dinsdag 20 juni 2017

Hakrinbank behaalt in 2016 goede financiële resultaten

'Resultaten bevredigend in klimaat van diepe economische recessie, hoge inflatie en forse daling Srd'


De Hakrinbank heeft in 2016 goede financiële resultaten behaald, ondanks de negatieve gevolgen van de economische crisis. Ze noemt de resultaten 'bevredigend' en zegt dat die tot stand zijn gekomen 'in een klimaat van diepe economische recessie, hoge inflatie en een forse daling in de waarde van de Surinaamse dollar.'

De bank schrijft vandaag, dinsdag 2017, in een persbericht (zie onderaan) dat ze genoodzaakt was om het beheren van risico's, leningen en het aannemen van spaargeld aan te scherpen. Gezien de ontwikkelingen van het vorig jaar is ze 'tevreden met de bedrijfsresultaten'.

Een voordeel van de devaluatie van de Surinaamse dollar is, dat het vreemde valuta vermogen van de bank met 38 procent in waarde is gestegen naar Srd 3,37 miljard. Winst vóór aftrek van belastingen steeg met 16 procent naar Srd 46 miljoen, 'deels door eenmalige koerswinst op het eigen vreemde valuta vermogen', schrijft de bank.

De vraag naar aandelen van de Hakrinbank bleef ook in het afgelopen jaar aanhouden, waardoor de prijs met 2 procent steeg naar Srd 408 per aandeel.

De gevolgen van de crisis zijn anderzijds duidelijk te merken als het gaat om leningen en financieringen. Vergeleken met 2015 daalde de winst van de dochteronderneming Nationale Trust- en Financierings Maatschappij, met 26 procent tot Srd 6,2 miljoen, komt door 'de flauwe vraag naar krediet, dalende rentemarges, groeiende concurrentie' en strengere voorwaarden voor leningen.

Ook het vastgoedbedrijf Hakrinbank Real Estate N.V. heeft op een laag pitje geopereerd 'vanwege de verslechterde onroerend- goedmarkt en aangescherpte regelgeving van de Centrale Bank van Suriname'.Het bedrijf leed een klein verlies van Srd 146.000.


DIRECTIE HAKRINBANK TEVREDEN OVER HET BOEKJAAR 2016
20 JUNI 2017

De Hakrinbank heeft in het boekjaar 2016, overall bezien, bevredigende bedrijfsresultaten geboekt. De in het verslagjaar gerealiseerde resultaten kwamen tot stand in een klimaat van een diepe economische recessie, hoge inflatie en een proces van forse afname van de externe waarde van de Surinaamse dollar. De sterk toegenomen omgevingsrisico’s noodzaakten tot aanscherping van het risicomanagement en tot een prudent kredietintake- en kredietbeheerbeleid. De diverse risicobeheersingsmaatregelen hebben invloed gehad op de reele groei en rentabiliteit van ons bedrijf. In het licht van genoemde ontwikkelingen zijn wij tevreden met de gerealiseerde bedrijfsresultaten.

Het geconsolideerd balanstotaal steeg met 38% tot SRD 3,37 miljard, vooral als gevolg van de herwaardering van de vreemde valuta activa en passiva na de devaluatie van de Surinaamse dollar. De geconsolideerde winst vóór belasting steeg met 16 % tot SRD 46 miljoen, deels door éénmalige koerswinst op onze eigen vreemde valuta positie.

Onze dochteronderneming, de Nationale Trust- en Financierings Maatschappij (NTFM) heeft in 2016 mindere resultaten geboekt dan in 2015. Het balanstotaal kromp met 3% tot SRD 265,5 miljoen en de winst voor belasting met 26% tot SRD 6,2 miljoen. De oorzaak van de afname ligt in de flauwe kredietvraag, aangescherpte intake en dalende rentemarges door de toegenomen cost of funds en groeiende concurrentie.

Op de Surinaamse effectenbeurs bleven de aandelen van de Hakrinbank in trek. De beurskoers steeg met SRD 8 of 2% tot SRD 408 per aandeel van nominaal SRD 0,15. Onze marktkapitalisatie steeg mede daardoor tot SRD 204,5 miljoen.

Over het boekjaar 2016 zal een dividend in contanten van SRD 3,60 en een dividend in aandelen worden uitgekeerd, waarbij voor elke 23 aandelen, één nieuw aandeel zal worden verstrekt. De waarde van het dividend bedraagt, uitgaande van de actuele beurskoers van SRD 408 van een Hakrinbank aandeel, SRD 20,60, hetgeen correspondeert met 35,5% van de nettowinst per aandeel. Vanwege het jubileum jaar is de pay-out ratio hoger dan de gebruikelijke 33,3%. In oktober 2016 is interim-dividend uitgekeerd van SRD 3,60 per aandeel. De bank is bereid fracties van aandelen aan te kopen voor SRD 17,75 per fractie.

In 2016 is het proces om de interne organisatie van de bank te transformeren van een productgerichte naar een meer marktgeoriënteerde organisatie goeddeels doorlopen. Doelstelling is om de slagkracht en efficiëntie van de bank te verbeteren.

De Hakrinbank vierde op 28 juni 2016 haar 80ste verjaardag. Zij dankt de Surinaamse gemeenschap voor het in haar gestelde vertrouwen gedurende vele decennia.
Het jaarverslag over 2016 evenals andere informatie over de Hakrinbank is te vinden op onze website www.hakrinbank.com.


Paramaribo, 20 juni 2017

Directie Hakrinbank N.V.
Drs. Jim Bousaid, Algemeen Directeur


0 comments:

Een reactie plaatsen