donderdag 29 juni 2017

Brieven geschreven in slavernij in Stadsarchief Amsterdam

'Zeer zelden komen mensen die in slavernij verkeren zelf aan het woord''Zonder U te berispen moet ik UED melden dat het mij soms zeer onaangename gedachten veroorzaakt wanneer ik denk dat ik een Vader heb in een ver verwijderd land en dar er dagelijks schepen van Holland naar Suriname gaan zonder het minste van u te vernemen', dat schreef de in slavernij verkerende Gideon op 30 juni 1848 aan zijn vader Johannes Charles in Amsterdam.

In het Stadsarchief zijn vele documenten te vinden met betrekking tot slavernij, maar zeer zelden komen mensen die in slavernij verkeren zelf aan het woord, aldus de gemeente Amsterdam vandaag, donderdag 29 juni 2017.

Dat maakt het onlangs aan het Stadsarchief overgedragen Archief van de Familie Charles zeer bijzonder.

In het archief zijn vijf brieven uit Suriname opgenomen uit de periode 1848-1863. De twee oudste brieven werden geschreven toen Gideon zich nog in slavernij bevond.

Johannes Charles (circa 1793-1872), de stamvader van de Amsterdamse familie Charles, werd geboren in de omgeving van Elmina, toen het hoofdkwartier van de Nederlanders aan de West-Afrikaanse kust.

Rond 1805 werd Johannes Charles als slaaf weggevoerd naar Suriname, waar hij werd verkocht aan Johannes Buschman.

In 1817 werd Johannes Charles vrijgemaakt en meegenomen naar Nederland als bediende van de weduwe Buschman. Zijn zoontje Gideon en andere familieleden bleven achter in Suriname en verkeerden nog steeds in slavernij. In Nederland trouwde Johannes Charles met de Rotterdamse Elisabeth van Eijbergen, met wie hij 10 kinderen kreeg.

Uit de briefwisseling, waarvan slechts enkele brieven bewaard zijn gebleven, blijkt dat het contact met zijn kinderen en kleinkinderen in Suriname bleef bestaan. De laatste brief dateert van 30 januari 1863, een half jaar voor de afschaffing van de slavernij op 1 juli. In die brief vertelde Gideon dat ook hij eindelijk uit de slavernij is bevrijd: 'Deze [brief] diende U te laten weten dat ik en mijne geheele betrekking door mijnheer Box is gemancipeerd.' 

Het bijzondere familiearchief omvat familiefoto's, brieven en andere stukken die bijeengebracht zijn door dr. Robert Charles, emeritus hoogleraar Embryologie aan de universiteit van Amsterdam en een betachterkleinzoon van Johannes Charles.

Onlangs is het archief overgedragen aan het Stadsarchief Amsterdam. De stukken uit dit archief zullen binnenkort gedigitaliseerd worden en te bekijken zijn in de Archiefbank.

Het Stadsarchief Amsterdam is het historisch documentatie- centrum van de stad Amsterdam met 50 kilometer archieven, een historisch- topografische collectie met miljoenen kaarten, tekeningen, en prenten, een bibliotheek en omvangrijke geluids-, film- en fotoarchieven.www.amsterdam.nl/stadsarchief

0 comments:

Een reactie plaatsen