vrijdag 9 juni 2017

Boldewijn: 'President moet minister van Justitie en Politie niet in kleine kring zoeken'

'Wanneer dingen dáár niet goed gaan, dan dondert de hele maatschappij als kaartenhuis in elkaar'

'Men velt simplistische oordelen bij het kiezen van mensen'


Bestuurskundige August Boldewijn, terugblikkende op de benoeming van de laatste minister van Justitie en Politie, benadrukt vandaag, vrijdag 9 juni 2017, in het Dagblad Suriname, dat bij het kiezen van een minister er zeker moet worden gekeken naar de werklast. De werklast en complexiteit van de beslissingen, die zo'n minister moet nemen, zijn zaken die in acht moeten worden genomen, alvorens iemand in die schoenen wordt geplaatst. 

'In dit specifieke geval heeft Justitie en Politie door alle ministeries heen en dwars door de Surinaamse geschiedenis heen een zwaarwichtige positie gehad. Dit is vanaf het koloniaal bestuur zo geweest. Justitie en Politie is tot nu toe belast met wetgeving. Het Bureau Wetgeving van het ministerie komt altijd aan te pas. Daarnaast liggen ordehandhaving, opsporing, vervolging en berechting ook bij dat ministerie. Wanneer dingen dus dáár niet goed gaan, dondert de hele maatschappij als een kaartenhuis in elkaar', legt Boldewijn uit.

Het gewicht van deze staatstaak maakt voor Boldewijn in ieder geval, dat er niet zomaar meer voor iemand kan worden gekozen, alleen omdat die lid zou zijn van een bepaalde partij.

'Kijk maar naar het buitenland. Onder het bestuur van Bill Clinton hebben wij een minister van defensie gehad, die niet behoorde tot de partij van Clinton, Democraten. De man was Republikein. De democraten zijn de mensen die zich hebben ingespannen op het stuk van defensie van het land.' Clinton koos dus voor iemand van een andere partij, die capabel en geschikt was om het ministerie te leiden.

In Suriname gaat de leiding van het land volgens Boldewijn op dit moment daar niet van uit. De man moet een partijman zijn. 'Kijk bijvoorbeeld naar Handel en Industrie. Men kan niet zeggen dat die vrouw slecht was. De ex-minister, Sieglien Burleson, hoefde niet naar huis, maar ze kwam in aanvaring met een partijbons. De man die nu directeur is bij het Academisch Ziekenhuis, Marc Waaldijk, is jarenlang bezig geweest bij andere bedrijven. Maar, kun je ervan uitgaan dat hij bij het ziekenhuis ook een goede job zal doen? Men velt simplistische oordelen bij het kiezen van mensen', aldus de bestuurskundige.

Op dit moment lijkt de situatie Boldewijn een ‘okro-bravo’ te zijn. Een minister benoemen en hem bij voorbaat typeren als een korte lont, was al geen goed idee. Desondanks uitgevoerd, zou de minister telkens bijgestuurd en gecondoleerd moeten worden. Dat gebeurde niet.

Boldewijn adviseert de president in ieder geval, bij zijn zoektocht naar een nieuwe minister, niet te zoeken in een kleine kring. Indien de president iemand vindt, zou die ook een psychologisch en medisch onderzoek moeten ondergaan. Wat Suriname de laatste tijden heeft gezien, is voor Boldewijn ten hemel schreiend.

0 comments:

Een reactie plaatsen