zaterdag 10 juni 2017

Ellen de Vries presenteert haar boek 'Mediastrijd om Suriname. Van mythemakers tot nieuwsverduisteraars'

De rol van de media in de recente, turbulente geschiedenis van Suriname


'Mediastrijd om Suriname. Van mythemakers tot nieuwsverduisteraars' is het lijvige boek dat Ellen de Vries gisteren, vrijdag 9 juni 2017, heeft gepresenteerd in het IISG (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis) in Amsterdam. In het boek beschrijft zij de rol van de media in de recente, turbulente geschiedenis van Suriname: de (post) militaire periode (1980-1992). Dat was ook de tijd waarin Ronnie Brunswijk met steun van het Surinaams verzet in Nederland de wapens opnam tegen legerleider Desi Bouterse en de Nederlandse regering de in 1975 aan Suriname beloofde ontwikkelingsgelden gebruikte als middel om de politiek in Suriname te beïnvloeden. 

'Ik nam me vast voor om de rol van Nederlandse media in de berichtgeving en beeldvorming over Suriname en de relatie met Nederland nog eens onder de loep te nemen. Ooit. Dat voornemen kreeg in 2010 gestalte, toen ik aan mijn proefschrift begon over de rol van media in de postkoloniale verhouding tussen Nederland en Suriname tijdens de roerige jaren 80 en begin jaren 90. Zo bevond ik mij vele jaren na mijn afstuderen aan de faculteit der Politieke en Sociaal-Culturele Wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam weer in de collegebanken van diezelfde universiteit. Dit keer om de media, waarin ik na mijn studie emplooi had gevonden, en de inmiddels vanzelfsprekend geworden routines en regels te onderwerpen aan een analytische blik. Zoveel jaar na dato geen overbodige exercitie, die voor mijzelf – en ik hoop niet voor mij alleen – tot nieuwe inzichten leidde. Dit boek is een bewerking van dat proefschrift', zegt De Vries.

'Nederlandse journalisten hebben niet bijgedragen aan een ontspanning tussen hun land en Suriname, integendeel', zei toenmalig bevelhebber Desi Bouterse in de Ware Tijd van 22 september 1987.

Media in Nederland en Suriname vormden de arena waarin de strijdende partijen elkaar met woorden bevochten. Nederlandse media werden beticht van eenzijdige berichtgeving over Suriname. Ze zouden Brunswijk als held en Bouterse onveranderlijk als booswicht hebben afgeschilderd. Klopt dat ook? Hoe was het met de Surinaamse media gesteld?

De Vries heeft veel onderzoek in Suriname gedaan. Zij heeft met diverse mediahuizen en journalisten in Suriname en Nederland gesproken om een beeld te kunnen scheppen van de journalistiek in de jaren tachtig van de vorige eeuw.

Het eerste deel 'Over de historie' bevat een historisch overzicht van de ontwikkelingen in Suriname in relatie tot Nederland.
Het tweede deel 'Over de media' geeft inzicht in theorieën over de media en het functioneren van de media in Suriname en Nederland, terwijl het derde deel 'Over de berichtgeving' inzoomt op de berichtgeving over Surinaamse en Surinaams-Nederlandse kwesties aan de hand van zes casestudy’s.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

0 comments:

Een reactie plaatsen