maandag 19 juni 2017

Benzineprijs niet alleen afhankelijk van schommelingen op wereldmarkt

Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme vraagt oliemaatschappijen bedrijfsmarge te reduceren


De winstmarge van de oliemaatschappijen is bijna evenveel als de government take van de overheid. Starnieuws schrijft vandaag, maandag 19 juni 2017, te hebben vernomen. dat het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme de oliemaatschappijen te kennen heeft gegeven om hun bedrijfsmarge, die gemiddeld 12,5 Amerikaanse dollarcent (ongeveer 92 Srd cent) per liter bedraagt, te reduceren. 

De verbruiksbelasting (government take) bedraagt Srd 0,70 voor diesel en Srd1,30 voor gasoline. Dit komt neer op gemiddeld Srd 1.

Met de oliemaatschappijen was afgesproken bij de vaststelling van de verhoogde brandstofprijs eind maart, dat na drie maanden een evaluatie zou komen van het systeem dat gehanteerd wordt bij het bepalen van de pompprijs. Er zijn veel klachten in de samenleving over de grote prijsschommelingen die op alle sectoren grote invloed heeft. Dit zorgt voor onrust, instabiliteit en onvoorspelbaarheid van de prijs. Uiteindelijk wordt alles afgewenteld op de consument.

De pompprijs is niet alleen afhankelijk van de schommelingen op de wereldmarkt. De government take en de winstmarge van de oliemaatschappijen bepalen mede wat neergeteld dient te worden bij de pomp. Het tijdstip van de aankoop van de brandstof en de raffinaderij waar de ruwe olie is verwerkt zijn eveneens een factor.

Met de oliemaatschappijen zal worden nagegaan of de winstmarge wel rechtvaardig is tegen de huidige sociaaleconomische verhoudingen.

Bij de verhoging van de pompprijzen vorige week is behoorlijk wat kritiek geleverd op de prijs en het niet van te voren doorgeven van de aanpassing. De eis om de brandstofprijs te verlagen, klinkt steeds luider.

0 comments:

Een reactie plaatsen