dinsdag 27 juni 2017

Edgar Ritfeld, verdachte in 8 decemberproces: 'Bouterse is laf'

'Als jij hoofdverantwoorde- lijke bent en je ontkent een paar zaken, dan vind ik het wel een beetje laf dat je niet verschijnt en anderen hiermee juist in diskrediet brengt'


Auditeur militair Roy Elgin zal morgen weer de kans krijgen om zijn requisitoir te houden tegen hoofdverdachte Desi Bouterse en overige 24 medeverdachten in de geruchtmakende 8 Decembermoordenzaak. Vanwege het aantal verdachten in deze zaak heeft de Krijgsraad besloten de strafzitting op twee afzonderlijke dagen te houden. Zo worden morgen de zaken tegen de verdachten in de burgerkamer behandeld, terwijl verdachten in de militaire kamer vrijdag hun requisitoir zullen aanhoren, aldus het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 27 juni 2017. 

Edgar Ritfeld, ex-legerofficier en verdachte van de 8 decembermoorden, zegt dat het nu eindelijk tijd wordt dat zijn naam gezuiverd wordt. 'Mijn naam moet gezuiverd worden. Als je honderd procent zeker ervan bent dat je niets met de zaak te maken heb gehad en dat jouw naam ten onrechte op de verdachtenlijst is gekomen, is het een vervelende zaak. Mijn eis is dat ik vrijgesproken moet worden, waardoor mijn naam ook gezuiverd wordt', zegt Ritfeld.

Zijn advocaat, Gerold Sewcharan, vindt dat het Openbaar Ministerie de beschuldiging tegen Ritfeld al 15 jaar handhaaft. Ritfeld neemt het de hoofdverdachte, die nu president is, kwalijk dat hij sinds de start van het 8 decemberstrafproces in 2007 nooit in de rechtszaal is verschenen. Ritfeld wil geen oordeel vellen over de betrokkenheid en schuld van de ex-legerleider.

'Bouterse heeft gezegd dat hij de politieke verantwoordelijkheid op zich neemt. Als jij de hoofdverantwoordelijke bent en je ontkent een paar zaken, dan vind ik het wel een beetje laf dat je niet verschijnt en anderen hiermee juist in diskrediet brengt.'

Ritfeld wordt samen met de anderen ervan verdacht deelgenomen te hebben aan foltering en moord op de 15 mannen op 8 december 1982. Hij is de enige verdachte die na de aanname van de omstreden Amnestiewet in 2012 juridische stappen heeft ondernomen om de rechtszaak voortgezet te krijgen. Naast hem wil ook de verdachte Ruben Rozendaal dat zijn naam wordt gezuiverd.

De auditeur-militair had eerder verklaard gereed te zijn voor het houden van zijn pleidooi. Of hij dat morgen doet wanneer de Krijgsraad hem daartoe in de gelegenheid zal stellen, is nog een grote vraag. Ritfeld benadrukt dat het voor hem wel niet vreemd zal zijn indien wederom nieuwe obstakels worden opgeworpen. 'Niets is voor mij vreemd. Op de eerste plaats zal ik wel blij zijn als er nu eens een keertje een eind komt, maar het zal voor mij geen verrassing zijn als weer een obstakel komt.'

Advocaat Hugo Essed, procesgemachtigde van de nabestaanden, sluit gezien de historie van dit strafproces, ook niet uit dat de tegenpartij wederom obstakels zal opwerpen. Hij verwacht dat indien de strafzaak volgens de gebruikelijke procedures wordt afgewikkeld, de Krijgsraad binnen enkele maanden met een uitspraak kan komen.

Iets meer dan een maand geleden oordeelde het Hof van Justitie dat deze zaak moet worden gecontinueerd. Het Openbaar Ministerie (OM) had in hoger beroep geprobeerd een einde te maken aan het strafproces, nadat de Krijgsraad in januari een verzoek daartoe had afgewezen. Procureur-generaal Roy Baidjnath-Panday baseerde dat verzoek op een instructie van de regering, die met gebruikmaking van artikel 148 van de Grondwet het OM had geïnstrueerd de vervolging van alle verdachten, in belang van de staatsveiligheid, met onmiddellijke ingang te stoppen. Het rechtscollege stelde in zijn vonnis vorige maand echter dat het appel van de procureur-generaal op geen enkel wetsartikel of voorziening in de Surinaamse wetgeving, met name het wetboek van Strafvordering, is gestoeld. Daarom werd het OM niet ontvankelijk verklaard en is de zaak terugverwezen naar de Krijgsraad.

0 comments:

Een reactie plaatsen