donderdag 29 juni 2017

Auditeur-militair Roy Elgin: '8 Decembermoorden gepleegd na kalm beraad en rustig overleg'

'Verdachten hebben zich de hoedanigheid van rechter en beul aangemeten'


Auditeur-militair Roy Elgin heeft gisteren in zijn requisitoir aangegeven, dat de decembermoorden van 1982 'na kalm beraad en rustig overleg' hebben plaatsgevonden. De voorbedachten rade is volgens hem voldoende komen vast te staan. Verdachte Desi Bouterse had tijd genomen om zich te beraden op het te nemen besluit. Hij had de gelegenheid gehad na te denken over de betekenis en de gevolgen van zijn voorgenomen daad en zich daarvan rekenschap te geven. Dit bericht vandaag, donderdag 29 juni 2017, Starnieuws.

De openbare aanklager voerde aan, dat de voorbedachten rade uit diverse gepleegde handelingen blijkt: 

- Er werd een lijst samengesteld met subversieve elementen. 
- Op 7 december 1982 werden er op de schietbaan achter Zanderij door de 'groep van 16', aangevuld tot 30 man, schietoefeningen gehouden waarbij nieuwe wapens werden uitgetest. 
- Nadat de oefening achter de rug was heeft men zich verzameld te Boxel en vervolgens van daaruit Fort Zeelandia aangedaan. 
- Er is een briefing gehouden, waarbij werd aangegeven wat gedaan moest worden en alle in het fort aanwezige militairen werden geconsigneerd. 
- Groepen werden samengesteld om personen die met subversieve activiteiten bezig waren op te halen en/of verzetshaarden op te blazen. Deze groepen stonden onder leiding van een lid van de 'groep van 16'. 
- De slachtoffers werden opgehaald en gebracht naar het fort. Om te voorkomen dat alarm werd geslagen, werden telefoonlijnen doorgesneden en bleef bewaking achter op de locatie waar de latere slachtoffers opgehaald zijn. 
- De rechtvaardiging van het gewelddadig optreden via tv-uitzendingen, waarbij Jozef Slagveer en André Kamperveen aangeven dat er inderdaad sprake was van het beramen van een coup, die met veel bloedvergieten gepaard zou gaan. 
- De gearresteerde personen worden na voorgeleid te zijn aan Bouterse, geëxecuteerd. 

De auditeur-militair voerde aan dat deze handelingen juist zijn, zo blijkt uit de verklaring van de verdachte Bouterse over het bestaan van een draaiboek, dat zorgvuldig is afgewerkt en dat niet over één nacht ijs is gegaan. Hij noemde ook diverse getuigen die de voorbedachten rade bevestigen. Haast gelijktijdig zijn personen gearresteerd. De telefoonlijnen werden afgesneden, achtergebleven personen werden bewaakt, gebouwen werden in brand gestoken.

Roy Elgin gaf ook aan, dat uit het onderzoek ter terechtzitting niet is gebleken, dat er sprake is van enige omstandigheid die de strafbaarheid van de verdachte Desi Bouterse opheft. Bouterse heeft samen met anderen gemeend zich te moeten opstellen als de heersers van leven en dood.

'Verdachten hebben zich de hoedanigheid van rechter en beul aangemeten', stelde de openbare aanklager.

Vijftien personen werden op 8 december 1982 omgebracht. De verdachten hebben zonder enige vorm van proces en met schending van wetten en verdragen op wreedaardige wijze het leven van hun medemens ontnomen. Er is onherstelbare schade aangericht aan de slachtoffers, hun nabestaanden en het Surinaamse volk.

Elgin voerde aan, dat overtuigend bewijs is geleverd en eiste dan ook een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van twintig jaren. Volgens Elgin is komen vast te staan dat in naam van het voorkomen dat het wettig gezag omver werd geworpen, de verdachte niet alleen de opdracht heeft gegeven de latere slachtoffers wederrechtelijk van hun vrijheid te beroven, maar dat ook hun bezittingen en of andere eigendommen werden vernield.

Nadat deze personen gevangen werden genomen en volkomen weerloos waren, zijn zij vernederd en mishandeld. Vervolgens zijn zij op zeer wrede en laffe wijze van hun leven beroofd. Tussen lijken van eerder doodgeschoten personen moesten zij staan voor een vuurpeloton om genadeloos met kogels te worden doorzeefd. Zij werden zonder enige vorm van proces geëxecuteerd.

De vervolgingsambtenaar stelde op basis van verschillende getuigenverklaringen, dat Bouterse wel lijfelijk aanwezig was toen mensen werden doodgeschoten in Fort Zeelandia. Het bewijs is niet geleverd dat Bouterse persoonlijk de trekker heeft overgehaald.

0 comments:

Een reactie plaatsen