dinsdag 20 juni 2017

'Amerika's moeten democratie Venezuela met diplomatie verdedigen'

'De uitdaging waarvoor wij nu staan is om de neergang democratie in Venezuela te voorkomen'

'Maduro steunt steeds meer op leger om economie onder controle te houden, opponenten te intimideren en algemene ontevredenheid te onderdrukken'


De uiteenlopende familie van naties in de Amerika’s erkent democratie als deel van onze collectieve DNA. Zestien jaar geleden, in Peru, onderstreepten wij dit principe met de ondertekening van het Inter-Amerikaans Democratisch Handvest. Daarin zijn de rechten van de volken in de Amerika’s op democratie en de verplichting van hun overheden om deze rechten te waarborgen vastgelegd. De Organisatie van Amerikaanse Staten heeft decennialang voor ons als forum gediend om onze grootste uitdagingen te bespreken en samen actie te ondernemen. 

De uitdaging waarvoor wij nu staan is om de neergang van de democratie in Venezuela te voorkomen. De OAS heeft historisch effectief gereageerd op militaire coups die zich de macht van democratisch gekozen regeringen hebben toegeëigend of geprobeerd hebben dat te doen. Terwijl zulke vormen van coups gelukkig, steeds meer tot het verleden gaan behoren, heeft de 'zelfcoup' van het Fujimori regime in Peru, waarbij het Congres buiten werking werd gesteld en de rechtelijke macht en het leger werden ingelijfd onder een nieuwe grondwet, geleid tot het ontwerp van het baanbrekende Inter-Amerikaans Democratisch Handvest.

In Venezuela heeft de regering van president Maduro vandaag de dag meedogenloos en opzettelijk de andere takken van de overheid van binnenuit ondermijnd. Vanaf de oppositiepartijen in 2015 de meerderheid van zetels kregen in de Venezolaanse Nationale Assemblee is hun stem systematisch gesmoord door de regering. Onder valse, onbewezen beweringen van verkiezingsfraude, naar verluidt gepleegd door drie wetgevers, heeft de overheid de wetgevende macht het recht ontnomen om wetgeving te maken. Daarnaast heeft een geketende rechterlijke macht de Venezolaanse Assemblee 'verworpen' en haar alle wetgevende bevoegdheden ontnomen. Maduro heeft zich het recht van de Nationale Assemblee, duidelijk vastgelegd is in Artikel 296 van de Grondwet om nieuwe leden voor de Nationale Verkiezingsraad te benoemen, toegeëigend.

Chávez won en verloor referenda; Maduro torpedeerde er één Toen de Venezolaanse bevolking probeerde haar regering verantwoordelijk te houden, door het leiderschap van Maduro te onderwerpen aan een terugroepreferendum, kwam de regering weer met vage en onbewezen beweringen van fraude om dit referendum aan te houden. Toen duidelijk werd dat de regering dit referendum zou verliezen, begon ze een mislukte dialoog. Artikel 72 van de Venezolaanse Grondwet stelt duidelijk, dat alle publieke functies die bij verkiezing ingevuld worden, herroepbaar zijn; een concept dat voormalig president Hugo Chavez krachtig verdedigde om zo regeringen die de noden van hun bevolking vergaten, aansprakelijk te houden. Inderdaad, Chávez won en verloor referenda; Maduro torpedeerde er één.

Maduro steunt steeds meer op het leger om de economie onder controle te houden, opponenten te intimideren en algemene ontevredenheid te onderdrukken. Meer dan 331 Venezolaanse burgers staan in geheime processen terecht voor militaire rechtbanken. Dit gebeurt terwijl Artikel 261 van de Grondwet duidelijk stelt dat de jurisdictie van deze rechtbanken beperkt is tot feiten van militaire aard. De procureur-generaal van Venezuela die nog benoemd is door wijlen president Chávez in 2007, heeft de geheime processen afgekeurd en daarom toegang tot de gevangenen geweigerd.

De Maduro-regering heeft elke kans gehad om haar afdwalen van de democratie te beëindigen.

In november, tijdens onderhandelingen geleid door het Vaticaan, heeft de regering in een gemeenschappelijke verklaring met de oppositie beloofd 'strikt te blijven binnen het constitutionele raamwerk: een democratisch, vreedzaam en electoraal verkiezingspad'.

Opmerkelijk is dat het regime gefaald heeft een van haar publieke verplichtingen na te komen. In plaats daarvan is ze doorgegaan met het saboteren van de democratie. Geconfronteerd met een verschrompelde economie en enorme populaire ontevredenheid onder het volk, is het Maduro-regime nu bezig de laatste overblijfselen van de democratie te vernietigen.

De overheid wil nu een assemblee van afgevaardigden om in de plaats van de Grondwet van Chávez, een nieuwe constitutie te schrijven die de huidige Nationale Assemblee, de procureur-generaal en andere bestaande instituten meteen zou wegvagen, en daarbij het volkskiesrecht en andere constitutionele vereisten zou vertrappen.

Wanneer een regering het pad van democratie verlaat moeten wij solidair zijn met haar bevolking. Niet door interventie of interferentie maar met diplomatie en bemiddeling van alle partijen om te werken aan een vreedzame, democratische en volledige oplossing. De spin-offeffecten van de crisis in Venezuela zijn serieus en groeiende, als het nu gaat om onregelmatige migrantenstromen naar landen in de regio of de toenemende stroom van wapens en criminele activiteiten die nu vooral het Caribisch Gebied raken.

Al onze landen hebben een directe verantwoordelijkheid om een onderhandelde oplossing te vinden die de rechtsstaat Venezuela herstelt en economische vooruitgang brengt voor onze onrustige buur. 

De Algemene Vergadering van de OAS is voor ons de plaats om samen te komen als regio en actie te ondernemen om onderhandelingen in Caracas op gang te brengen, zodat het respect voor de democratie terugkeert, er een eind komt aan het polariserende geweld en om de Venezolaanse bevolking te helpen haar democratische rechten en macht terug te winnen.

Edwin R. Nolan 
Ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika 

0 comments:

Een reactie plaatsen