zondag 11 juni 2017

ABOP geen voorstander van drastische veranderingen in kiesstelsel

'Wij moeten standpunt hebben en goed nagaan wat voor- en nadelen zijn van verandering kiesstelsel'

ABOP geen voorstander van rechtstreeks kiezen van de president


De Algemene Bevrijdings en Ontwikkelings Partij (ABOP) is geen voorstander van drastische veranderingen in het kiesstelsel. De partij is ook niet te vinden voor wijzigingen waar de Grondwet aan te pas komt. De partij kan meegaan met 'cosmetische' zaken, die van organisatorische aard zijn, waardoor de verkiezingen vlotter verlopen. 

De ABOP heeft gisteren een politiek strategisch antwoord geformuleerd voor de presidentiële commissie, die het kiesstelsel moet evalueren en voorstellen moeten doen aan de president, aldus vandaag, zondag 11 juni 2017.

'Deze regering wil blijven zitten. Wij van de ABOP moeten een standpunt hebben en goed nagaan wat de voordelen en nadelen zijn van verandering van ons kiesstelsel. Van hieruit zal een verkiezingsstrategie worden bepaald. De regeringspartij weet waar ze naar toe wil gaan met mogelijke veranderingen. Wij kunnen niet willens en wetens meegaan. Zeker niet als wij weten dat de gevolgen van verandering van ons kiessysteem zwaarwichtige en negatieve consequenties zullen hebben voor de samenleving en zo ook de ABOP', aldus partijvoorzitter Ronnie Brunswijk.

Partijkopstuk David Abiamoffo hield eerder deze week een presentatie voor partijstructuren en de top over voorstellen gedaan door de commissie onder leiding van raadsadviseur Jules Wijdenbosch. Nu de oppositie gezamenlijk optreedt, zal er alles aan gedaan worden om ze uit elkaar te halen. Dit werd tijdens deze werk- en informatie bijeenkomst aangehaald.

De ingrijpende wijzigingen zullen ultimo 2018 plaatsvinden en dat ziet de ABOP niet gebeuren. Er zijn wijzigingen van technische aard en als ook van het kiessysteem voorgesteld door de commissie. De ABOP is niet te vinden voor het rechtstreeks kiezen van de president. Ze is voorstander van combinatievorming door politieke partijen vóór de verkiezingen. Het landelijke evenredigheidsstelsel heeft ook geen ingang gehad bij de partij. Ze is voorstander van het huidige districtenstelsel.

De geel partij wil. dat er betere controlesystemen worden ingebouwd bij de telling van de stemmen. Ook is de partij er geen voorstander van, dat de districtscommissarissen voorzitters zijn van de hoofdstembureaus. Dit ambt is verworden tot een politieke, concludeert ABOP. Bij de vorige verkiezing was het duidelijk, dat een politiek benoemde districtscommissaris als voorzitter van het hoofdstembureau alles bepaalt. Dit mag zich niet herhalen, vindt de ABOP.

0 comments:

Een reactie plaatsen