donderdag 22 juni 2017

Getouwtrek rond financiële cijfers kinderhuis Arya Dewaker gaat door in media

'Het is helemaal niet waar dat het financieel gezien wel meevalt'


'Het is helemaal niet waar dat het financieel gezien wel meevalt. Al anderhalf jaar krijgen we geen subsidie meer, onze reserves raken op.' Dat zei Mahinder Sewgobind, voorzitter van het stichtingsbestuur van kinderhuis Arya Dewaker, woensdagochtend 21 juni 2017, tijdens het radioprogramma ABC Actueel (zie hierna), aldus de Ware Tijd.

Hij reageerde op de uitspraken van Gillmore Hoefdraad, minister van Financiën, die dinsdag in het parlement zei dat ‘het wel meevalt’ met de acute financiële nood van onder andere Arya Dewaker en Stichting Huize Betheljada. 'We hebben geen vijfhonderdduizend Surinaamse dollar op de bank. Ik weet ook niet over welke datum hij het heeft', reageerde Sewgobind op de vraag of het echt zo is dat de stichting een 'fors bedrag' op de bank heeft staan. 'We hebben wel wat financiële reserves, mede door donateurs, maar voor hoelang?'De voorzitter stelde dat het bestuur geen moeite heeft met het geven van inzage in de boekhouding. 'Ze mogen altijd langskomen om te kijken. We geven ook jaarverslagen uit.'

Hij stelde voor dat de minister eens langs moet komen om te kijken hoe het er werkelijk aan toegaat in het kindertehuis. Het kinderhuis is financieel afhankelijk van subsidie van de overheid en van giften van de donateurs. Maar, door de economische situatie is het aantal giften afgenomen, zei Sewgobind.

'Met de financiering van de overheid konden we de vaste lasten dekken. Met de donaties konden we andere dingen betalen, zoals eten en huiswerkbegeleiding.'

De voorzitter trekt aan de bel, omdat hij anders bang is dat hij de deuren moeten sluiten. 'Zo ver mag het niet komen. De kinderen die we opvangen komen uit een zeer moeilijke thuissituatie waarbij bijvoorbeeld verwaarlozing en misbruik een rol speelde. Deze kinderen hebben begeleiding nodig. Dit is de taak van de overheid.'  

Overigens verscheen dit ingezonden stuk woensdag 21 juni op Starnieuws:

'Met grote verbazing heb ik via uw medium kennis mogen nemen van de benarde financiële situatie, waarin het Kinderhuis Arya Dewaker zich bevindt. Zodanig dat er dreiging bestaat dat het Kinderhuis gesloten kan worden als de achterstallige subsidies door de overheid niet worden voldaan. 

Echter is bij de algemene ledenvergadering gehouden in februari 2017 een zeer positief financieel beleid naar buiten gebracht. De penningmeester heeft toen meerdere malen benadrukt dat de stichting er financieel goed voorstaat met diverse gezonde financiële producten, waarin geïnvesteerd is. 

Tevens is als doelstelling gesteld, het openen van een bejaardentehuis. Om dit beleid te continueren is ook een deel van de lagere school op het terrein afgebroken, voor verhuur als parkeer locatie van een welbekend bedrijf. Allemaal inkomsten genererende activiteiten, aangegeven door de voorzitter na zijn eclatante verkiezingsoverwinning in maart 2017. Het allergrootste deel van de leden heeft toen het vertrouwen in het bestuur toegezegd vanwege deze ontwikkelingen. 

Hierdoor ben ik extra verbaasd over de mogelijke problemen voor het openen van de schooldeuren in het schooljaar 2017-2018, alsook nu de dreiging voor sluiting van het Kinderhuis. 

Bestuur naar aanleiding van uw perfect aangegeven financiële structuur wil ik u vragen om niet te wachten op subsidies van de overheid, maar uit eigen financiële middelen het Kinderhuis draaiende te houden. 

Ik zeg niet dat het goed gaat, u heeft ons dat verteld.

Vishal Nathoeni
Lid Arya Dewaker' 

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd/Starnieuws/ABC Radio)

0 comments:

Een reactie plaatsen