maandag 12 juni 2017

Autoriteiten Nickerie en UNDP-Suriname gaan kust op natuurlijke wijze beschermen

'Het behoud van de natuur voor de kust is onze redding'


De autoriteiten in Nickerie bereiden met het VN Ontwikkelingsprogramma (UNDP-Suriname)  een project voor inzake oeverbescherming op een natuurlijke manier. In dit verband zal ook het herstel van de vegetatie langs de kust van Nickerie en in het Bigi Pangebied ter hand worden genomen. 

'De herbeplanting zal niet makkelijk gaan, omdat het gebied achter de markt vlak is. Het heeft geen heuveltjes. We zullen de heuveltjes moeten creëren om te planten', zei districtscommissaris Wedprekash Joeloemsingh vrijdag bij de afsluiting van het project waterbeheer in Nickerie, dat grotendeels door de Europese Unie is betaald.

Hij zei, dat de getijdenfunctie van Bigi Pan is komen weg te vallen, waardoor in de droge tijd door verdamping het zoutgehalte in het gebied enorm is. 'In zee hebben wij een zoutgehalte van 34 gram per liter gemeten, maar in Bigi Pan 38 tot zelfs 43 gram.'

Hij is blij dat de Anton de Kom Universiteit van Suriname betrokken wordt bij de herbeplanting en het behoud van de natuur voor de kust, 'want dat is onze redding'. Er is een enorme dreiging vanuit de zee voor het voortbestaan van Nickerie.

De districtscommissaris heeft onlangs met vicepresident Ashwin Adhin de situatie besproken, tijdens diens bezoek aan het district, en deze heeft ondersteuning toegezegd. 'Het gaat over het herstel van de vegetatie en om data te verzamelen van de zeewering om dan van daaruit verder te gaan', aldus Joeloem­singh.

0 comments:

Een reactie plaatsen