vrijdag 9 juni 2017

Acute maatregelen om wateroverlast in Coronie aan te pakken

Zwampen en kanalen door vele regenval overvol, water stroomt over Oost-Westverbinding


Acute maatregelen zijn getroffen om de wateroverlast in Coronie aan te pakken. Door de vele regens zijn de zwampen en kanalen overvol, waardoor het water de woonerven en landbouwgebieden blank heeft gelegd. Het overtollige water stroomt over het wegdek op de Oost-Westverbinding. Illegale schelpopgravingen zijn mede de oorzaak van de wateroverlast in Coronie.

De ministers Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt & Visserij en Openbare Werken, Transport & Communicatie Jerry Miranda, hebben zich woensdag ter plekke georiënteerd. Er is ter plekke spoedoverleg gevoerd, waarbij ook vertegenwoordigers van het districtscommissariaat van Coronie aanwezig waren, meldt het ministerie van LVV (zie hieronder), aldus vandaag, vrijdag 9 juni 2017, Starnieuws.

Na het spoedberaad zijn graafmachines ingezet voor opschoningswerkzaamheden van kanalen en zwampen die verstopt, dichtbegroeid of dichtgeslibd zijn.

Tijdens de oriëntatie te Coronie is gebrainstormd over welke andere acties ondernomen kunnen worden om watersnood te voorkomen. In de droge tijd zullen kanalen gegraven worden die uitmonden in de Atlantische Oceaan. Door een kleppensysteem zal het water worden gereguleerd. De te nemen acties zullen besproken worden met de ministers Miranda en Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling.

0 comments:

Een reactie plaatsen