vrijdag 23 juni 2017

Activiste Maisha Neus biedt petitie inzake kindertehuizen aan SoZaVo aan

Neus stelt autoriteiten ultimatum van ruim een maand om te reageren op petitie


Ruim honderd personen hebben hun handtekening geplaatst onder de petitie van activiste Maisha Neus voor kinderhuizen. De actievoerster doet in een brief, die gericht is aan de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), een beroep op de regering om onder meer het duurzaam voortbestaan van de kinderhuizen en de opvang van de kinderen in instellingen te garanderen. 

Neus is vandaag, vrijdag 23 juni 2017, samen met een klein groepje ondersteuners vanaf het Oude Vlaggenplein naar het ministerie gelopen, waar ze de brief aan directeur Jerrol Renfurm heeft overhandigd, zo schrijft de Ware Tijd.

Renfurm heeft beloofd dat hij de brief zal doorgeven aan de bewindsvrouw, die op dat moment in een bespreking was. De activiste stelt de autoriteiten een ultimatum van ruim een maand om te reageren op haar petitie.

Ze is onder begeleiding van de politie naar het ministerie gelopen. Met de overhandiging van deze petitie komt er een einde aan dit protest op het Oude Vlaggenplein, mits de autoriteiten binnen de termijn dat ze heeft gegeven een reactie geven op de petitie. Zo niet, dan zal ze opnieuw van zich laten horen.

Neus kreeg overigens vandaag pas te horen dat haar aanvraag voor een protestvergunning is goedgekeurd.

De tekst van de petitie (Bron: Change.org):


PETITIE
aangeboden op 23 juni 2017 aan de voorzitter van De Nationale Assemblee door actievoerster Maisha Neus
CONSTATEREND ALS VOLGT:
Suriname heeft zich vanaf haar ontstaan en voortdurend daarna, onder meer in de Grondwet en het Verdrag inzake de Rechten van het Kind de bescherming van ieder kind ten doel gesteld.
De bescherming en opvang, vindt onder meer plaats in en door de kindertehuizen in Suriname, waar kinderen worden gehuisvest via Bureau Familierechtelijke Zaken (een overheidsinstantie) die wees zijn of door andere omstandigheden,  zoals bijvoorbeeld een beperking of misbruik, niet door hun familie kunnen worden opgenomen en verzorgd.
De Staat Suriname heeft een zorgplicht voor deze kinderen. Historisch wordt, naar behoren een deel van gemeenschapsmiddelen, als beheerd door de Staat namens de burgers, bestemd voor de tehuizen die de zorg dragen over deze kinderen. Wat tehuizen aan donaties binnen krijgen is mooi meegenomen, maar ontslaat de Staat niet van haar sociale verplichtingen ten opzichte van deze groep. Natuurlijk dient er overal transparantie te zijn en moeten afspraken met Sociale Zaken worden nageleefd.  
In 1684 zijn er in Suriname al wetten geslagen om voor de wezen zorg te dragen* en dat mag niet stoppen omdat deze regering nog geen 30 srd per dag uit wenst te geven aan een kind, voor eten en drinken. De andere kosten zijn dan nog niet eens in beeld.
Deze petitie is bedoeld ter stimulering van een structurele oplossing voor de problemen met betrekking tot de financiering en kwaliteit van de kindertehuizen.
EN VERZOEKEN
De Staat van Suriname het duurzaam voortbestaan van deze kindertehuizen en opvang van de daar aanwezige kinderen garandeert;
De Staat van Suriname de gemeenschap transparant informeert over de omvang van de problemen bij deze kindertehuizen en de oplossingen welke de regering voor deze problemen zal aandragen.
De regering de belangen van de kinderen, kindertehuizen en het aldaar werkzaam personeel zich centraal stelt en zal blijven stellen bij haar keuzes aangaande eventuele bezuinigingen of beleidswijzigingen en op een humane manier beleid zal voeren.
De regering de intenties tot het voorgaande kenbaar te maken aan de gemeenschap, door zich in de Nationale Assemblee bij wege van de gepaste functionarissen hieraan te committeren.


*Bron: Plakaten uitgevaardigd in Suriname, nr 116, 4 sept 1684.
Zie ook:  
Instructie en ordonnantie voor de nieuwe wees-, curateele-, en onbeheerde boedels-kamer der colonie Surinaamen, voor zo verre de onbeheerde boedels (&) weeskamers aanbetreft.
Amsterdam: Petrus Schouten (1787).

0 comments:

Een reactie plaatsen