woensdag 7 juni 2017

Dienst Arbeidsinspectie tekent bezwaar aan tegen ontslag 34 werknemers HEM Suriname

'Deelnemen aan vakbondsvergadering tijdens werk geen dringende reden voor ontslag'


De Dienst Arbeidsinspectie heeft bezwaar aangetekend tegen het ontslag wegens dringende redenen van 34 werknemers van het handelsbedrijf HEM Suriname. De Arbeidsinspectie vindt, dat het deelnemen aan een collectieve werkneerlegging door de medewerkers op zich geen dringende reden voor ontslag is. Anders zou het zijn, als deelnemen aan deze actie zou worden gecontinueerd, nadat de werkneerlegging door een rechter onrechtmatig zou zijn verklaard. Dit meldt de Ware Tijd vandaag, woensdag 7 juni 2017. 

De werkgever heeft bij de dienst verklaard, dat de werknemers zich op 16 mei schuldig hebben gemaakt aan dienstweigering. Zij hebben vervolgens zonder toestemming het werk neergelegd om tijdens werktijd een bondsvergadering bij te wonen. Ze hebben dit gedaan ondanks dat hen er nadrukkelijk op gewezen was dat er niet vergaderd mag worden tijdens diensttijd zonder toestemming van de directie. De handelingen van de werknemers zijn volgens de werkgever in strijd met artikel 8 van het bedrijfsreglement met als gevolg dat de bedrijfscontinuïteit volledig is ontwricht.

De werknemers hebben tegenover de Arbeidsinspectie verklaard, dat er voor 16 mei een bondsvergadering was uitgeschreven, die zoals gebruikelijk na werktijd zou plaatsvinden. Zij hebben die ochtend, nadat ze hadden ingeklokt, inderdaad collectief het werk neergelegd en vervolgens de werklocatie verlaten.

Dat is volgens hen niet gedaan om een bondsvergadering bij te wonen, maar uit solidariteit met en ter ondersteuning van een collega tevens bondssecretaris. Hij was diezelfde morgen in het bijzijn van een groot deel van de bedoelde werknemers, na onheus te zijn behandeld, mondeling op staande voet ontslagen, zonder opgaaf van reden. Toen ze zich hadden begeven naar een nabijgelegen locatie waar die middag zou worden vergaderd en dat na enige tijd nog voordat de bond de solidariteitsactie formeel kon overnemen, werd het ontslag hen per deurwaardersexploot meegedeeld. Dit is gebeurd zonder hen de gelegenheid te geven zich te verdedigen.

0 comments:

Een reactie plaatsen