vrijdag 16 juni 2017

Fernald (NPS): 'Nieuwe brandstofprijzen zijn wurgend'

'De zoveelste aanslag op de portemonnee van de burger'


Ivan Fernald (NPS), ex-minister van Defensie, vindt dat de nieuwe brandstoftarieven wurgend zijn. 'De aanzienlijke verhoging van de brandstofprijs op 13 juni 2017 van maar liefst 31 cent per liter ongelode benzine (bij SOL), is de zoveelste aanslag op de portemonnee van de burger', zegt Fernald vandaag, vrijdag 16 juni 2017, in het Dagblad Suriname. 

De periodieke verhogingen van unleaded heeft ervoor gezorgd dat prijzen nu gecumuleerd zijn naar Srd 6.34 (SOL) en Srd 6.11 (Gow2). Het ziet ernaar uit, dat elke koopkrachtversterking in een vloek uitmondt naar de totale samenleving toe. Het personeel van diverse ziekenhuizen kijkt eind van de maand namelijk uit naar een financiële toelage, vanwege de ongunstige economische omstandigheden in het land. De autoriteiten verliezen steeds uit het oog, dat een groot deel van de bevolking nimmer één of ander financiële extraatje hebben ontvangen en nu voor minder prettige situaties zijn komen te staan.

'De stijging van de brandstofprijs zal een spin-off effect hebben in vrijwel alle sectoren.' Fernald beklemtoont dat dit juist een aanzienlijk verlies van de koopkracht tot stand zal brengen voor de burgers, wat uiteindelijk zal resulteren in verdere verarming van de samenleving. 'De loontrekkers zijn niet bij machte om de hoge prijzen voor goederen en diensten af te wentelen op derden, zoals bij de handelaren het geval is. Zij zijn overgeleverd aan de grillen van de regering! Hoe lang zullen zij nog met lede ogen aanzien hoe zij van dag tot dag verder verarmen?'

Fernald merkt op, dat de regering binnen een jaar de government take op brandstof tot tweemaal toe fors heeft verhoogd. 'De prijs zou daarna afhankelijk zijn van vraag en aanbod. De regering wil ons doen geloven dat de huidige verhoging van de brandstofprijs een gevolg is van de fluctuerende wereldmarktprijzen.' De politicus plaatst ernstige vraagtekens bij dergelijke statements vanuit de autoriteiten. 'Hoe verklaart men dat de brandstofprijs in de VS per 8 juni 2017 behoorlijk verlaagd is? USA Today meldt namelijk, dat de US Energy Information Administration (EIA) een recordhoogte zal bereiken van 10 miljoen barrels per dag in 2018 voor wat betreft de olieproductie in Amerika. Hebben onze oliemaatschappijen wel op de juiste plaats brandstof opgekocht?'

Het gebrek aan transparantie zorgt ervoor dat het wantrouwen binnen de samenleving met de dag groter wordt.

Fernald vindt dat het hoog tijd is dat de regering een transparant beleid dient te voeren, aangezien de consument recht heeft op juiste en volledige informatie. 'Hoe groot is de toename geweest van de verbruikersbelasting? Wat zal de bestemming zijn van het geld? Welke verzwarende maatregelen staan ons nog te wachten? Op welke wijze zal de regering de productie stimuleren?'

Naar zeggen van Fernald is de cumulatieve inflatie vanaf 2015 tot heden reeds boven de 100% gestegen. 'Het stelselmatig geld uit de zakken kloppen van de belastingbetaler zonder een prudent beleid te volgen zal op den duur de koopkracht zodanig uithollen, dat vele arbeidsplaatsen in de particuliere sector op de helling komen te staan.'

0 comments:

Een reactie plaatsen