vrijdag 2 juni 2017

Achterstand koopkrachtversterking personeel overheidsziekenhuizen is eind juni voldaan

Minister Noersalim bereikt akkoord over betaling na overleg met vier bonden


Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken, ad interim Volksgezondheid, heeft met de vier bonden bij de overheidsziekenhuizen intensief overleg gevoerd de afgelopen dagen over koopkrachtversterking. Namens de regering is het voorstel op tafel gelegd, dat de achterstand van de koopkrachtversterking, in totaal Srd 750 over april en mei, uiterlijk 20 juni 2017 wordt betaald. De koopkrachtversterking over de juni, Srd 375, zal eind juni gelijktijdig met het salaris over deze maand worden betaald. 

Met het voorstel zal de achterstand per eind juni 2017, voor wat betreft de koopkrachtversterking voor personeel van de overheidsziekenhuizen, volledig zijn ingelopen.

Minister Noersalim heeft het mandaat gekregen van de regering om deze gesprekken te voeren, aldus Binnenlandse Zaken vandaag, 2 juni 2017, in een persbericht.

Met de Algemene Bond van Personeel in dienst van ’s Landsbedrijf Academisch Ziekenhuis (ABPLAZ) onder leiding van voorzitter Lloyd Pool, de Bond van Personeel bij het Psychiatrisch Centrum Suriname (BPPCS) met als woordvoerder Errol Snijders en de Bond Streekziekenhuis Nickerie onder voorzitterschap van Rayen Tjon Kwie Sem is hierover akkoord bereikt.

De Bond Personeel 's Lands Hospitaal (BPLH) onder leiding van Imro Edam heeft aangegeven dat andere zaken een zwaarwichtiger karakter hebben dan de koopkrachtversterking. Het gaat bij de bond van ’s Lands Hospitaal om de eenmalige lumpsum, waarvan een deel reeds is uitbetaald. Afgesproken is dat de bond de volgende week dinsdag een onderhoud heeft met de ministers van Financiën en Volksgezondheid om dit breedvoeriger te bespreken en tot concretere afspraken te komen over de termijn van uitbetaling van het resterende bedrag.

De regering stelt erkentelijk te zijn voor de constructieve houding van de bonden en spreekt de hoop uit dat de rust binnen de gezondheidszorg hiermee is weergekeerd.

0 comments:

Een reactie plaatsen