.
The investment loan is for a 25-year term, with a 5.5-year grace period and a LIBOR-based interest rate.
About the IDB
The Inter-American Development Bank is devoted to improving lives. Established in 1959, the IDB is a leading source of long-term financing for economic, social and institutional development in Latin America and the Caribbean. The IDB also conducts cutting-edge research and provides policy advice, technical assistance and training to public and private sector clients throughout the region.

Mogelijk klacht tegen Alcoa in de VS

Amerikaanse multinational moet uitgemijnd Surinaams gebied schoon achterlaten


Als Alcoa/Suralco niet op juiste wijze voor herstel zorgt van de schade die ze heeft achtergelaten bij vertrek uit Suriname, zal er een klacht tegen haar worden ingediend in de Verenigde Staten. 'De multinational valt onder de wetgeving van Amerika. Dat betekent dat ze gehouden is aan heel hoge maatschappelijke standaarden en milieu eisen. Als zij in het geheim een voor Suriname nadelige overeenkomst met de regering sluit, zal ze er niet mee wegkomen. Het bedrijf blijft aansprakelijk voor herstel van het milieu en het opruimen van het -puin dat ze achterlaat.'

Dit zegt Robert Hewitt, voorzitter van de mensenrechtenorganisatie Allied Collective, vandaag, vrijdag 30 juni 2017, in de Ware Tijd.

Hij spreekt naar aanleiding van het feit, dat de onderhandelingen tussen Suriname en de multinational al geruime tijd gehuld zijn in een waas van geheimzinnigheid.

President Desi Bouterse heeft onlangs in De Nationale Assemblee gevraagd om de laatste ontwikkelingen achter gesloten deuren met het parlement te bespreken.

Hewitt: 'Het volk heeft het recht om te weten wat er gebeurt. Grote maatschappijen als Alcoa zijn verplicht om informatie aan het publiek te geven. Doordat het bedrijf onder de Amerikaanse wetgeving valt, zou in principe elke Surinaamse burger het bedrijf mogen aanschrijven en vragen om informatie. Ik ben het daarom eens met de kritiek, dat de regering deze zaak niet in het geheim moet bespreken.'

20 Jaar gevangenisstraf geëist tegen Stephanus Dendoe in 8 decemberproces

Openbaar Ministerie vindt dat Dendoe betrokken was bij beraden en uitvoeren moordplannen

Vrijspraak geëist tegen verdachten Orlando Heidanus en Wim Carbière - 'Zij waren slechts uitvoerder van een dienstopdracht'


Tegen Stephanus Dendoe, lid van de groep van 16, heeft auditeur-militair Roy Elgin vanochtend, vrijdag 30 juni 2017, een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 20 jaar geëist. Dit is de maximale straf, die ook tegen Desi Bouterse is geëist. Dit meldt Starnieuws.

Het Openbaar Ministerie vindt dat er wettig en overtuigend bewijs is tegen Dendoe. Hij is volgens Elgin betrokken bij het beraden en uitvoeren van de moordplannen.

Vijftien mannen zijn op 8 december 1982 op gruwelijke wijze omgebracht. Tijdens het verhoor in het 8 decemberstrafproces heeft Dendoe in alle toonaarden ontkend, dat hij wat dan ook te maken heeft met de moorden. Hij was toen de moorden plaatsvonden, een 'wasi' gaan nemen bij zijn vader te Cottica.

Er zijn echter bezwarende verklaringen afgelegd tegen Dendoe. Getuigen hebben aangegeven dat hij wel aanwezig was in Fort Zeelandia op 8 december. Onder zijn leiding zouden slachtoffers zijn opgehaald.

Dendoe bleef erbij dat hij ondanks de situatie toen, van de toenmalige bevelhebber toestemming had om een 'wasi' te gaan nemen. Hij had veel later van zijn moeder vernomen dat mensen zijn doodgeschoten. Dendoe was vandaag niet aanwezig op de zitting. Hij werd eerder bijgestaan door Kathleen Brandon. Zij heeft zich intussen onttrokken van de zaak.

Tegen de verdachten Orlando Heidanus en Wim Carbière is, net als tegen Edgar Ritfeld, vrijspraak geëist voor alle beschuldigingen in het 8 decemberstrafproces.

Auditeur-militair Roy Elgin voerde aan, dat zij slechts uitvoerder waren van een dienstopdracht. De zaken tegen Heidanus en Carbière zijn achter elkaar in behandeling genomen.

De Krijgsraad, onder leiding van Cynthia Valstein-Montnor, heeft besloten dat vandaag geen pleidooi gehouden wordt, zoals de raadsman van Ritfeld, Gerold Sewcharan dat gevraagd had. Elgin voerde aan dat Heidanus en Carbière niet gerekend kunnen worden tot bedenkers van het moordplan en zij ook het draaiboek niet in elkaar hebben helpen zetten.

Heidanus en Carbière hadden de opdracht gekregen van de leiding van de Militaire Politie om de militair Jiwansingh Sheombar uit de Penitentiaire Inrichting te Santo Boma op te gaan halen. Zij moesten mee met Jimmy Stolk, die directeur van de gevangenis was. Ook tegen Stolk is woensdag vrijspraak geëist.

Niets mis met 22.000 kilo bij Dricoma, Curaçao, in beslag genomen vlees

In het buitenland zijn per ongeluk verkeerde etiketten op het vlees aangebracht


De 22.000 kilo vlees die in mei bij Dricoma in beslag werd genomen vanwege problemen met de etikettering is alsnog goed bevonden. Uit onderzoeken en contacten met de Spaanse exporteur blijkt dat er in het buitenland per ongeluk verkeerde etiketten op het vlees zijn aangebracht. Het gaat hierbij om een partij van Hector Henriquez B. die bij Dricoma was opgeslagen. 

Het gaat hier om ander vlees dan de partij die aanleiding vormde voor de aanhouding van Terrence Brandao van HHB, die een tijd heeft vastgezeten op verdenking van het vervalsen van documenten en de schending van verschillende wetten met betrekking tot de voedselveiligheid. Dat heeft advocaat Bertie Braam tegenover het Antilliaans Dagblad verklaard, aldus Paradise FM vandaag,vrijdag 30 juni 2017.

Braam vraagt zich af waarom dit niet eerder publiekelijk bekend is gemaakt nadat het vlees alsnog goedgekeurd is.

Twijfels over de kwaliteit van het vlees zorgde in mei voor veel opschudding en was voor Juli Koko, organisator van een burgerprotest aanleiding om aangifte te doen tegen Dricoma en HHB.

