donderdag 8 juni 2017

Dew Sharman (VHP): 'Hervorming belastingen moet voor iedereen gelden'

'Als leerkrachten na herwaardering vinden dat ze teveel belasting betalen, moet dit bespreekbaar gemaakt worden'


Het gros van de leerkrachten verkeert na tal van inspanningen nog steeds in een positie waar de verarming parten speelt. Critici vragen zich af waarom het belastingsysteem initieel niet ter sprake is gekomen tijdens de maandenlange onderhandelingen tussen de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS). 

'Als je een bezoldiging ontvangt, zal je op basis van de bestaande wet- en regelgeving belasting moeten afdragen. De wet is op dit stuk duidelijk en we moeten ons als burgers houden aan de wet. En als onderwijsgevenden na de herwaardering vinden dat ze teveel belasting betalen, moet dit bespreekbaar gemaakt worden. Door de ontwaarding van onze munt en de verarming, die dat ten gevolge heeft gehad, is het besteedbaar inkomen van elke burger onder druk komen te staan', zegt VHP-parlementariër Dew Sharman woensdag 7 juni 2017 in het Dagblad Suriname.

Daarom vindt de politicus, dat er een algemene discussie op gang gebracht moet worden, aangezien de belastingissue een ieder raakt.

'De samenleving moet erbij betrokken worden. De regering gaat voorbij aan deze maatschappelijke realiteit en is juist bezig nieuwe belastingmaatregelen te treffen, zoals de wegen- en motorrijtuigenbelasting. Dit zal nog meer druk leggen op het inkomen van de burgers.'

Sharman vindt, dat indien de hervorming van de belastingen van de grond komt, dit voor een ieder dient te gelden en niet slechts voor de onderwijsgevenden. Het was wenselijk dat de onderwijsvakbonden de leraren geïnformeerd hadden over de belastingknelpunten, zodat zij het niet als een klap in het gezicht zouden ervaren. 'Ik vind dat die informatievoorziening niet optimaal was.'

In ieder geval blijkt, dat veel leerkrachten financieel niet veel vooruit zijn gekomen en daardoor zich gepakt voelen.

0 comments:

Een reactie plaatsen