donderdag 29 juni 2017

André Misiekaba (BDP) zwaait en dreigt met toepassing Amnestiewet....

'Buiten de rechtszaal echter, geldt de wet'

Misiekaba schetst in Assemblee dreigend scenario na vonnis Bouterse - 'Welke uitspraak dan ook zal niet legitiem zijn en als zodanig onuitvoerbaar'


'In de rechtszaal kan de rechtelijke macht misschien de wet naast zich neerleggen en doen wat ze wilt, buiten de rechtszaal echter, geldt de wet. De Amnestiewet wordt zoals alle wetten gerespecteerd en gehandhaafd. Als gevolg hiervan zal welke uitspraak dan ook niet legitiem zijn en als zodanig onuitvoerbaar', dreigende taal van NDP-fractieleider André Misiekaba vanochtend, donderdag 29 juni 2017, in De Nationale Assemblee. 's Avonds hadden de uitspraken van de NDP'er ook Nederlandse voorpagina's gehaald.

De verklaring van de NDP-fractie: 

'Voorzitter, regering, dames en heren, landgenoten goede morgen. Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen in het 8 december strafproces, wenst de fractie van De Nationale Democratische Partij in De Nationale Assemblee, het volgende aan u voor te houden: 

De rechterlijke macht heeft de Amnestiewet 1992 (zoals gewijzigd in april 2012) naast zich neergelegd. Hoewel deze ontwikkeling zorgwekkend was, is door de andere twee machten, met name de Wetgevende en de uitvoerende macht, belangrijker geacht de scheiding der machten en de onafhankelijkheid van de Rechterlijke Macht te blijven respecteren in het belang van stabiliteit in ons land. Daarom heeft de regering om vrede en politieke rust in het land te helpen verzekeren, op basis van artikel 148 van de Grondwet van de Republiek Suriname geprobeerd correctie te brengen. 

De Rechterlijke Macht heeft ook dit naast zich neergelegd. Er is in ons land verzuimd een controlemechanisme binnen de rechterlijke macht in te bouwen. Daardoor is het heel duidelijk geworden dat de Rechterlijke Macht de enige macht is in het land die aan niemand verantwoording verschuldigd is. 

Deze situatie zal moeten worden gecorrigeerd door de instelling van een instituut zoals een Hoge Raad en Hof van Cassatie, zoals in goed georganiseerde landen gebruikelijk is. Wat de specifieke situatie rond het 8 december strafproces betreft moet het volgende wel voor iedereen duidelijk zijn: in de rechtszaal kan de Rechtelijke Macht misschien de wet naast zich neerleggen en doen wat ze wilt, buiten de rechtszaal echter, GELDT DE WET. 

De Amnestie Wet wordt zoals alle wetten gerespecteerd en gehandhaafd! Als gevolg hiervan zal welke uitspraak dan ook NIET LEGITIEM zijn en als zodanig ONUITVOERBAAR.'


0 comments:

Een reactie plaatsen