Kritische woorden aftredend commandant Defensie Caribisch gebied Hans Lodder

'Kustwacht zal zeer snel niet meer haar taak kunnen uitvoeren als materiaal niet op tijd vervangen wordt'


Als de vervanging van materiaal niet op tijd gebeurt dan zal de Kustwacht al zeer snel niet meer haar taak kunnen uitvoeren. Dat zei aftredend commandant voor Defensie in het Caribisch gebied Hans Lodder woensdagavond voordat hij het commando tijdens een plechtige ceremonie overdroeg aan Peter Jan de Vin, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 30 juni 2017.

De Commandant der Zeemacht is tevens directeur Kustwacht en Commander Task group 4.4.

In zijn afscheidstoespraak vroeg Lodder speciale aandacht voor de ‘mannen en vrouwen van de kustwacht die, helaas te vaak, daadwerkelijk hun leven wagen voor onze veiligheid’. 'Zij verdienen deugdelijk materiaal. Dat betekent dat op tijd de budgetten voor de noodzakelijke vervangingsinvesteringen worden vrijgemaakt en toebedeeld.'

Terwijl het personeel van andere diensten, zoals de politie, zichtbaar op straat werken, zijn de leden van de Kustwacht ‘uit het zicht, ver op zee aan het werk’.

Roger Bos benoemt als nieuwe PG Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Saba en Sint Eustatius

Bos heeft sinds 1999 in diverse leidinggevende functies bij OM Nederland gewerkt


De Rijksministerraad heeft vandaag, vrijdag 30 juni 2017, op voordracht van de ministers van (Veiligheid en) Justitie, de heer Roger Bos benoemd tot nieuwe Procureur-generaal (PG) van Curaçao, van Sint Maarten en Bonaire, Saba en Sint Eustatius (BES-eilanden). Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM).

De heer Bos is sinds 2012 Hoofdofficier van Justitie van het Parket in Limburg en sinds 1999 in diverse leidinggevende functies werkzaam bij het Openbaar Ministerie in Nederland. Hij heeft een ruime ervaring binnen het OM en is zeer gericht op interne en externe samenwerking. Zijn brede kennis en ervaring komt in de positie van PG goed van pas.

De heer Bos zal op 1 september als nieuwe Procureur-generaal van Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden beginnen.

Titan Petrochemicals Group Ltd, dochter Guangdong Zhenrong Energy, bouwt LNG-terminal bij Bullenbaai, Curaçao

Titan na openbare aanbesteding als beste uit de bus gekomen


Titan Petrochemicals Group Ltd, een dochteronderneming van Guangdong Zhenrong Energy, zal de LNG-terminal bij Bullenbaai bouwen. Dat zegt Aubrich Bakhuis, waarnemend voorzitter van het Multidisciplinair Projectteam MDPT, vandaag, vrijdag 30 juni 2017, in het Antilliaans Dagblad. Titan is na een openbare aanbesteding als beste uit de bus gekomen. 

Bakhuis verklaarde, dat het voor Curaçao gunstig kan uitpakken dat zowel de modernisering van de raffinaderij, waarvoor het land een Heads of Agreement met GZE tekende, als de bouw van de LNG-terminal, onder dezelfde maatschappij vallen.

'In het geval dat een andere maatschappij dan GZE de LNG-terminal zou bouwen, zou dat beteken dat er tussen de exploitant en deze partij onderhandeld moet worden over de garanties voor de levering van gas bijvoorbeeld. Nu alles onder dezelfde maatschappij valt, is het gemakkelijker voor Titan en GZE om onderling afspraken te maken. Dat is uiteindelijk voordelig voor het land omdat je als het ware twee voor de prijs van één krijgt', aldus Bakhuis.

107 Kilo cocaïne in plafond container in Waalhaven Rotterdam

Container was geladen met bananen


Bij een containerbedrijf in de Waalhaven is woensdag 28 juni 107 kilo cocaïne ontdekt (zie foto - Bron: Arrondissementsparket Rotterdam). De pakketten met drugs zaten verstopt in het plafond van een lege container, aldus bericht vandaag, vrijdag 30 juni 2017, het Arrondissementsparket Rotterdam. 

De container was een paar dagen daarvoor aangekomen in de haven van Rotterdam en was geladen met bananen. De cocaïne is in beslag genomen en vernietigd.

Het HARCteam (Hit And Run Cargo-team), waarin Openbaar Ministerie, Douane, Zeehavenpolitie en FIOD (Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst) samenwerken, stelt nader onderzoek in.

Dag van Nationale Rouw in stilte aan Suriname voorbij gegaan

'We willen een onderzoek starten naar vermiste militairen, burgers en leden verzetsgroepen'


Starnieuws gaat vandaag, vrijdag 30 juni 2017, in op de gisteren voor de tweede keer gehouden Dag van Nationale Rouw  bij het monument bij de Waterkant. President Desi Bouterse en Sandew Hira (Dew Baboeram) legden gisteren de eerste krans ter nagedachtenis aan slachtoffers van oorlogsgeweld. De namen van honderden slachtoffers werden opgelezen. De rode draad van de toespraken was dat vergeving belangrijk is. Het leed van alle slachtoffers van politiek geweld moet worden erkend. 

Het werk van het Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld, onder leiding van Humphry Jeroe, werd door diverse sprekers geprezen. De president merkte op dat er duidelijk een groei te merken is bij de tweede herdenking van de slachtoffers. Hij hoopt dat de vicieuze cirkel kan worden doorbroken. Het is volgens hem goed dat mensen vrijelijk praten over de pijn die zij meemaken.

Verschillende mensen hebben hun gevoelens kunnen uiten tijdens de bijeenkomst. De president zei diep onder de indruk te zijn van de zoon van de doodgeschoten inspecteur Herman Gooding. Lloyd Gooding, zijn zoon, zei, dat hij alle wrok en haat achter zich heeft gelaten. Hij heeft God tot Leidsman en heeft leren vergeven. Hij weet zeker dat zijn vader trots op hem zou zijn. Bouterse hield zijn toespraak kort, omdat Sandew Hira volgens hem alles haarfijn had uitgelegd.

Hira en Jeroe stonden stil bij de pijn die zij en anderen voelen. 'We willen een onderzoek starten naar vermiste militairen, burgers en leden van de verzetsgroepen. Voor de betrokken families is dit een voortdurende trauma, omdat er geen closure heeft kunnen plaatsvinden. Mogelijk moeten begrafenissen worden georganiseerd als er overblijfselen worden gevonden. Hiervoor is veel expertise nodig die de overheid heeft', zei Jeroe.

