vrijdag 2 juni 2017

Commissie Monumentenzorg neemt sloop gebouw Watermolenstraat hoog op

Monumentaal pand Watermolenstraat 20 afgebroken zonder toestemming bevoegde instantie 

(Bron foto: Commissie Monumentenzorg)

De commissie Monumentenzorg in Suriname is geconfronteerd geraakt met een geval waarbij de eigenaar van het monumentaal pand aan de Watermolenstraat 20 is overgegaan tot het afbreken van het gebouw. Hij had hiertoe geen schriftelijke toestemming van de bevoegde instantie. Op dit moment dreigt ook een andere zakelijk gerechtigde van een monumentaal pand om, buiten de wet om, zijn gebouw te slopen. 

Deze kwesties worden hoog opgenomen door de commissie, zo laat de commissie vrijdag 2 juni 2017 in een persbericht weten.

Intussen heeft de commissie de politie gevraagd om te beletten dat het slopen van deze panden voortgang vinden. Het bedoeld pand aan de Watermolenstraat is sedert 26 april 1999 wegens cultuurhistorische overwegingen aangewezen als monument. Er waren hiervoor goede redenen. Het pand had opvallende traditionele elementen zoals: galerij, vierkante kolommen, figuurwerk, houten balustrades en houten shutters. Deze bijzondere waarden maakten dat dit pand behouden moest worden als erfgoed van Suriname. Dit is de overweging geweest waarom het pand werd aangewezen als monument. De eigenaar is hierover schriftelijk in kennis gesteld. Bovendien staat het pand ook geregistreerd in het Openbaar Monumenten Register dat toegankelijk is voor iedereen.

Volgens de Monumentenwet 2002 is het verboden om zonder vergunning van het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur monumentale panden af te breken. Niet eens de structuur van het pand mag worden gewijzigd, in geen elk opzicht.

Eigenaren die menen om de Monumentenwet aan hun laars te lappen zullen niet vrijuit gaan. In de eerste plaats lopen ze het risico gestraft te worden met een gevangenisstraf van ten hoogste twee jaar. In de tweede plaats zullen ze rechtens gedwongen worden om het afgebroken pand te doen herstellen in zijn oorspronkelijke staat.

De commissie benadrukt ten overvloede, dat het slopen van monumentale panden een ernstig strafbaar feit is dat gerekend wordt tot misdrijf. Met de opsporing van dit strafbare feit is de politie aangewezen krachtens artikel 134 van het Wetboek van Strafvordering.

Indien eigenaren van oude panden twijfelen of hun pand behoort tot een monument, wordt aan hun geadviseerd om zich eerst aan te melden bij de commissie Monumentenzorg, waardoor ze kunnen na gaan of hun pand geregistreerd staat in het Openbaar Monumenten Register, zo schrijft de commissie Monumentenzorg Suriname bij monde van haar secretaris Imro Smith.

0 comments:

Een reactie plaatsen