donderdag 29 juni 2017

Boot aan grond gelopen in monding Surinamerivier

Vaargeul nabij het schip, bij boei S6A, is momenteel gestremd


In de monding van de Surinamerivier nabij boei S6A is het op de Marshall Islands geregistreerd vaartuig ‘Marine Prince’ aan de grond geraakt (zie foto - Bron: Fabian Vas Experience). De vaargeul nabij het schip is momenteel gestremd, waardoor passage van diep geladen schepen niet mogelijk is, meldt de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) - zie onderaan -, aldus de Ware Tijd vandaag, donderdag 27 juni 2017.

Gesteld wordt dat op voornoemde locatie aan westelijke zijde van de vaargeul een diepte van 2.9 meters bij laagwater. Vaartuigen met minder diepgang kunnen, aldus de MAS, aan die zijde op 50 tot 100 meters afstand van het vastgelopen schip passeren.

Het is vooralsnog onduidelijk hoe de 'Marine Prince' dat bijna dwars in de vaargeul ligt, is kunnen vastlopen. Ook is op dit moment onbekend welk effect deze calamiteit heeft op vertrek en binnenkomst van vrachtschepen met grote diepgang.

Het schip vertrok met een lading rondhout bestemd voor export. Inmiddels is gisterochtend omstreeks zes uur een operatie begonnen om het vaartuig los te krijgen. Alvast wordt begonnen met het overladen van de houtblokken in andere vaartuigen. Voor deze operatie zijn enkele duwboten en barges ingezet.

De MAS meldt, dat de werkzaamheden dag en nacht zullen worden uitgevoerd. De duwboten en barges zullen af en aan varen vanuit het werkgebied naar Kuldipsingh Port Facility en terug. 'Deze vaartuigen zullen tijdens de werkzaamheden beperkt manoeuvreerbaar zijn', waarschuwt de MAS en de scheepvaart wordt verzocht het gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen en bij het passeren snelheid te verminderen.


BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.32 /2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
MONDING SURINAMERIVIER – NABIJ BOEI S6
OVERLAADWERKZAAMHEDEN
Met referte aan BaZ no.31/2017T, betreffende het aan de grond geraakte vaartuig Marine Prince op positie 05°59’.326 N 055°12’.978 W ter hoogte van boei S6, wordt het volgende bekendgemaakt:
Op donderdag 29 juni 2017 zullen overlaadwerkzaamheden worden uitgevoerd. De werkzaamheden zullen om 6:00 uur ’s morgens aanvangen en zullen dag en nacht worden uitgevoerd. Houtblokken zullen worden overgeladen van Marine Prince naar twee duwboten genaamd Kentley en Kuldipsingh 01met barges en het vaartuig Orion Trader.
Het werk gebied is aangegeven met de volgende coördinaten:
WGS ‘84    Latitude        Longitude
A            05° 59'.269 N   055° 13'.002 W
B            05° 59'.342 N   055° 12'.877 W
C            05° 59'.403 N   055° 12'.912 W
D            05° 59'.329 N   055° 13'.037 W
De duwboten Kentley en Kuldipsingh 01 en het vaartuig Orion Trader zullen af en aan varen vanuit het werkgebied naar “Kuldipsingh Port Facility’’ (05° 46’.57 N - 055° 09’.24 W) en terug. Deze vaartuigen zullen tijdens de werkzaamheden beperkt manoeuvreerbaar zijn.
Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12 en 16.
De scheepvaart wordt verzocht het bovenvermeld gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen en bij het passeren snelheid te verminderen.
NOTICE TO MARINERS NO.32 /2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
ENTRANCE SURINAME RIVER – VICINITY BUOY S6
SHIP TO SHIP CARGO TRANSFER
With reference to NtM no.31/2017T, regarding the vessel Marine Prince which has run aground on position 05°59’.326 N 55°12’.978 W in the vicinity of buoy S6, the public is informed as follows:
On Thursday June 29th, 2017 ship to ship transfer will take place. Activities will start at 6:00 am and will be carried out day and night. Wood logs will be transferred from the Marine Prince to the tugboats Kentley and Kuldipsingh 01 with barges and the vessel Orion Trader,
The operation area is indicated with the following coordinates
WGS ‘84       Latitude          Longitude
A               05° 59'.269 N   055° 13'.002 W
B               05° 59'.342 N   055° 12'.877 W
C               05° 59'.403 N   055° 12'.912 W
D               05° 59'.329 N   055° 13'.037 W
The tugboats Kentley and Kuldipsingh 01 and the vessel Orion Trader will be navigating off and from the operation area to “Kuldipsingh Port Facility’’ (05° 46’.57 N - 055° 09’.24 W). The vessels will be restricted in maneuverability during operation
Communication is through the VHF channels 12 and 16.
All ships are requested to approach the above mentioned area with caution and to reduce speed while passing.

0 comments:

Een reactie plaatsen