woensdag 28 juni 2017

Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld zamelt 7.030 handtekeningen in

Comité zoekt steun voor realisering 'wet erkenning slachtoffers politiek geweld'

Humphry Jeroe, voorzitter, had gehoopt op 10.000 handtekeningen...


Het Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld heeft 7.030 handtekeningen verzameld in een poging breed maatschappelijk draagvlak te vinden voor de 'wet erkenning slachtoffers politiek geweld'. De handtekeningen zijn gisteren overhandigd aan Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons, aldus vandaag, woensdag 28 juni 2017, Starnieuws. 

Humphry Jeroe, voorzitter van het Comité, merkte op dat voor het eerst in de historie een conceptwet met ondersteuning uit de samenleving is ingediend bij De Nationale Assemblee. 'wet erkenning slachtoffers politiek geweld van het Comité, merkte op dat voor het eerst in de historie een conceptwet met ondersteuning uit de samenleving is ingediend bij De Nationale Assemblee. De Assembleevoorzitster zei, dat ondanks de drukte rond de begrotingsbehandeling en andere dringende wetten, aandacht te zullen besteden aan deze kwestie. Zij beaamde dat het een unicum is dat vanuit de samenleving een conceptwet met een brede ondersteuning wordt ingediend. Zij zal de stukken ter beschikking stellen van alle Assembleeleden. Nagegaan zal worden over Assembleeleden ertoe overgaan om een initiatiefwet in te dienen. Ontwerpwetten worden of door de regering of door volksvertegenwoordigers ingediend.

Jeroe zei bij de overhandiging, dat het Comité begin dit jaar is gestart met de campagne om 10.000 handtekeningen te verzamelen. 'We zijn gegaan voor een 10. Uiteindelijk hebben we een 7 gehaald', zei Jeroe. 'Op school zal iedereen al blij zijn met een 7 als score, maar wij hebben gemengde gevoelens. Aan de ene kant zijn we niet blij dat we geen tien gescoord hebben. Aan de andere kant zijn we blij dat we toch een dikke voldoende hebben gehaald', zei de voorzitter van het Comité.

'Voorzitter, mensen hebben ons gezegd dat de handtekeningenactie niet nodig was, omdat de wet die wij voorstellen op zichzelf al steun verdient vanwege het idee, namelijk dat de slachtoffers van politieke geweld erkend moeten worden door de overheid en die erkenning in een wet moet worden vastgelegd. Op basis van die wet kan de regering uitvoering geven aan de maatregelen', zei Jeroe.

Het Comité wilde toch meer en heeft draagvlak gezocht voor de wettelijke basis.

0 comments:

Een reactie plaatsen