woensdag 28 juni 2017

Acht maanden na indiening ontwerpbegrotingen moeten twee nieuwe begrotingen worden ingediend

Ministeries van HI en T en OWT en C moeten begroting 2017 indienen


Acht maanden na indiening van de ontwerpbegrotingen is gisteren eindelijk begonnen met de behandeling door het parlement. Daarbij wordt ook het onlangs ingediende Ontwikkelingsplan betrokken. Om overheidsfinanciering voor de beleidsgebieden transport, communicatie en toerisme mogelijk te maken, dient de regering twee nieuwe begrotingen in te dienen, van de ministeries van Handel, Industrie en Toerisme (HI en T) en Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT en C). Dat heeft parlementsvoorzitster Jennifer Geerlings-Simons gisteren de regering aan het begin van de begrotingsbehandeling 2017 gezegd, zo bericht de Ware Tijd vandaag, woensdag 28 juni 2017.

Geerlings-Simons zei de regering, dat de commissie van rapporteurs de zaken die in de begroting van TCT zijn opgenomen heeft bestudeerd en deze zullen bespreken tijdens de debatten in het college. Echter, dienen deze zaken geïncorporeerd te worden in de begrotingen van de ministeries die er nu zijn.

Het parlement zal de discussies 'niet tot een goed einde kunnen brengen', omdat begrotingen bij wet worden vastgesteld. De parlementsvoorzitster verwacht derhalve dat de regering de begroting van TCT formeel intrekt en daarvoor in de plaats begrotingen voor OWT en C en HI en T indient.

VHP-fractieleider Chandrikapersad Santokhi vroeg de voorzitster, om bij de begrotingsdebatten niet geconfronteerd te worden met een regering die niet zal willen ingaan op vragen over de kwestie-Alcoa/Suralco en volksgezondheid.

Hij wees erop, dat de regering het parlement vorige week heeft gevraagd deze twee onderwerpen in een besloten vergadering te bespreken. De regering zou kunnen weigeren om tijdens de openbare vergadering hieromtrent in debat te treden met het college vanwege het verzoek om deze vraagstukken achter gesloten deuren te behandelen.

0 comments:

Een reactie plaatsen