Hira merkte op dat tussen 25 februari 1980 en 1992 er in Suriname twaalf gevallen geweest zijn van politiek geweld of pogingen daartoe. De belangrijkste zijn 25 februari 1980, de Rambocuscoup in maart 1982, de Decembermoorden en de Binnenlandse Oorlog. In totaal zijn er 450 doden gevallen, waarvan 15 op 8 december 1982. 'Ik was mij als nabestaande van een slachtoffer van 8 december niet bewust van de vicieuze cirkel van haat en wraak, totdat ik in het kader van het project De Getuigenis, op hardhandige wijze geconfronteerd werd met een andere realiteit van haat, woede, wrok en wraak', zei Hira.Auditeur-militair Roy Elgin eist vrijspraak voor Edgar Ritfeld

Ritfeld vrijgesproken van alle ten laste gelegde strafbare feiten


Edgar Ritfeld wordt door auditeur-militair Roy Elgin vrijgesproken van alle strafbare feiten die hem ten laste zijn gelegd in de 8 decemberstrafzaak. Ritfeld heeft steeds gesteld dat de beschuldigingen tegen hem ongegrond waren. De zitting in de militaire kamer is vanmorgen, vrijdag 30 juni 2017, iets na negen uur begonnen, aldus Starnieuws.

Ritfeld is door het Openbaar Ministerie beschuldigd van meervoudige moord c.q. medeplichtigheid aan meervoudige moord.

'De beschuldiging aan mijn adres is zeer onterecht', heeft Ritfeld eerder gesteld. Hij heeft aangedrongen op voortgang van het proces, omdat hij zijn naam gezuiverd wil hebben.

De advocaat van Ritfeld, Gerold Sewcharan, heeft te kennen gegeven dat hij gelijk zijn pleidooi wil houden. De president van de Krijgsraad, Cynthia Valstein-Montnor heeft de zitting geschorst om zich te beraden.

Voor vandaag staan verder op de rol Orlando Heidanus Wim Carbière en Stephanus Dendoe. De militaire kamer wordt gevormd door Valstein-Montnor, Mike Cooper en Carlos Li Fo Sjoe.

Nurmohamed (VHP): 'Regeringen met NDP-signatuur zorgden voor bergafwaarts gaan Suriname'

'Het is een dooddoener, dat anderen de schuld krijgen van de crisis in Suriname'


Het Assembleelid Riad Nurmohamed (VHP) vindt het een dooddoener, dat anderen de schuld krijgen van de crisis in Suriname, terwijl volgens hem duidelijk kan worden aangetoond waar de schoen wringt. De regeringen met een NDP-signatuur hebben ervoor gezorgd dat het bergafwaarts is gegaan met het land. De volksvertegenwoordiger presenteerde gisteren enkele statistieken om zijn stellingen te staven tijdens de begrotingsbehandeling, zo schrijft vandaag, vrijdag 30 juni 2017, Starnieuws.

'Men noemt vaak als eerste schuldige, de kolonisator, als dat niet genoeg is, dan is het de wereld en als geen van beide het is, dan is het de oppositie en als men geen andere reden heeft dan is het de VHP'. stelde Nurmohamed. Hij merkte op dat mensen misleid worden om de VHP in het kwaad daglicht te plaatsen bij het volk.

In grafiek 1 presenteerde hij cijfers over hoe het land is bestuurd vanaf 1975 en wie de veroorzakers zijn van de crisis in Suriname.


De oranje lijn geeft de monetaire reserve tijdens de Venetiaan+partners regeringen en de paarse lijn, geeft de Bouterse+partners regeringen. 'De monetaire reserve ging altijd omhoog bij een regering met de VHP erbij en we leefden in een leefbaar Suriname. Onze kinderen hadden eten en drinken, ons salaris was waardevast en niemand vreesde voor zijn baan', betoogde Nurmohamed.

Vanaf 2010 gaat het weer mis met de economie van het land, stelde het Assembleelid. 'De zelf gecreëerde financiële crisis van de regering Bouterse-Adhin. Prijzen die onbetaalbaar zijn, geen geld voor onderwijs en gezondheidszorg, slechte wegen en noem maar op. We leven thans weer in een situatie waar criminaliteit en drugshandel floreren. Niemand kan dit ontkennen. Het is overduidelijk dat het dus ligt aan de politieke partij(en) die het land besturen. Het argument dat de wereldmarktprijzen omlaag zijn gegaan, is deels waar'. benadrukte Nurmohamed.

In figuur 2 presenteerde Nurmohamed wereldmarktprijzen van goud en aardolie vanaf 2000 tot 2020.


De gestippelde lijnen geven de gemiddelde prijs van goud en aardolie voor 2 perioden: 2000-2010 en 2010-2020. 'We zien dat de regering Bouterse-Adhin veel meer dollars heeft gekregen en gaat krijgen dan de Front regering (2000-2010). Het is dus duidelijk dat de regering Bouterse-Adhin geen inzicht heeft in financieel beleid, financieel management, maar erger nog geen kennis en kunde heeft op nationaal en internationaal niveau.'

Politiecommissarissen Ramjiawan en Roosenhoff sommeren Hellings uitspraken te corrigeren

Voorzitter Surinaamse Politie Bond moet uitlatingen inslikken


De politiecommissarissen Robby Ramjiawan en Guno Roosenhoff hebben de voorzitter van de Surinaamse Politie Bond, Raoul Hellings, gesommeerd om uitspraken gedaan in het programma Welingelichte Kringen op Radio ABC publiekelijk te corrigeren. Per deurwaardersexploot is de brief aan hem betekend, aldus Starnieuws vandaag, vrijdag 30 juni 2017. 

Hellings had gesteld, dat Ramjiawan en Roosenhoff een document valselijk hebben opgemaakt, waaruit zou blijken dat Hellings de psychologische test niet gehaald heeft.

De commissarissen stellen, dat de uitlatingen een schending zijn van hun goede naam en eer, waardoor zij veel schade lijden. Dit hebben zij kenbaar gemaakt in afzonderlijke brieven aan Hellings. Hij kreeg drie dagen de tijd om de correctie te plegen.

Hellings zegt, dat zijn advocaat zal antwoorden op de brieven. Ramjiawan en Roosenhoff willen dat Hellings zijn verontschuldiging aanbiedt. Dit moet gebeuren in diverse dagbladen en ook in het radioprogramma. Indien de voorzitter van de politiebond niet overgaat tot rectificatie van een tekst die opgenomen is in de brief, zullen de politiecommissarissen zich wenden tot de rechter.

