woensdag 14 juni 2017

Examens voor HAVO- en VWO-scholen niet nog een keer verschoven

Meeste VWO-scholen hebben Pinkstervakantie benut om achterstand in leerstof in te lopen


Hoewel na eerdere stakingen, in mei het onderwijsproces nog negen schooldagen is onderbroken, zijn de uniforme examens voor HAVO- en VWO-scholen niet nog een keer verschoven. Er had eerder al een verschuiving plaatsgevonden. Volgens planning zullen deze finale meetmomenten op 27 juni beginnen, zegt het hoofd van het Bureau Voortgezet Onderwijs, Kartika Djoerdjan, vandaag, woensdag 14 juni 2017, in de Ware Tijd.

Ze stelt tevens dat deze datum ongewijzigd is ook na de laatste onderwijsstakingen van 2 tot en met 10 mei. De meeste VWO-scholen hebben onder andere de tweedaagse pinkstervakantie op 5 en 6 juni gebruikt om de achterstand in leerstof in te lopen.

Door de drie weken durende staking van de Bond van Leraren en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname, was al besloten om de schoolonderzoeken en de examens die normaliter in mei plaatsvinden met anderhalve week te verschuiven. Na het opschorten van de acties in maart had het VOS-directeurenberaad een inhaalprogramma ingediend. Daarin was opgenomen dat de verloren lesuren op de zaterdag en in het Pinksterweekend of in het achtste lesuur zouden worden ingelopen.

Niet alle scholen konden zich vinden in dat uniforme inhaalprogramma. Vanaf de aanvang van het nieuwe schooljaar hebben de onderwijsbonden, onder leiding van Wilgo Valies, verschillende actiemomenten ingelast, om uitvoering van de herwaarderingsovereenkomst van de leraren af te dwingen.

Regering en onderwijsbonden waren vanaf 2014 in onderhandeling over deze kwestie. Het akkoord, dat eerder in 2016 was getekend tussen de Bond van Leraren en onderwijsfederatie FOLS enerzijds en de regering anderzijds houdt in kwaliteitsverbetering van het onderwijs en herwaardering van de leerkrachten.

0 comments:

Een reactie plaatsen