woensdag 7 juni 2017

Arbeidsbemiddelingswet 2017 met algemene 35 stemmen door Assemblee aangenomen

Wet is moderne versie van de Arbeidsbemiddelingswet van 1964


De Arbeidsbemiddelingswet 2017 is gisteren door De Nationale Assemblee met algemene 35 stemmen goedgekeurd. Deze wet is de moderne versie van de Arbeidsbemiddelingswet van 1964. Met deze nieuwe wet wordt aan de wettelijke taak van de Staat om werkzoekenden en werkgevers bij elkaar te brengen en de werkgelegenheid te bevorderen, een andere dimensie gegeven. 

De commissie van rapporteurs onder leiding van André Misiekaba (NDP) en minister Soewarto Moestadja van Arbeid hadden tijdens de commissievergaderingen en in overleg met elkaar diverse zaken reeds aangepast. De openbare vergadering kon vlot worden afgewerkt,aldus Starnieuws vandaag, woensdag 7 juni 2017.

Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons benadrukte, dat een goede voorbereiding heeft gemaakt dat efficiënt kon worden vergaderd. Tijdens de openbare commissievergadering is minister Moestadja uitvoerig aan het woord geweest. 


Met de wet wordt de wettelijke basis van arbeidsbemiddeling fundamenteel hervormd met de nadruk op meer gecontroleerde vrijheid voor arbeidsbemiddelende organisaties, gedragscodes voor bemiddelaars en werkgevers en rechten van werkzoekenden.

Arbeidsbemiddeling beoogt vraag en aanbod van arbeidskrachten met elkaar in contact te brengen en heeft de bedoeling om werkloosheid die het gevolg is van onbekendheid met open plaatsen tot een minimum terug te brengen.

In de commissie van rapporteurs hadden verder zitting Krishna Mathoera (VHP), Stephen Tsang (NDP), Dinotha Vorswijk (ABOP), Silvana Afonsoewa (NDP), Ingrid Karta-Bink (PL) en Glenn Sapoen (NDP).

Met de goedkeuring van deze ontwerpwet, zijn zes arbeidswetten behandeld en goedgekeurd.

0 comments:

Een reactie plaatsen