Top NDP beweert, na strafeis van jaar tegen Bouterse, dat rechterlijke macht niet boven de wet staat

NDP naarstig uitwegen zoekende om onder veroordeling Bouterse uit te komen


De NDP-toppers Harvey Naarendorp, Errol Alibux en André Misiekaba hebben gisteravond in partijcentrum Ocer in Paramaribo duidelijk te verstaan gegeven, dat de rechterlijke macht niet boven de wet staat. Zij hebben de spoedbijeenkomst van kaderleden van de partij (zie foto - Bron: Facebook/Sadiq Aksüyek) toegesproken. Wie aan de NDP-voorzitter tevens president Desi Bouterse komt komt aan de partij en het volk was de rood gespannen draad in Ocer.

Dat doorgegaan wordt met het 8 decemberproces, waarbij het Openbaar Ministerie twintig jaar celstraf heeft geëist tegen Bouterse, wordt verworpen door de partij. Bouterse zei dat binnen het staatsrechtelijk bestel gehandeld zal worden. Hij merkte op dat er veel gezegd kan worden, maar hoewel hij lijdend voorwerp is, zal hij zich als president opstellen. Het land is niet gebaat bij chaos. Volgens Bouterse wordt dat gecreëerd, aldus vandaag, vrijdag 30 juni 2017, Starnieuws.

Ramon Abrahams die de vergadering leidde, kondigde aan dat de mobilisatiekracht van de partij op zondag 9 juli duidelijk zal blijken. Dan wordt de 30e verjaardag van de partij in Para, waar NDP alle drie zetels binnengehaald heeft, gevierd. Bouterse voegde hieraan toe dat de wereld dan de organisatiekracht en de mobiliteit van de partij zal zien.Naarendorp voerde aan dat het om een politiek proces gaat. De vorige procureur-generaal Soebhaas Punwasi had vijf jaar een waarnemende status, want de politiek hield zijn benoeming aan om de politieke macht in handen te houden. Hij stelde ook de bekwaamheid van de president van de Krijgsraad, Cynthia Valstein-Montnor, aan de kaak en merkte op dat het om een politieke benoeming gaat. Volgens Naarendorp is er sprake van een constitutionele crisis.

Alibux merkte op dat NDP de grootste partij is met een fractie van 26 personen. De voorzitter van de partij heeft de leiding van het land, daarom komt men aan de leider van de partij, beweerde hij. Alle pijlen zijn op hem gericht. Hij zei verder, dat de partij als één man achter de president staat. De strafeis is een wake-up call, een uitdaging voor de partij. Hij riep de NDP'ers op om de gelederen te sluiten.

Misiekaba voerde aan, dat niemand de NDP klein zal kunnen krijgen. Niemand zal het ook winnen van de partij, zo stelde hij. Hij benadrukte dat De Nationale Assemblee wetten goedkeurt en eenieder dient zich eraan te houden. De regering wordt gecontroleerd door De Nationale Assemblee, die op haar beurt door het volk bij de verkiezingen ter verantwoording wordt geroepen. Niemand controleert de rechterlijke macht, omdat de controle-organen niet in het leven zijn geroepen. Hij legde het standpunt van de NDP-fractie uit in Ocer. De rechterlijke macht heeft de Amnestiewet en de instructie van de regering aan de procureur-generaal op basis van artikel 148 van de Grondwet, naast zich neergelegd. Elke uitspraak die de rechterlijke macht doet is niet legitiem en dus niet uitvoerbaar, in de belevingswereld van Misiekaba.

Tijdens de vragenronden hebben verschillende NDP'ers aangegeven dat niemand aan hun leider zal kunnen komen. De mensen hebben aangegeven dat ze tot de dood achter hun partijvoorzitter zullen staan.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Sandew Hira in alle stilte weer lid Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld

'Ik heb mijn stommiteit door uit comité te stappen gecorrigeerd'


Het Dagblad Suriname meldt donderdag 29 juni 2017, dat Sandew Hira van het Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld weer lid van het comité is. 'Ik heb het comité helpen oprichten en ben er ook lid van.'

Hira die 29 januari 2017 had besloten om uit het comité te stappen, geeft aan op een gegeven ogenblik met een dilemma te zitten met betrekking tot zijn functie als columnist en zijn deelname aan het comité.

'Ik dacht dat mijn columns het comité in de problemen zou brengen. Ik heb vervolgens eenzijdig besloten om uit het comité te stappen. Het comité was daar niet blij mee. Na de reacties vanuit de samenleving als zou er ruzie zijn in het comité heb ik mij gerealiseerd dat het een dom besluit van mij was.'

Hira stelt dat hij zijn stommiteit heeft gecorrigeerd en al een hele tijd opnieuw lid geworden is van het comité.

Het comité had bekendgemaakt, dat Hira in de Surinaamse samenleving een uitgesproken opiniemaker is, die via zijn wekelijkse columns een stempel drukt op de opinievorming. Het gevaar is reëel dat het comité verantwoordelijk wordt gehouden voor zijn meningen. Daarom had Hira aan de voorzitter verzocht om zijn terugtreding te accepteren. Het gevaar, zoals de voorzitter die heeft verwoord, ligt meer aan de manier hoe men met die informatie om zou kunnen gaan.

'Voordat het comité was opgericht had Hira zijn eigen mening en inzichten en daarin moet hij ongestoord verder kunnen doorgaan', had de voorzitter gezegd over het vertrek van het bestuurslid. Er was gesteld dat het bestuur geen probleem heeft gehad met het verzoek van Hira. Voorzitter Jeroe had het bestuur geconsulteerd en men had begrip getoond voor de overwegingen van Hira.

Bouterse: 'Wij zullen nodige regelingen treffen, uiteraard binnen het geheel staatsrechtelijke gebeuren'

'Met deze eis wordt de NDP uitgelokt, men verwacht dat er chaos zal worden gecreëerd'


'Laat u zich niet afschrikken door de rechterlijke macht. Wij gaan de rechterlijke macht hier niet bespreken, maar wel in kleine kring. Wij zullen de nodige regelingen treffen, uiteraard binnen het geheel staatsrechtelijke gebeuren.' Dit zei president Desi Bouterse donderdagavond 29 juni 2017 tijdens een spoed kaderbijeenkomst in een niet geheel gevuld partijcentrum Ocer in Paramaribo (zie foto - Bron: Facebook).

