donderdag 1 juni 2017

Aanvaring tussen minister Van der San en Assembleelid Gajadien (VHP) 'buiten de microfoon'

Van der San moet woord 'jo koe' inslikken

Gajadien maakt opmerking over de deskundigheid van de minister


Minister Eugene van der San van Justitie en Politie heeft bij de beantwoording van vragen in De Nationale Assemblee vanmiddag, donderdag 1 juni 2017, 'jo koe' gezegd. Hij doelde op Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) die buiten de microfoon een opmerking had gemaakt. NDP-fractieleider André Misiekaba zei, dat de minister steeds uitgelokt werd door opmerkingen buiten de microfoon, maar dat de uitspraak van 'jo koe' niet acceptabel was, aldus Starnieuws.

Hij vroeg Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons om corrigerend op te treden naar de bewindsman toe. De Assembleevoorzitster had de minister reeds op gewezen dat hij niet in moet gaan op opmerkingen die buiten de microfoon gemaakt worden. Zij had niet goed gehoord of Van der San daadwerkelijk 'jo koe' heeft gezegd. In dat geval moest hij het terugnemen.

De bewindsman kwam weer aan het woord en zei, dat hij gehoord had van de Assembleevoorzitter dat hij niet in moest gaan op opmerkingen buiten de microfoon. 'Ik heb het buiten de microfoon gezegd', stelde Van der San. Geerlings-Simons merkte op, dat het wel in de microfoon was gezegd, die stond nog aan.

Van der San was aan het uitleggen, dat als hij een weloverwogen advies uitbrengt aan de president over de situatie van de korpsleiding, dat het staatshoofd daar niet om heen kan, ook al is hij het bevoegd gezag. Op basis van het advies van het Mediation Team, andere informatie en zijn deskundigheid zal hij de president adviseren over de positie van de korpschef. Gajadien maakte buiten de microfoon een opmerking over de deskundigheid van de minister. Hierop deed Van der San de gewraakte uitspraak.

De vergadering werd geschorst toen de minister erbij bleef, dat ook hij buiten de microfoon 'jo koe' had gezegd. Na de schorsing zei Van der San zijn woorden in te trekken.

0 comments:

Een reactie plaatsen