dinsdag 27 juni 2017

Diverse bonden beleggen persconferentie

Vakbondsleiders belichten actuele sociaal-maatschappelijke en financiële situatie 


Een deel van de Raad van Vakcentrales in Suriname (RaVakSur), de Bond van Leraren (BvL), de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS) en de Bond van Personeel bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, houden vandaag, dinsdag 27 juni 2017, een persconferentie. 

De leiders zullen de actuele sociaal-maatschappelijke en financiële situatie belichten.

Robby Berenstein, voorzitter van C-47, zegt op Starnieuws, dat de crisis nog steeds dreigend aanwezig is, ook al wordt er door de regering gesteld dat het ergste achter de rug is. De vakbondsleider stelt, dat diverse zaken aan de orde zullen worden gesteld om de samenleving een goed beeld te geven van de situatie. De crisis is structureel van aard, benadrukt Berenstein. Er worden volgens hem ad hoc maatregelen getroffen, waardoor de problemen niet grondig worden aangepakt.

Hij haalt aan, dat de crisis in de gezondheidszorg van dien aard is dat de regering deze kwestie in het geheim wil bespreken met De Nationale Assemblee. Ook de kwestie van Alcoa, waarbij het belang van Suriname zo groot is, wordt achter gesloten deuren besproken.

De problemen rond de hoge brandstofprijzen zijn er ook nog steeds. Op de persconferentie zal dieper ingegaan worden op diverse vraagstukken en de te ondernemen stappen.

0 comments:

Een reactie plaatsen