Bouterse beklemtoonde, dat er geen stappen ondernomen zullen worden waarbij de regering verweten kan worden dat de democratie wordt geschaad. Op de NDP'ers deed Bouterse, die voorzitter is van de partij, het beroep om geen soloacties te ondernemen.

'Nu is discipline van groot belang. U begrijpt dat zij ons vroegtijdig naar huis willen sturen of dat zij het zodanig willen orkestreren dat op 2020 ze nog bezig zijn met deze zaak. Er zal veel water door de Surinamerivier moeten stromen, willen zij deze mammoetpartij van zijn stoel duwen. Dat kan ik u wel zeggen.'

De vergadering was met spoed bijeengeroepen na de eis van het Openbaar Ministerie. Tegen Bouterse heeft auditeur-militair Roy Elgin een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 20 jaar geëist.

Bouterse merkte op, dat de eis iedereen heeft verrast. In een kleine groep wordt het hoofd gebogen over deze zaak. De discussie wordt zondag voortgezet. De president zei dat met deze eis de NDP wordt uitgelokt. Men verwacht dat er chaos zal worden gecreëerd. Hij vroeg eenieder om het hoofd koel te houden. Er is geen behoefte aan chaos, benadrukte de president.

VHP: Vrijheid is bevrijding uit ketenen van armoede en corruptie

'Theoretisch mogen we volgens mensenrechten vrij zijn, maar mogen en kunnen we van die vrijheid gebruikmaken?'


Op 1 juli memoreren wij de afschaffing van de slavernij in ons land in 1863. Het was in 1952 dat de VHP een motie indiende om het personeel in overheidsdienst op 1 juli vrijaf te geven met behoud van salaris. Deze motie werd goedgekeurd en in het jaar 1959 werd bij wet, de dag van 1 juli vastgelegd als de Dag der Vrijheden en vervolgens ingevoerd als onze eerste Nationale Dag. 

Hoewel 1 juli officieel als 'Dag der Vrijheden' is vastgelegd is het gebruikelijk dat we praten over ‘Keti-Koti’ (gebroken ketenen) of ‘Manspasi Dey’ (emancipatie dag).

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Delpher Kranten)
Het beeld van Kwakoe, onthuld in 1963, ter gelegenheid van 100 jaar Keti-Koti staat symbool voor een slaaf die zijn ketenen heeft verbroken; het staat symbool voor de drang naar vrijheid. In een wereld die steeds verandert is de drang naar vrijheid verruimd naar inspraak van burgers over besluiten die hun leven tot in de kern raken.

Aan de hand van een totaalbeeld en als basis voor nationale eenheid, moeten we ons blijven afvragen of wij met ons allen in Suriname, inderdaad de vrijheid hebben om als burgers gelijkwaardig en vrij te kunnen deelnemen aan besluitvorming over ons eigen lot en over het algemeen belang. Als vrijheid centraal staat en het hoogste goed is dan heeft ieder individu, elke burger, de gelijke kans om zich te kunnen ontplooien, zonder dat de vrijheid van anderen of van toekomstige generaties wordt aangetast door onder andere de verplichting om torenhoge staatsschulden af te lossen. Het is een overheid die de behoeften, ambities, vrijheid en ontplooiing van burgers dient te accommoderen.

Theoretisch mogen we volgens de mensenrechten vrij zijn, maar mogen en kunnen we van die vrijheid gebruikmaken? Vrijheid is ook recht op goed onderwijs, bereikbare gezondheidszorg, huisvesting, werkgelegenheid, optimale koopkracht maar ook de garantie voor vooral rust en veiligheid. Het hoeft geen betoog dat in onze huidige samenleving hiervan bijna of geen sprake is. Veel burgers zijn bang voor de toenemende criminaliteit. Veel burgers zijn de hoop kwijt, omdat ze geen toekomstperspectieven hebben, omdat zij vaardigheden en emancipatiekansen missen. Zij dreigen de ‘outsiders’ van onze samenleving te worden omdat ze arm zijn, op bijstand of hulppakketten zijn aangewezen.

En onze toekomstige generaties zijn nu al opgezadeld met torenhoge overheidsschulden.

Niet naleven van wet en recht;
geen transparantie in bestedingen van volksmiddelen;
verspilling;
geen onderzoek naar en bestrijding van corruptie;
vervorming van informatie;
geen verantwoording afleggen aan het volk;
afwijzen van vergunningen voor protestdemonstraties;
uitspelen van burgers tegen elkaar;
zaaien van onderlinge verdeeldheid in de samenleving - dit keer niet door de kolonisator - dit zijn onder meer zaken die de menselijke vrijheid aantasten en beknotten.

Het zijn vooral armoede en corruptie die de VHP ziet als onvrijheid in de meest letterlijke zin van het woord. Corruptie veroorzaakt armoede waardoor er onvoldoende geld is om je gezondheid te beschermen, een eigen huis te kunnen bezitten, werk te vinden, je kinderen kansen te bieden voor goed onderwijs en je zelf te kunnen ontwikkelen of te bevrijden uit uitzichtloosheid.

VHP roept op tot een bezinningsvolle ‘Dag der Vrijheden’ voor bevrijding uit de ketenen van armoede en corruptie en wenst de gehele Surinaamse natie ‘wan Switi Keti-Koti’ toe.

VHP

Schade door rukwinden aan houtzagerij aan Fredericiweg in Nickerie

In Paradise zijn enkele woningen getroffen door de rukwinden


Starnieuws bericht, dat rukwinden donderdagmiddag, 29 juni 2017, schade hebben aangericht een houtzagerij aan de Fredericiweg in het district Nickerie. De familie Overeem is het slachtoffer geworden. Een deel van het dak van de houtzagerij is ongeveer 20 meter weggewaaid en is op de Fredericiweg beland tegen de elektriciteitskabels van de EBS. De elektriciteitsvoorziening van de hele buurt was afgesloten. 

Volgens Hans Overeem had het niet geregend, het was wel bewolkt en de wind kwam vanuit de Nickerierivier.


Meestal rond half één 's middags is de weg druk, omdat kinderen dan van school gehaald worden. Op dat moment was er echter geen verkeer en het personeel was gaan schaften.

In Paradise zijn enkele woningen getroffen door de rukwinden. Nabij de bocht bij Ogane moest de EBS nog een elektriciteitsmast vervangen. Overeem is blij dat er geen ongelukken te betreuren zijn.

