donderdag 15 juni 2017

Commissie SZF-geneesmiddelenbeleid wil beschikbaarheid medicijnen verbeteren

SZF streeft naar correct uitvoeren geneesmiddelenbeleid 


De Commissie SZF-geneesmiddelenbeleid moet het arsenaal aan geneesmiddelen rationaliseren en voorstellen doen om de beschikbaarheid en het juiste gebruik van medicamenten voor de bevolking te verbeteren. Deze commissie is geïnstalleerd door SZF-directeur Rick Kromodihardjo en is intussen aan de slag gegaan, aldus het SZF vandaag, donderdag 15 juni 2017. 

Het SZF stelt dat zijn beleid gericht is om de kwaliteit van de zorg aan de verzekerden te verbeteren. Dit wil het SZF onder andere bereiken door een correct geneesmiddelenbeleid uit te voeren. Uitgaande van het nationale geneesmiddelenbeleid van Suriname, dat mede gebaseerd is op het Essentiële Geneesmiddelen Concept van de Wereldgezondheidsorganisatie, zal de commissie te werk gaan.


De commissie zal zich ook moeten buigen over deze klachten en voorstellen moeten doen om deze te minimaliseren. SZF wordt vaker geconfronteerd met klachten van verzekerden over het verstrekken van medicamenten bij de apotheek.

Aan verzekerden wordt meegedeeld dat medicamenten niet op SZF-recept verkrijgbaar zijn of dat er betaling moet plaatsvinden. Wanneer een medicament duurder door de apotheek wordt ingekocht of helemaal niet voorradig is, krijgt de verzekerde te horen dat het SZF niet betaalt. Indien de apotheek een middel duurder inkoopt, kan toestemming gevraagd worden om het ten laste van het SZF aan de verzekerden te verstrekken. Daarnaast schrijven artsen soms medicijnen die niet in de SZF-klapper staan voor op een SZF recept.

De commissieleden zijn: 
mevr. drs. M.Lie Hon Fong, arts, voorzitter
drs. F. Bueno de Mesquita, kinderarts; secretaris
drs. J. Hasrat, farmacoloog; lid
mevr. V. Ramcharan, MSc, apotheker; lid
drs. J. Lantveld, arts; lid
mevr .drs. S. van Engelen, arts; lid
mevr. O. Liu, MSc, apotheker; lid

0 comments:

Een reactie plaatsen