dinsdag 20 juni 2017

Er lijkt geen einde te komen aan kwestie granman der Saramaccaners

Drie groepen die granmanfunctie van de Saramaccaners claimen steken hoofden in het zand

Groepen Frans Banai en Naze Amina en groep Albert Aboikoni liggen al maanden met elkaar overhoop


De drie groepen die de functie van granman van de Saramaccaners claimen, willen geen water bij de wijn doen voor een definitieve oplossing. Zij zijn er niet in geslaagd gezamenlijk één persoon aan te wijzen als opvolger van de in juni 2014 overleden granman Belfon Aboikoni, om te worden beëdigd door de president. 

In een vergadering van de drie groepen in mei te Brokopondo had de regering op hen een beroep gedaan om in eenheid te werken aan een voordracht. Naar nu blijkt blijft elke groep bij haar standpunt het recht te hebben een voordracht te doen en elk van hen zegt het grootste draagvlak te hebben.

Aanvankelijk leek het erop dat twee groepen elkaar hadden gevonden, maar ook die samenwerking liep uiteindelijk op niets uit. Steven Poeketie, woordvoerder van de groep die de voordracht van Frans Banai ondersteunt: 'Van de tachtig dorpen ondersteunen 76 Banai.'

Alleen vier dorpen, die weer verdeeld zijn scharen zich aan de zijde van Albert Aboikoni of Naze Amina.

De woordvoerder benadrukt de noodzaak van een breed draagvlak 'anders is hij niet welkom in sommige dorpen'. 

Tijdens een vergadering zondag te Pokigron hebben kapiteins, basya's en dorpsoudsten de voordracht van Banai als granman van de Saramaccaners herbevestigd. De groepen Banai en Amina hadden zich tijdens de vergadering in Brokopondo verenigd om één persoon voor te dragen. Het kamp van Albert Aboikoni had zich niet aangesloten, omdat die groep vindt dat Aboikoni de onbetwiste leider is. 

Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling had eerder al de deelnemers eraan herinnerd, dat zij het probleem binnen de stam zelf moeten oplossen. De regering zal geen partij kiezen en is ook niet van plan een oplossing van buitenaf op te leggen. De regering heeft zich tot nu toe onthouden van enige inmenging in het conflict. Op grond daarvan is de regering ook niet ingegaan op de drie afzonderlijke verzoeken van deze groepen om de door hun naar voren geschoven kandidaat te erkennen als de officiële leider van de stam.

0 comments:

Een reactie plaatsen