vrijdag 30 juni 2017

Dagblad Suriname per 3 juli nieuw uiterlijk en hogere prijs, Srd 1,75

'Ook Dagblad Suriname heeft al een hele tijd te lijden van de malaise'


Het is zo langzamerhand al bij iedereen bekend dat ons land momenteel moeilijke tijden doormaakt. Je hoeft echt geen econoom of deskundige te zijn om dit te beamen. Voor wat dit deel betreft, is het bedrijfsleven zeker niet gespaard gebleven. Vergeleken met ruim een jaar geleden zijn de valutakoersen immers met ruim 100 % gestegen. 

'Ook Dagblad Suriname, de stem van het volk, heeft al een hele tijd te lijden van deze malaise. Alle importcomponenten en overige hulpmaterialen, voornamelijk papier en chemicaliën, zijn in prijs verdubbeld. Het kostenplaatje neemt, vanwege de prijsverhoging van alle overige componenten, met de dag toe', zo schrijft het dagblad vrijdag 30 juni 2017.

De directie heeft tot de dag van vandaag getracht de prijs van een exemplaar van Dagblad Suriname zoveel als mogelijk op het oude niveau te houden. Maar, de rek zit er niet meer in. Vandaar dat de directie van FaFam Publishing NV na rijp beraad besloten heeft om ingaande maandag 3 juli 2017 de prijs van Dagblad Suriname aan te passen en te brengen naar Srd 1,75 per krant.

'Bovendien zullen de lezers vanaf maandag 3 juli merken dat onze krant een nieuwe look krijgt. Wij willen de lezers hiermee veel meer leesplezier bezorgen en hopen dat Dagblad Suriname dagelijks tot uw eerste keus behoort. De directie van FaFam Publishing rekent op uw begrip en uw ondersteuning.'

0 comments:

Een reactie plaatsen