maandag 5 juni 2017

Bestuurskundige Boldewijn: 'Een minister laat zich niet uitlokken'

'De ministers en parlementariërs dienen allemaal scholing te genieten'

'Pik de man niet zomaar, omdat je hem leuk vindt'


President Desi Bouterse heeft bij de beëdiging van minister Eugene van der San volgens bestuurskundige August Boldewijn een grove fout gemaakt. Volgens het staatshoofd was het bekend dat de nieuwbakken minister een man met ‘een korte lont’ is. 'Alla sma sabi dat Sjeni lont sjatu, daar kan weinig aan veranderd worden. Een ieder weet wel dat Sjeni een harde werker is', zei het staatshoofd. 'Mi nat a lont', zei de nieuwbakken minister aan de president. 

Volgens Boldewijn, vandaag, maandag 5 juni 2017, in het Dagblad Suriname, heeft de president hierdoor verwachtingen geschapen bij de samenleving. Door dit onderwerp aan te halen, stopte de president een oordeel/vooroordeel in de gedachtegang van de samenleving.

'Mensen zullen keihard letten op het gedrag van de minister, en als zijn korte lont inderdaad verschoten wordt', stelt Boldewijn. De uitlating van de minister, blijkt inderdaad te zijn opgepakt door de samenleving. De bewindsman noemde volksvertegenwoordiger Asiskumar Gajadien (VHP) onlangs in het parlement ‘jo koe’.

Aan de andere kant trad NDP-fractieleider André Misiekaba direct na de uitspraak van de minister op, door de voorzitter van het parlement erop te wijzen dat de uitspraak van de minister niet acceptabel is. Hij haalde daartussen ook aan dat de minister uitgelokt werd en dat de minister niet zou moeten reageren op wat er buiten de microfoon wordt gezegd.

Boldewijn vraagt zich af of de minister inderdaad werd uitgelokt. 'Een volwassen mens is goed voorbereid is op zijn taak. Wij weten dat het ministersambt veel inspanningsmomenten met zich meebrengt. De minister laat zich dus niet uitlokken. Men zoekt een reden om datgene wat de man gedaan heeft, goed te praten', aldus Boldewijn.

Daarnaast vindt Boldewijn de voorzitster van het parlement ook een grote schuldige in dit geheel. 'Je zit daar als parlementsvoorzitster, met als bedoeling luisteren naar wat men zegt, zodat je daarop kan reageren of corrigeren. De man doet twee tot drie keren de uitspraak en dan zegt de voorzitster ‘ik heb het niet gehoord’. De voorzitter jokt! Je demonstreert je zwakte en je onvermogen om geconcentreerd te luisteren', stelt Boldewijn.

De ministers en parlementariërs dienen volgens Boldewijn allemaal scholing te genieten, om diplomatiek te kunnen praten en zeker zichzelf niet te laten uitlokken. Daarnaast dient er ook een antecedentenonderzoek en een psychologische test te worden verbonden bij het uitkiezen van ministers. 'Wat is de psychologische en fysieke bagage die men meeneemt naar het ambt? Bepaalde beroepen staan zwaar onder druk. Pik de man niet zomaar, omdat je hem leuk vindt', aldus de bestuurskundige.

0 comments:

Een reactie plaatsen