Twee keer Suriname in Veenkoloniaal Museum te Veendam

Surinaamse belevenissen Winschoter predikant Boekhoudt in combinatie met werk Surinaamse kunstenaar Rudi Pinas 


Van 9 juli tot en met 15 oktober 2017 is in het Veenkoloniaal Museum Veendam de wonderbaarlijke Surinaamse belevenissen van de Winschoter predikant Boekhoudt, in combinatie met werk van de Surinaamse kunstenaar Rudi Pinas te zien. Dit bericht donderdag 29 juni 2017 de nieuwswebsite Westerwolde Actueel.

Op 4 april 1845 stapt de dan 22-jarige Willem Boekhoudt (1822-1894) aan boord van het fregatschip Catharina om naar Suriname te zeilen. Hij vestigt zich daar als ‘Evangelie dienaar’ voor zowel de Hervormde gemeente als de Lutherse gemeente in Paramaribo. Toen in 1847 de predikant van de Hervormde gemeente ziek werd en naar Curaçao ging om te herstellen, trad Boekhoudt een jaar lang in zijn plaats.

Maar, zoals Boekhoudt zelf schrijft, was er voor en na die tijd niet altijd genoeg werk en had hij tijd om de binnenlanden van Suriname te verkennen. Boekhoudt observeert en beschrijft. Ook komt hij op zijn tocht nazaten van Groningers tegen, de boeroes. Mensen die vol optimisme naar Suriname waren getrokken om daar moerassen te ontginnen en zich in de landbouw te bekwamen. Van hun optimisme was tijdens het bezoek van Boekhoudt weinig meer over. Volgens de dominee konden ze 'alleen nog maar bidden, in de hoop dat alle ellende snel voorbij zou gaan'. De dood zat hen op de hielen. Het Surinaamse klimaat bleek niets voor deze Nederlanders.

In 1849 wordt Boekhoudt in Scheemda aangesteld als predikant, maar zijn Surinaamse avontuur laat hem niet los. Als ‘Suriname-expert’ is hij in de wintermaanden in de Groninger Veenkoloniën een graag geziene gast bij lezingen voor de zeemanscolleges en bij de Nut-verenigingen. Velen vragen hem om zijn verhalen op schrift vast te leggen, maar het komt er niet van. Pas in 1873 begint hij te schrijven en in 1874 verschijnt zijn publicatie bij Van der Veen te Winschoten.

Vreemd genoeg adviseert hij bij de inleiding de Groningers om naar Suriname te gaan. Blijkbaar was hij het lot van de boeroes vergeten. Boekhoudt is ook in zijn boek een kind van de 19de eeuw: enerzijds verafschuwt hij de slavernij, anderzijds vraagt hij zich af of er nog wel werkenden zullen zijn voor de plantages. Door de afschaffing van de slavernij is er immers werk genoeg. Wie moerassen kan ontginnen kan zo aan de slag.

Rudi Pinas 
Rudi Pinas is geboren in het marrondorp Moitaki in Suriname. Marrons zijn nakomelingen van mensen, die gekozen hadden om in vrijheid te leven boven de slavernij op de plantages. Op jonge leeftijd begint hij met het beschilderen van pagaaien (peddels). Zijn huidige werken zijn geïnspireerd op de Surinaamse kunstvorm Tembe van de Surinaamse marrons. Tembe is een overkoepelende naam voor schilderkunst en houtsnijwerk.

Begin jaren zeventig verhuist Rudi Pinas, zonder enige kennis van lezen en schrijven, naar Paramaribo. Hier gaat hij op 11-jarige leeftijd voor het eerst naar de lagere school. Deze doorloopt hij in vier jaar en doet vervolgens de mulo. In 1979 vertrekt Pinas naar Nederland. In 1992 studeert hij af aan de Rijksuniversiteit Utrecht bij de vakgroep Klinische psychologie en Gezondheidspsychologie. Rudi Pinas probeert de verbinding te maken tussen psychologie en kunst door kunst op te vatten als een cognitieve activiteit. In die activiteit zijn enthousiasme, verlangen, seksuele geheimen, pijn en verdriet, vreugde en lachen vervat.

Rudi: 'In de opvoeding binnen de marroncultuur word je bijgebracht dat kunst belangrijk is en dat je later in het leven in staat moet zijn om een of andere vorm van kunst te kunnen beoefenen. Voor de marrons is kunst mooi en inspirerend of het nu om muziek of beeldende kunst gaat. De kunst van de marrons wordt omschreven als Tembe. Tembe is ontstaan uit Afrikaanse kunstvormen die de gevluchte slaven overdroegen op hun nakomelingen. Het omvat veel abstracte symbolen, die liefdesuitingen, uitdagingen en bevestigingen van het leven uitdrukken. Cirkels en doorlopende lijnen vormen vaste patronen. Het hele proces van uittekenen van de patronen, schilderen en branden is in zekere zin een vorm van therapie.'

Kenmerkend is dat de kijker met de patronen kan ‘spelen’ en veel variaties in de figuren kan waarnemen. Het centrale thema is de verbinding. De verbindingen tussen mensen en tussen groepen. Rudi Pinas werkt voornamelijk met houten panelen, aluminium, koper, cement en lakverf.

Hij wil op termijn kunst combineren met ecotoerisme in Zuid-Suriname. Daarvoor wordt eco lodge Isakon opgericht. 'Isakon wil een plek zijn waar kunstenaars in de natuur in alle rust aan kunstprojecten kunnen deelnemen. Geen massatoerisme, maar een toerisme waar ook de plaatselijke bevolking iets aan heeft.'

VEENKOLONIAAL MUSEUM
MUSEUMPLEIN 5   -   9641 AD
VEENDAM - tel 0598 364 224
info@veenkoloniaalmuseum.nl


Roze leguaan is endemisch voor Galapagos-eilanden en enige populatie ter wereld

Met tracking-apparaat op paar roze leguanen hopen wetenschappers info te vergarenDe roze leguaan (Conolophus marthae) is endemisch voor de Galapagos-eilanden en de enige populatie ter wereld woont op de Wolf Volcano piek op Isabela Island en is in goede gezondheid, volgens informatie verzameld door het team Manager van het Galapagos National Park Management (DPNG, Dirección del Parque Nacional Galápagos), die een paar weken geleden 55 exemplaren onderzocht, aldus de krant La Hora in Ecuador donderdag 29 juni 2017.

