donderdag 29 juni 2017

Advocaat Veldkamp blij met eis van vrijspraak voor 8 decembermoorden verdachte Stolk

'Eis tot vrijspraak van de auditeur-militair is een stap in de goede richting'


De advocaat van Jimmy Stolk, Henk Veldkamp, in het 8 decemberstrafproces, is blij met de eis van vrijspraak tegen zijn cliënt. Het proces is al tien jaar gaande en zijn cliënt gaat al die tijd gebukt onder het verdachte zijn in deze zaak. 

Veldkamp merkt op, aldus Starnieuws vandaag, donderdag 29 juni 2017, dat de Krijgsraad het eindoordeel zal vellen, maar de strafeis van auditeur-militair Roy Elgin is een belangrijke stap. Veldkamp vindt de eis tot vrijspraak van de auditeur-militair een stap in de goede richting is.

Stolk heeft in opdracht van Paul Bhagwandas de militair Jiwansingh Sheombar opgehaald van Santo Boma. Stolk was in die tijd directeur van die Penitentiaire Inrichting. Hij verklaarde eerder op de zitting niet op de hoogte te zijn geweest van het plan om de personen die voor verhoor waren opgebracht, te vermoorden.

De raadsman stelt, dat zijn cliënt een dienstopdracht heeft uitgevoerd. Stolk had verklaard, dat hij de opdracht niet zou hebben uitgevoerd als hij van te voren geweten zou hebben dat Sheombar zou worden omgebracht. Hij had ook geen vermoeden dat dit zou gebeuren.


Veldkamp zegt, dat Stolk kapot was toen hij hoorde wat er was gebeurd. Hij benadrukte dat er misbruik is gemaakt van zijn functie als directeur van de gevangenis.

De auditeur-militair verklaarde in zijn requisitoir, dat aangenomen moet worden dat Stolk geen andere keus had dan de opdracht van Bhagwandas te accepteren, ook al was hij hoger in rang. Bhagwandas moet als tweede man in de legerleiding worden gezien. Stolk behoorde niet tot de legertop. Hij was uitgeleend en aangewezen als directeur van de strafinrichting.

Het is niet gebleken dat Stolk bij de planberaming aanwezig was. Eveneens is het volgens Elgin niet gebleken, dat de verdachte deelgenoot was bij de schietoefeningen en de daarna gehouden briefing. De openbare aanklager heeft op basis van het gerechtelijk vooronderzoek, getuigenverklaringen en het onderzoek ter terechtzitting niet kunnen vaststellen dat Stolk opzet tot het medeplegen van moord verweten kan worden. Hij heeft een opdracht uitgevoerd van Bhagwandas.

Elgin vraagt de Krijgsraad de verdachte Stolk van de gehele tenlastelegging te willen vrijspreken.

0 comments:

Een reactie plaatsen