maandag 5 juni 2017

Districtscommissaris van Para wil rondhoutopslagplaatsen aan banden leggen

Rondhoutopslagplaatsen in Para zijn gevaar voor burger en infrastructuur

(Bron foto: Commissariaat Para)

De openbare wegen waar rondhoutopslagplaatsen gesitueerd zijn worden kapot gereden door trucks die houtblokken aan- en afvoeren. Omwonenden ondervinden geluidshinder en de banden van de vrachtwagens nemen ook veel blubber mee bij het oprijden van de openbare weg, waardoor het wegdek vervuild raakt. Dit bericht het districtscommissariaat van Para vandaag, maandag 5 juni 2017.

De bermen worden ook gebruikt om de lading op de truck vast te binden met kettingen of als parkeerlaan in afwachting op de toerbeurt. Hierbij wordt niet alleen schade aan de berm toegebracht, maar ook aan de waterleidingbuizen en ander materiaal van nutsbedrijven.

Volgens constatering van de bestuursdienst is houtopslag niet vergunningsplichtig, maar de districtscommissaris van Para, Armand Jurel, wil deze uit de hand lopende problematiek, aan banden leggen. Jurel zal binnenkort vergaderen met de districtsraad, de Wegen Autoriteit, het directoraat Bosbouw en de Economische Diensten van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB), om tot een oplossingsmodel te komen voor deze nieuwe problematiek.

Alle exploitanten van rondhoutopslagplaatsen worden opgeroepen om een Hinderwetvergunning aan te vragen. Volgens deze wet tot vaststelling van bepalingen omtrent het oprichten van een inrichting, welk gevaar, schade of hinder veroorzaken, is het verboden om zonder vergunning van de dc te opereren. Hiermee wenst Jurel alvast orde te brengen in deze sector.

Een onderzoeksrapport van het directoraat Bosbouw geeft aan, dat Para het hoogst scoort dan alle andere districten aan totaal oppervlakte van rondhoutopslag, met name 182.500 m2. Volgens dit onderzoeksrapport (zie hieronder) is het doel van de opslagplaatsen, om rondhout dat verschillende bestemmingen heeft op te slaan voor een korte of langere periode, om daarna verder te vervoeren via de openbare afvoerwegen voor de locale- als exportmarkt.

De opslagplaatsen hebben de juridische status van Eigendom, Erfpacht of grondhuur.

0 comments:

Een reactie plaatsen