donderdag 15 juni 2017

Bedrijfsleven en vakbeweging niet gehoord door Planbureau bij opstellen Ontwikkelingsplan

Vereniging van Economisten in Suriname (VES) ook niet gehoord

Gajadien (VHP): 'Alle overige actoren moeten alsnog door de commissie worden geconsulteerd'


Het bedrijfsleven, de vakbeweging en een aantal belangrijke organisaties, waaronder de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), zijn niet gehoord bij de opstelling van het Ontwikkelingsplan 2017-2021. Dit kwam naar voren bij een presentatie die deskundigen van het Planbureau woensdagmiddag hebben gehouden voor de commissie van rapporteurs die belast is met de voorbereiding van het Ontwikkelingsplan (OP). 

Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP), lid van de commissie, zegt donderdag 15 juni 2017 in het Dagblad Suriname, dat het opvallend is dat slechts enkele niet-gouvernementele organisaties (ngo’s), de Sociaal Economische Raad (SER) en ministeries door het planbureau betrokken zijn bij de voorbereiding. Hoewel de coalitie ernaar streeft om al op 27 juni een aanvang te maken met de begrotingsbehandeling en het OP, vindt de politicus dat alle overige actoren alsnog door de commissie moeten worden geconsulteerd. Hierdoor zal deze streefdatum moeten worden verschoven. De commissie zal zich vandaag verder hierover beraden.

'Met de presentatie van het Planbureau is het duidelijk, dat al deze actoren moeten worden gehoord, omdat wij de plicht hebben een wet tot stand te brengen waarbij zoveel als mogelijk alle actoren in de samenleving zijn gehoord. Ook ngo’s die betrokken zijn in het kader van burgerparticipatie, moeten worden geconsulteerd', aldus Gajadien.

In hoofdstuk 4 van het OP geeft de regering aan, dat particulier ondernemerschap een leidend principe zal zijn in de planperiode. Het streven van de regering is om in het bijzonder de lokale private sector een grotere rol toe te kennen in het ontwikkelingsproces. Het OP zal ook voorzien in de behoefte van (buitenlandse) industriële ondernemers aan zekerheid.
Gajadien vraagt zich af hoe de regering van plan is deze sector te stimuleren met zoveel investeringen als het bedrijfsleven niet eens haar visie hierover met de regering heeft kunnen uitdiscussiëren. Daarnaast moeten de vakbeweging en bepaalde ngo’s goed betrokken worden om te komen tot een realistisch en werkbaar sociaal beleid.

Gajadien voert aan dat het ook opvallend is, dat binnen de uitgezette vijf jaren van het plan geen duidelijke ontwikkelingsrichting is gedefinieerd. Zo ziet hij meer een aantal wenselijkheden die de regering te zijner tijd ook nog wil aanpassen. 'Daarvoor is een ontwikkelingsplan niet geleend, omdat het plan bij wet wordt vastgesteld. Daarnaast moeten de jaarbegrotingen op het OP gebaseerd zijn', aldus de parlementariër.

Bij het opstellen van het OP heeft de regering volgens de politicus als uitgangspunt gehanteerd de samengestelde jaarbegrotingen van alle ministeries. De ingediende begrotingen zijn echter al achterhaald. Volgens Gajadien hebben vicepresident Ashwin Adhin en minister Gillmore Hoefdraad van Financiën aangegeven, dat het parlement mag uitkijken naar de indiening van aanpassingen op deze begrotingen.

Het ontwikkelingsplan telt 400 pagina’s en is daarmee het meest lijvig meerjarenprogramma dat er ooit bij het parlement is ingediend. Volgens het plan, zoals die bij het parlement ligt, is de nuchtere benadering dat de economie de komende vijf jaren een groei van 2,2% zal doormaken.

De regering blijft volgens het plan erop rekenen dat de komende jaren de inkomsten van het land uit de mijnbouwsector fors zullen toenemen. Ze verwacht dat de inkomsten al in 2018 licht zullen beginnen te stijgen. De regering blijft eraan vasthouden, ook in het OP, dat de hoofdoorzaak van de crisis de scherpe terugval in de mijnbouwinkomsten is geweest. Dit is het resultaat van een simulatie die door de Stichting Planbureau Suriname (SPS) is gemaakt.

0 comments:

Een reactie plaatsen