donderdag 22 juni 2017

Gajadien (VHP): 'Is er dreiging van dodelijk epidemie Boutersevirus?'

'Belangen samenleving in kwestie Alcoa worden verder in kleine kamertjes verkocht'

Vraagtekens bij VHP over weigerachtige houding minister Pengel om over procedure (aanbesteding) digitaal huisartseninformatiesysteem in openbaar te vergaderen


President Desi Bouterse heeft besloten om de kwestie Alcoa niet in het openbaar te bespreken met De Nationale Assemblee (DNA). Er vindt binnen de gezondheidssector ook een ontwikkeling plaats waarover het staatshoofd in geheim verband wil discussiëren. 

VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien zegt donderdag 22 juni 2017 in reactie in het Dagblad Suriname, dat dit duidelijk een indicatie is dat de president vertragingstactieken wil toepassen om zo samen met zijn onderhandelingscommissie de belangen van de samenleving in de kwestie Alcoa verder in kleine kamertjes te kunnen verkopen. De politicus ziet geen enkele reden waarom het parlement beide onderwerpen in geheim verband moet behandelen.

Het feit dat het staatshoofd nu vraagt naar een geheime vergadering rondom de gezondheidszorg, ziet de VHP'er als een afleidingsmanoeuvre om de aandacht van de crisis rondom Alcoa af te leiden. 'Hier is een zaak waarbij wij rustig kunnen stellen dat er geen enkel dreiging is naar de samenleving toe. Misschien is er een eventuele dodelijke epidemie van het Boutersevirus onderweg die de samenleving verder kan vernietigen, waardoor hij de informatie in het geheim wil doorgeven. Bij Alcoa blijft men rond de zaak heen draaien. Ik zit ook in de parlementaire commissie Alcoa en heb niet gemerkt dat er zaken zijn die niet in het openbaar besproken zouden kunnen worden. Er is geen dreiging van buitenlandse invasie en ook geen gevaar die de samenleving kan treffen. Terwijl dit gaande is, blijft Suriname torenhoge bedragen betalen voor energieleveringen', aldus de parlementariër.

De parlementaire commissie Alcoa heeft voor het laatst op 19 mei tijdens een ontmoeting een ‘update’ gehad van de presidentiële onderhandelingscommissie onder leiding van Dillip Sardjoe. Ook vicepresident Ashwin Adhin en Natuurlijke Hulpbronnen-minister Regilio Dodson waren bij dit gesprek aanwezig. Volgens Gajadien heeft de presidentiële commissie bij dat gesprek aangegeven, dat er nu pas een traject van verdere onderhandelingen zal worden ingezet om te komen tot een definitieve overeenkomst met Alcoa.

Het is niet de eerste keer dat de vergadering rond de kwestie Alcoa in geheim verband wordt besproken. In 2015 was dat ook het geval toen de ondertussen afgekeurde intentieverklaring met de multinational breedvoerig werd behandeld. Toen hebben zowel coalitie als oppositie flink kritiek geuit over de reden voor een comité generaal.

Wat precies het geheimzinnig gezondheidsprobleem is, is bij een ieder een raadsel. Het is volgens de politicus geen geheim, dat de gezondheidszorg op zijn gat ligt. Hieronder valt ook de basiszorgverzekering. Gajadien voert aan, dat de weigering van Volksgezondheid-minister Patrick Pengel om over de uitvoering van het ICT-project rond het digitaal huisartseninformatiesysteem informatie te verschaffen, bij zijn fractie twijfels wekt. Het gaat om eenvoudige stukken als offerteaanvragen en een projectbeschrijvingsdocument, die bij elke aanbestedingsproces publiekelijk kunnen zijn.

Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons merkte dinsdag in het parlement ook op, dat openbare aanbestedingen geen zaken zijn die tijdens een comité generaal worden besproken. Zij drong er bij de bewindsman ook op aan om de gevraagde stukken op te sturen naar het parlement zodat klaarheid kan worden gebracht in de beschuldigingen die over en weer worden geuit. 'Als het in comité generaal wordt besproken, dan houdt dit vraagstuk niet op aangezien wij niet erover publiekelijk zullen mogen praten', stelde de voorzitster.

Pengel bleef, na een kort gesprek met president Desi Bouterse, erop aandringen dat het aanbestedingsproces een confidentieel proces is. Hierdoor is het voor hem heel erg gevoelig en juridisch niet mogelijk om informatie met prijzen van de leveranciers in deze fase naar het parlement op te sturen.

'Het is een hele kleine wereld. Ik heb daarom geprobeerd aan te geven welk proces precies bewandeld is, zodat er geen lijnen lopen', stelde de bewindsman. De Volksgezondheid-topman benadrukte dat er een heleboel andere bedrijven nog in de race zijn. Hij stelde voor samen met vicepresident Ashwin Adhin, de president en zijn adviseurs deze documenten te screenen alvorens delen daarvan worden opgestuurd.

0 comments:

Een reactie plaatsen