Bij deze gelegenheid vonden de specialisten drie volwassen roze leguanen die niet waren geregistreerd tijdens de afgelopen monitoring trips, dat verwachtingen heeft gewekt onder de wetenschappelijke gemeenschap die van mening is, dat meer mensen volwassen exemplaren zullen worden gevonden.


Volgens een persbericht van het ministerie van Milieu (zie onderaan) wordt samengewerkt met de Tor Vergata Universiteit van Rome bij de fabricage van een tracking-apparaat dat op de achterkant van een paar roze leguanen wordt geplaatst, met als doel onder andere het identificeren van de migratieroutes, het nestseizoen, de convergentieplaatsen van leguanen. Belangrijke informatie voor het initiëren van een fok- en fokprogramma in gevangenschap.


'We hopen dat de antennes in december worden geplaatst op strategische punten die ons in staat stellen het signaal van de zendapparaten te ontvangen. Wanneer we informatie hebben over de locaties waar ze nesten, kunnen we hun condities kopiëren en een fokprogramma starten in gevangenschap', zei Jorge Carrión, directeur Milieubeheer, Galapagos National Park.

Deze geschubde reptielen die in het Galapagos National Park worden beschermd, werden gevonden door Ecuadoraanse en Italiaanse onderzoekers en vertegenwoordigen een nieuwe hoop in de evolutieketting.

Volgens Washington Tapia van het Galapagos Turtle Program, 'werd in 1986 waargenomen waarvan gedacht werd dat het een hagedis zou zijn. In het jaar 2000 werden monsters genomen, maar in 2009 werden de resultaten verwerkt en werd bevestigd dat het een nieuwe leguaansoort is.'
http://www.ambiente.gob.ec/iguanas-rosadas-especie-unica-en-el-mundo-es-monitoreada-en-galapagos/

Iguanas rosadas, especie única en el mundo, es monitoreada en Galápagos


Iguanas rosadas, especie única en el mundo, es monitoreada en GalápagosGalápagos, 28 de junio del 2017
La única población de iguanas rosadas que existe en el mundo y que habita la cumbre de volcán Wolf, en la isla Isabela, en Galápagos, goza de un buen estado de salud. Así lo determinó el equipo técnico de la Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG), que hace unas semanas viajó hasta ese lugar para levantar información relacionada a las condiciones físicas de esta especie endémica.
Los técnicos, al recorrer el hábitat de estos especímenes que lo comparten con las iguanas amarillas, lograron monitorear y examinar a 55 ejemplares de esta especie.
Al momento, esta Cartera de Estado trabaja, en conjunto con la Universidad Tor Vergata de Roma, en la fabricación de un dispositivo de seguimiento que se colocará en el dorso de algunas iguanas rosadas, con el objetivo de identificar las rutas de migración, la época de anidación, los lugares de convergencia de iguanas, entre otros. Información clave para iniciar un programa de reproducción y crianza en cautiverio.
Se estima que la población de iguanas rosadas en isla Isabela alcance los 300 individuos.
“Esperamos que en diciembre estén colocadas las antenas en los puntos estratégicos que nos permitirán receptar la señal de los dispositivos transmisores. Cuando tengamos la información de los sitios en los que anidan, podremos replicar sus condiciones e iniciar un programa de reproducción en cautiverio” dijo Jorge Carrión, director de Gestión Ambiental, del Parque Nacional Galápagos.
Un resultado importante fue el hallazgo de tres iguanas rosadas adultas que no habían sido registradas en los viajes de monitoreo pasados, lo cual ha generados expectativas entre la comunidad científica quienes creen que se podrán encontrar más individuos.
Dirección de Comunicación
Ministerio del Ambiente


(Red. De Surinaamse Krant/La Hora/Twitter/Ministerio del Ambiente)

Brein Oscar Perez (36) achter helikopter aanval in Caracas, Venezuela, nog voortvluchtig

Helikopter is gevonden aan de Caribische kust van Venezuela

(Bron foto: Reynaldo Riobueno, Twitter)

De Venezolaanse regering heeft woensdag jacht gemaakt op politieagenten die belangrijke installaties met een helikopter hebben aangevallen, maar critici van president Nicolas Maduro vermoeden dat de geruchtmakende aanval mogelijk was gerecenseerd om de onderdrukking te rechtvaardigen, aldus persbureau Reuters donderdag 29 juni 2017.

In buitengewone scènes dinsdag boven Caracas rond zonsondergang vuurde de gestolen helikopter schoten af op het ministerie van Binnenlandse Zaken en liet granaten vallen op het Hooggerechtshof. beide door de oppositie van Venezuela gezien als bastions van steun voor een dictator. Niemand is gewond geraakt.

Ambtenaren zeggen, dat speciale eenheden op zoek zijn naar Oscar Perez, 36, een politie piloot die als de mastermind van de aanval wordt genoemd door de helikopter die een banner droeg met de naam 'Freedom!' In 2015 co-produceerde en acteerde Perez in 'Death Suspended', een actiefilm waarin hij de hoofdrol speelde als overheidsagent die een ontvoerde zakenman redde.


Perez werd woensdag niet gevonden, die door ambtenaren als een 'psychopath' wordt neergezet, maar de helikopter werd gevonden aan de Caribische kust van Venezuela.

'We vragen om maximale steun om deze fanatische extremistische terrorist te vinden', zei vice-president Tareck El Aissami. De aanval versterkt een reeds opgeblazen politieke crisis in Venezuela na drie maanden van protesten waarin algemene verkiezingen en oplossingen voor de zinkende economie worden geëist. Minstens 76 mensen zijn sinds april tijdens demonstraties gedood. Het laatste slachtoffer is een 25-jarige man die in het hoofd werd geschoten in de buurt van een protest in de Petar-krottenwijk van Caracas, zeiden de autoriteiten woensdag.

De aanval voedt een samenzweringstheorie door oppositie-aanhangers dat het dinsdag  een set-up actie van de regering was.

De helikopteraanval viel samen met een gerechtelijke maatregel die de bevoegdheden van de dissidente hoofdofficier van Justitie Luisa Ortega, die als een belangrijke uitdager van Maduro is opgetreden, verzwakt. 'Het lijkt op een film', zei Julio Borges, leider van het door de oppositie gecontroleerde parlement, over de helikopteraanval. 'Sommige mensen zeggen dat het een geregisseerde actie was, sommigen dat het echt is ... Gisteren was een dag vol tegenstrijdigheden ... Er gebeuren duizend dingen, maar ik vat het als volgt samen: een regering is in verval en rottend, terwijl een natie vecht voor waardigheid. '

Hoewel Perez een video publiceerde op social media  die zich voor vier gewapende mannen bevindt en beweert een coalitie van veiligheids- en civiele-ambtenaren te vertegenwoordigen die tegen 'tirannie' strijden, was er geen bewijs voor verdere steun.

