donderdag 22 juni 2017

COL sluit harde actie crècheleidsters niet uit

Bond is ontevreden over wijze waarop carrièremogelijkheden worden bedreigd


De Confederatie van Organisaties van Landsdienaren (COL) waaronder de Bond Landsdienaren Crèches (BLC) valt, sluit niet uit dat het rustige karakter van de staking van de crècheleidsters wordt aangepast. De vakorganisatie houdt vandaag, donderdag 22 juni 2017, een protest algemene ledenvergadering, meldt de Ware Tijd. 

Voor de tweede keer deze week is de president per brief verzocht te bemiddelen om escalatie te voorkomen.

In een schrijven aan de media spreekt de federatie van een uitgelokte actie. De bond is ontevreden over de wijze waarop carrièremogelijkheden worden bedreigd, over studiemogelijkheden, achterblijvende benoemingen en bevorderingen. Wat dit laatste betreft zijn de ogen vooral gericht op de 32 opgeleide groepsleidsters.

Er wordt gesproken van 'een invasie van nieuwe krachten in de crèches'. Ook bestaat ongerustheid over de ophanden zijnde wijziging binnen de Stichting Beheer en Exploitatie Crèches.

De COL spreekt van een publiciteitsoffensief doordat de regering het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, afdeling Categoriaal Maatschappelijk Werk, de brief van 18 juni aan de president heeft laten beantwoorden. Het COL-bestuur beschouwt de beantwoording als niet werkbaar.

0 comments:

Een reactie plaatsen