donderdag 1 juni 2017

Gunstige beoordeling voor Suriname van Caribbean Financial Action Task Force

Door positieve beoordeling valt Suriname buiten directe dreigingszone voor 'blacklisting'

Surinaamse delegatie met de voorzitter van de CFAFT. Van l-r:
Ingeborg Geduld, Shakuntala Gangadin, pg Rondalee Braithwaite (voorzitter CFATF), pg Roy Baidjnath Panday, Angela Limon en Manisha Jhapsie.

De Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) heeft gisteren te Port of Pain (Trinidad) in haar plenaire vergadering, het hoogste orgaan van de 25 lidlanden tellende regionale organisatie, Suriname gunstig beoordeeld. Dit voor de inspanningen die zijn gepleegd in de afgelopen jaren om de wet- en regelgeving ter bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme, in overeenstemming te brengen met de internationale gangbare standaarden en aanbevelingen. Dit meldt Starnieuws vandaag, donderdag 1 juni 2017.

Suriname heeft gunstige ratings gekregen voor de herziening van wetgeving voor de strafbaarstelling van terrorisme en de financiering daarvan, alsook de versterking van het toezicht regime op de financiële dienstverlening. Dit onder meer via de introductie van een robuust pakket van richtlijnen voor de financiële sector gericht op het tegengaan van money laundering en terrorisme financiering (ML/TF).

Ook de creatie van een nationaal mechanisme ter uitvoering van VN Veiligheidsraad resoluties voor de aanpak van terrorisme gerelateerde personen en entiteiten en de introductie van een border management system, droegen bij aan de gunstige beoordeling, laat procureur-generaal Roy Baidjnath Panday optekenen.

Door deze beoordeling valt Suriname buiten de directe dreigingszone voor 'blacklisting'.

Suriname zal zich nu moeten richten op de eerstvolgende evaluatieronde, waarbij de efficiëntie en effectiviteit van de anti ML/TF wet- en regelgeving gemeten zullen worden. Dit gebeurt aan de hand van statistische gegevens verkregen uit de rechtshandhaving (opsporing, vervolging en berechting) en het toezicht op de financiële sector, de casino’s en de meldplichten uit de niet- financiële dienstensector, zoals het notariaat, de advocatuur en de handel in onroerende goederen.

De aanscherping van het fiscaal regime en de aanpak van corruptie, alsook het tegengaan van de illegale handel in wapens en munitie, zijn thema’s voor de eerstvolgende evaluatieronde. Suriname werd op de CFATF plenaire conferentie vertegenwoordigd door procureur-generaal Roy Baidjnath Panday en de Centrale Bank medewerkers Ingeborg Geduld van het directoraat Toezicht, Angela Limon en Shakuntala Gangadin, alsook het waarnemend hoofd van FIU/MOT Suriname, Manisha Jhapsie.0 comments:

Een reactie plaatsen