De regering beschuldigde echter de politieagenten van links met de CIA en Miguel Rodriguez, een voormalig minister van Binnenlandse Zaken en inlichtingenhoofd onder Maduro en zijn voorganger Hugo Chavez, die onlangs met de regering brak.


'Ik ben helemaal niet overtuigd van het incident met de helikopter', zei Rodriguez tegen Reuters. Volgens hem lijken de mannen achter Perez in de video op dummies en Rodriguez was verrast dat de helikopter vrij kon vliegen en dat niemand gewond is geraakt. 'Conclusie: een goedkope show. Wie heeft hier baat bij? Alleen Nicolas, om twee redenen: geloofwaardigheid geven aan zijn coup d'etat-gesprek, en om Rodriguez te beschuldigen', voegde hij eraan toe.


(Red. De Surinaamse Krant/Reuters/Twitter)

donderdag 29 juni 2017

Onderwijsbonden schorten actie op

Meeste leden willen leerlingen middelbare- en MULO-scholen ruimte geven examens af te ronden


'Bonden kunnen verdeeldheid niet accepteren, de enige die hiervan profijt zal hebben is de regering'


De algemene ledenvergadering van de Bond van Leraren (BvL) en Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS) heeft donderdag 29 juni 2017 besloten om de actie op te schorten. Het was de bedoeling dat de leerkrachten de school om tien uur 's morgens zouden verlaten, maar vrijdag gaan de leerkrachten normaal naar school, aldus de Suriname Herald. 

De meerderheid van de leerkrachten wil de leerlingen van de middelbare- en de MULO-scholen de ruimte geven om hun examens af te ronden.

Wilgo Valies, voorzitter van de BvL en ALS, zegt dat een evaluatie heeft plaatsgevonden. Besloten is dus om de actie op te schorten op basis van de keuze van de meerderheid. Intern zal worden nagegaan hoe er tot een oplossing kan worden gekomen met de overheid. De overheid wordt ook op de hoogte gesteld van de opschorting van de acties. Ook hopen de BvL en ALS dat de gesprekken binnenkort aanvangen.

Integendeel tot wat vicepresident Ashwin Adhin beweert in een schrijven, hebben de bonden de knelpunten al genoeg en duidelijk omschreven. Zij gaan het niet nogmaals omschrijven. Dit argument wordt door de bonden ervaren als een vertragingsstrategie die de overheid hanteert. Binnen de BvL en ALS zal over worden gegaan tot hergroepering, zegt Valies.

Hij legt uit dat een deel van de leerkrachten van oordeel is dat de examens door moeten gaan zonder stagnaties, terwijl het andere deel van mening is dat de bonden met harde acties door moeten gaan. 'Als bestuur hebben we toen duidelijk gemaakt dat wij geen verdeeldheid willen hebben binnen de bonden. Wij hebben daarom toen besloten om te kiezen voor een model waarbij beide groepen aan hun trekken kunnen komen', zegt Valies.

Hij benadrukt, dat de bonden verdeeldheid niet kunnen accepteren. De enige die hiervan profijt zal hebben is de regering, vooral gezien de manier hoe de regering zich opstelt naar de leerkrachten toe, geeft de bondsvoorzitter te kennen. Hij haalt aan dat de bonden overeenkomsten sluiten met de regering, maar die houdt zich niet daaraan. Daarom moeten er acties worden gevoerd om de regering op andere gedachten te brengen, aldus Valies.

André Misiekaba (BDP) zwaait en dreigt met toepassing Amnestiewet....

'Buiten de rechtszaal echter, geldt de wet'

Misiekaba schetst in Assemblee dreigend scenario na vonnis Bouterse - 'Welke uitspraak dan ook zal niet legitiem zijn en als zodanig onuitvoerbaar'


'In de rechtszaal kan de rechtelijke macht misschien de wet naast zich neerleggen en doen wat ze wilt, buiten de rechtszaal echter, geldt de wet. De Amnestiewet wordt zoals alle wetten gerespecteerd en gehandhaafd. Als gevolg hiervan zal welke uitspraak dan ook niet legitiem zijn en als zodanig onuitvoerbaar', dreigende taal van NDP-fractieleider André Misiekaba vanochtend, donderdag 29 juni 2017, in De Nationale Assemblee. 's Avonds hadden de uitspraken van de NDP'er ook Nederlandse voorpagina's gehaald.

De verklaring van de NDP-fractie: 

'Voorzitter, regering, dames en heren, landgenoten goede morgen. Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen in het 8 december strafproces, wenst de fractie van De Nationale Democratische Partij in De Nationale Assemblee, het volgende aan u voor te houden: 

De rechterlijke macht heeft de Amnestiewet 1992 (zoals gewijzigd in april 2012) naast zich neergelegd. Hoewel deze ontwikkeling zorgwekkend was, is door de andere twee machten, met name de Wetgevende en de uitvoerende macht, belangrijker geacht de scheiding der machten en de onafhankelijkheid van de Rechterlijke Macht te blijven respecteren in het belang van stabiliteit in ons land. Daarom heeft de regering om vrede en politieke rust in het land te helpen verzekeren, op basis van artikel 148 van de Grondwet van de Republiek Suriname geprobeerd correctie te brengen. 

De Rechterlijke Macht heeft ook dit naast zich neergelegd. Er is in ons land verzuimd een controlemechanisme binnen de rechterlijke macht in te bouwen. Daardoor is het heel duidelijk geworden dat de Rechterlijke Macht de enige macht is in het land die aan niemand verantwoording verschuldigd is. 

Deze situatie zal moeten worden gecorrigeerd door de instelling van een instituut zoals een Hoge Raad en Hof van Cassatie, zoals in goed georganiseerde landen gebruikelijk is. Wat de specifieke situatie rond het 8 december strafproces betreft moet het volgende wel voor iedereen duidelijk zijn: in de rechtszaal kan de Rechtelijke Macht misschien de wet naast zich neerleggen en doen wat ze wilt, buiten de rechtszaal echter, GELDT DE WET. 

De Amnestie Wet wordt zoals alle wetten gerespecteerd en gehandhaafd! Als gevolg hiervan zal welke uitspraak dan ook NIET LEGITIEM zijn en als zodanig ONUITVOERBAAR.'